แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

สมัครงานกับ TQM
Programmer / Web Programmer

รายละเอียด

  1. Programmer (Jr. จำนวน 2 อัตรา / Sr. จำนวน 2 อัตรา)

  พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าของบริษัท (พัฒนาโปรแกรม Window Application ภาษา C#, VB, ASP, MSAccess, Microsoft Report, SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Oracle, SQLServer)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement

  • ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล

  • ออกแบบโครงสร้างและวางมาตรฐาน

  • ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด

  • ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม

  Programming Skills : C#, VB, VB/.Net, ASP, ASP/.NET, SQL, PL/SQL, HTML, JavaScript

  Other Experiences : MSAccess, Visual Studio, GitHub, Oracle Database

  Knowledge : SDLC Process, Database Design

   

  2. Web Programmer

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement

  • ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล

  • ดูแลระบบ Window / Web Application, Web service API, Store procedure, User Interface ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด

  • ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ตามความถนัด

  Programming Skills : HP, ASP, C#/.Net, PL/SQL, AJAX, JQUERY, CSS, FRAMEWORK, Web-Service, XML, Json

  Other Experiences : CMS, CRM, Joomla, Wordpress, GOOGLE API

  Knowledge : WCF, Web Service, SOAP, REST, XML, SDLC Process, Database Design

   

  3. MIS / Data Analysis (จำนวน 1 อัตรา)

  พัฒนาโปรแกรม ETL ออกแบบฐานข้อมูล จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนด้านข้อมูลให้กับทีมการตลาด

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและกายภาพเขียน ERD และพจนานุกรมข้อมูล

  • พัฒนา ETL และ Data Cleansing Process (ภาษา PL/SQL หรือ Qlikview Scripting)

  • รายงานการออกแบบและแดชบอร์ดการจัดการ

  • การวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจทางการตลาด

  • แก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิต

  • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาและผู้ให้บริการภายนอกเพื่อส่งมอบโครงการที่สำคัญทางธุรกิจและรักษาระดับการบริการที่สูง

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการออกแบบ Database และรายงานสำาหรับผู้บริหาร (MISReport)

  • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Qlikview จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Programming Skills : SQL, PL/SQL, VB หรือ ASP

  Other Experiences : SQL Developer Tool, Qlikview หรือ Reporting Tool

  Knowledge : Data Warehouse Management, DBMS, Database Design and Data Modelling

   

  4. Lead Database Specialist (จำนวน 1 อัตรา)

  พัฒนาและดูแลฐานข้อมูล / ตรวจสอบโปรแกรมก่อนขึ้นระบบจริง

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

  • สามารถพัฒนาและดูแลฐานข้อมูล Oracle, MYSQL, MSSQL, ACCESS อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

  • สามรถใช้โปรแกรม PL/SQL, SQL Developer หรือ ACCESS ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

   

  5. Big Data Engeineer / Data Analytic (จำนวน 1 อัตรา)

  ดูแลระบบ Big Data และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ในการทำงานขั้นต่ำ 2 ปี ในด้าน Big Data, Data Analytic

วิธีการสมัครงาน


 • สมัครงานออนไลน์
 • ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hrrecruit@tqm.co.th
 • ติดต่อสอบถามการสมัครงาน โทร. 091-890-6802 คุณอ๋อย , 091-890-6803 คุณวี
  หรือส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล และระบุตำาแหน่งที่สนใจ มาที่ LINE@ : @Hrtqm (ใส่ @นำหน้าด้วย)
 • สมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
  เลขที่ 123 อาคารพรรณนิภา ตึก 1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 • สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-119-8888 ต่อ 3091-97, 1020

สวัสดิการ

 • โบนัส

 • เบี้ยขยัน

 • ประกันสังคม

 • คลีนิคเวชกรรม

 • ชุดยูนิฟอร์ม

 • ค่าตำแหน่ง

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าคอมมิชชัน (เฉพาะตำแหน่งขาย)

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • เงินกู้ยืมฉุกเฉิน

 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

 • ลาพักผ่อน สูงสุด 10 วัน

 • วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน

 • สหกรณ์ออมทรัพย์

 • สถานที่ออกกำลังกาย

 • เงินช่วยเหลือ (กรณีสมรส, คลอดบุตร, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี

 • เงินรางวัลพิเศษ (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)

 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

 • การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ