ซื้อประกันออนไลน์ จากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท


ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาประกัน

    เปิด www.tqm.co.th และเลือกรูปแบบประกันที่คุณต้องการ จากเมนูด้านบนจากนั้น กรอกข้อมูล และ กดปุ่ม ค้นหา

    * ลูกค้าเก่า สามารถ ค้นหาประกันรถยนต์ จากเลขทะเบียนได้เลย


ค้นหาประกันออนไลน์ขั้นตอนที่ 2 เลือกประกัน

    เลือกรูปแบบความคุ้มครองได้ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม จองเลย เพื่อทำการชำระเงิน


ซื้อประกันออนไลน์


    ตรวจสอบเบี้ยประกัน และ ยืนยันข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม ตกลง


สมัครประกันออนไลน์ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันตัวตน

    คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ 2 ช่องทางง่ายๆ

    เลือก ยอมรับเงื่อนไข จากนั้นเลือกรูปแบบการส่ง OTP และกดปุ่ม รับรหัส OTP

        • SMS

        • Email

    กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการรับรหัส นำรหัสที่ได้มากรอกที่ช่อง รหัส OTP และกดปุ่ม ยืนยัน


ชำระเงินขั้นตอนที่ 4 ชำระเงิน

    จ่าย เลือกจ่ายได้สบายๆ ทั้งสดและผ่อน หรือ เค้าท์เตอร์เซอร์วิส

    กรอกรายละเอียดกรมธรรม์ และ รายละเอียดรถยนต์ กด ชำระเงิน แล้ว เลือกรูปแบบการชำระเงิน

        • ชำระผ่านบัตรเครดิต

        • ชำระผ่านเคาน์เตอร์

        • ชำระผ่านธนาคาร

        • ระบบการผ่อนชำระ


ชำระเงิน    เลือก ชำระผ่านบัตรเครดิต

        > กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต ให้ครบถ้วน


ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต    เลือก ชำระผ่านเคาน์เตอร์

        > เลือกชำระที่ตัวแทนรับชำระเงินที่ต้องการ

        > นำ QR Code ที่ได้รับจากระบบไปชำระเงิน


ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์    เลือก ชำระผ่านธนาคาร

        > เลือกชำระที่ตัวแทนรับชำระเงินที่ต้องการ

        > นำ QR Code ที่ได้รับจากระบบไปชำระเงิน


ชำระเงินผ่านธนาคาร    เลือก ระบบการผ่อนชำระ

        > เลือกธนาคารที่ต้องการ พร้อมกดยอมรับเงื่อนไข

        > กรอกข้อมูลหมายเลขบัตร เครดิต จากนั้น กดปุ่ม ดำเนินการต่อ


ระบบผ่อนผ่านธนาคาร    แจ้งเตือนคำสั่งซื้อไปยังอีเมล์


กลับด้านบน