แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

TQM REWARD

TQM REWARD
TQM ฉลองความสำเร็จสู่ปีที่ 70 มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใดก้ได้ โดยชำระเบี้ยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  รับสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท รวม 70 รางวัล/เดือน  ลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปี กว่า 700 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 พร้อมประกาศผลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือนผ่านทาง www.tqm.co.th และแอปพลิเคชั่น TQM24 
 
เงื่อนไขการเช้าร่วมโครงการ 
1. ลูกค้า TQM ที่มีซื้อประกันภัยทุกประเภท ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้ สำหรับพนักงานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด , บริษัทที่เกี่ยวของกับการจัดรายการนี้ คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
2. รายละเอียดของรางวัลคือบัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 500 บาท จำนวน 70 รางวัล/เดือน รวม 700 รางวัล มูลค่ารวม 350,000 บาท /ตลอดรายการทางบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จะทำการสุ่มแจกของรางวัลจากผู้ร่วมสนุกที่ทำตามกฏกติกาและถูกต้องครบทุกขั้นตอนเท่านั้น
3. การสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพื่อแจกรางวัลจัดขึ้นที่ ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่) ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
4. การประกาศผลรางวัลจะพิจารณาจากผู้ที่ซื้อประกันภัยตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น 
5. คณะกรรมการพิจารณารางวัลจาก บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (สำนักงานใหญ่) จะติดต่อแจ้งข่าวไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลบน www.tqm.co.th เพื่อให้ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อหรือส่งของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที เพื่อพิจารณานำไปมอบแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรจะต้องแสดงบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับข้อมูลในระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล โดยบริษัทจะทำการส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้ให้ไว้ในระบบ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ 
7. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา เงื่อนไข และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆ ที่ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกา หรือทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ทางบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์ 02 150 8888 ต่อ 5242-5247 ตามวันและเวลาทำการของบริษัท
ภาพกิจกรรมจับรางวัลและมอบรางวัล คลิก  https://www.tqm.co.th/tqmactivity/gallery