แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Rewards ประจำเดือน มีนาคม 2567

ประกาศผลรางวัล TQM
TQM Rewards มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใดก้ได้ โดยชำระเบี้ยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  รับสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท รวม 70 รางวัล/เดือน 
ลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปี กว่า 700 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 พร้อมประกาศผลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือนผ่านทาง www.tqm.co.th และแอปพลิเคชั่น TQM24 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน มีนาคม 2567 
 
คุณเนตรทราย ชาติเชยแดง
คุณขวัญใจ นุชณา
คุณมลฤดี ขันแข็ง
คุณจิราพร ส่งศรี
คุณนิตยา เพชรคง
คุณประยุทธ์ อุ่นเรือน
คุณเกรียงไกร วงค์สอาด
คุณมงคล ขันธ์สันเทียะ
คุณศุภชัย ดิษฐประเสริฐ
คุณกฤษฎา ราชัย
คุณณัฐกิตติ์ ปิมวงศ์
คุณราตรี ทำนุ
คุณนภัสสรณ์ นพรัตน์
คุณดวงนภา อินทรสงเคราะห์
คุณอุมาพร ทองอนันต์
คุณจุฑารัตน์ ดอนแดงปิ่น
คุณบวร วิชิตเดชา
คุณชนาธิป ทองทรัพย์
คุณธานินทร์ ราตรี
คุณลัดดา นาตะโหนด
คุณอติชาติ ศรีวะรมย์
คุณฐิติญา บัวทอง
คุณอริยะ แก้วเล็ก
คุณชัยสิทธิ์ สุบิน
คุณวุฒิพงษ์ สุใย
คุณอาทิตย์ ปั้นนาค
คุณชนัญญา ตันตระเศรษฐี
คุณชัยยา กันหากุล
คุณนวลฉวี เมฆรา
คุณจี๊ด เจริญพร้อม
คุณอำไพร พันธุ์เนียม
คุณสิทธิศักดิ์ ไชยโคตร
คุณสุมาลี บุญร่วม
คุณณัฐธิดา แซ่เตอน
คุณกรรณิการ์ บ่อแก้ว
คุณศศิชา จำเริญรักษ์
คุณณัฐพล ชัยภูธร
คุณแมน บุญชาวนา
คุณณัฐกิตติ์ วิจิตรขจรนันท์
คุณสมโชค ทิพย์เกษร
คุณสุภัช จันทรสูตร
คุณพัชรา ใจปราณี

 

ผลรางวัลย้อนหลัง