สิทธิประโยชน์ของแฟมิลี่คลับ

ข้อมูลผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูล * ให้ครบถ้วน

ผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ: ผู้รับผลประโยชน์จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หากไม่ระบุจะมอบผลประโยชน์ให้แก่ทายาทโดยธรรม

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

1. รับประกันภัยโดย บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
3. คุ้มครองเงินชดเชยรายได้จากการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ เกิน5วัน จำนวน 5,000 บาท
4. ระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 3 เดือน โดยเริ่มคุ้มครอง จากวันถัดไป 1 วัน จนถึงระยะเวลา 3 เดือน
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18-60 ปี สัญชาติไทย เท่านั้น

ข้อยกเว้น

1. ไม่คุ้มครองการฆาตรกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย
2. ข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม

หมายเหตุ

1. ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะได้รับฟรีประกัน
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น