TQM Family Club คลับสำหรับคนรักประกัน
สิทธิประโยชน์ของแฟมิลี่คลับ

สมาชิก TQM Family Club

TQM Family Club .....คลับสำหรับคนรักประกัน

สิทธิประโยชน์สมาชิก

  • รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตลอดจนรายการสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจจากทางบริษัท

  • รับสิทธิ์ลุ้นรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J มูลค่า 529,000 จำนวน 1 รางวัล และลุ้นรางวัลรายเดือน เช่น ทองคำ บัตรกำนัล และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 5,000 รางวัล มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

กติกาและขั้นตอนการร่วมสนุก

  • กรอกรายละเอียดในใบสมัคร TQM Family Club ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อท้ายเอกสารเพื่อประโยชน์ในการลุ้นรางวัล แล้วส่งใบสมัครมาที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านหรือแนบคูปองใส่ซองติดแสตมป์ ส่งมาที่ : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 123 ถ.ลาดปลาเค้า ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว กทม 10230 หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไข หมดเขตการรับสมัคร TQM Family Club เพื่อชิงโชครถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT ในวันที่ 20 ส.ค.2563

  • กำหนดการจับรางวัลรายเดือน เช่น ทองคำ ,บัตรเติมน้ำมัน, บัตรกำนัลเงินสด, เครื่องดูดฝุ่น, เกจวัดลมยาง และเสื้อยืดทีคิวเอ็ม ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร 02-119-8888 หรือโทร 1737 พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาฯ รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ในวันที่บริษัท ฯ ได้ทำการนัดหมายเพื่อรับของรางวัล หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อ กลับเพื่อขอรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว

  • กำหนดการจับรางวัลรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT ในวันที่ 28 ส.ค.2563 ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายในวันที่ 1 ก.ย.2563

  • ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของโครงการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิก การให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

  • ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในผู้อื่นได้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี, ค่าประกัน, ค่าทำพรบ, ค่าจดทะเบียน, ค่ามัดจำป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว

  • พนักงานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด , บริษัทที่เกี่ยวของกับการจัดรายการนี้, คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อง โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด