ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ของท่านคือ

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณสมชัย เจนจตุรงค์
2,คุณพัทธนันท์ แสนแวด
3.คุณวัชระ สิงหาดี
4.คุณเดชาธร สมภารไธสง
5.คุณบรรยงค์ เทียนลำ

 

หมายเหตุ

1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ        
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 รางวัล        
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้        
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด        
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง