แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจการนำเสนอประกันภัยของพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ชาญฤทธิ์
คุถึงนอก
2
คุณ
จินดา
ดีพลา
3
คุณ
สิทธิโชค
ขยันกิจ
4
คุณ
ภรภัทร
สิทธิชัย
5
คุณ
ลลดา
นุกูลเอื้ออำรุง
6
คุณ
กัญญาภัทร
มีลาภ
7
คุณ
ธีระเดช
ก้อนแก้ว
8
คุณ
อุบลรัตน์
อยู่เครือ
9
คุณ
ธนพล
สหะชัย
10
คุณ
ศิวกร
ด้วงเขียว
11
คุณ
ศราลักษณ์
เหล็กเกิดผล
12
คุณ
ชาญฤทธิ์
ถึงนอก
13
คุณ
ผกาวดี
เตยจอหอ
14
คุณ
ธนิกานต์
เจตบุตร
15
คุณ
สุรีย์วัล
พันศิลา
16
คุณ
ราเชน
จงวนิชย์
17
คุณ
ปิยะพงษ์
ธนาภูวนนท์
18
คุณ
ศตวรรษ
ชินโคตร
19
คุณ
ทิฆัมพร
ชูดวง
20
คุณ
มงคล
คุณากรบดินทร์

ผลรางวัลย้อนหลัง