ฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สิทธิประโยชน์ของแฟมิลี่คลับ

โครงการกรมธรรม์สร้างสุข

จุดประสงค์

เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยนำเรื่องประกันภัยสู่ภาคประชาชนให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเข้าใจมากขึ้นในความสำคัญของการประกันภัย โดยบริษัท TQM มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ให้กับลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • รับประกันโดย บ.กรุงเทพ ประกันภัย

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 50,000 บาท

ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

 • ภัยก่อการร้าย

 • มีระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 3 เดือน โดยเริ่มคุ้มครองจากวันถัดไป 1 วัน เวลา 00.01 น. จนถึงระยะเวลา 3 เดือน

 • อายุผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองต้องอายุ 18 – 60 ปี เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ ที่ต้องสอบถามผู้ได้รับสิทธิ์

 • ชื่อ-นามสกุล

 • หมายเลขบัตรประชาชน

 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 • วัน/เดือน/ปีเกิด

 • เพศ

 • ที่อยู่ผู้สมัคร

 • ผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ

 • ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะได้รับฟรีประกัน

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น