ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การท่องเที่ยวแบบใด โดนใจคุณมากที่สุด (2)

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณณัฐนันท์ โคละทัต
2.คุณโยษิตา แสงสงวน
3.คุณวิพรรณ สังคหะพงศ์
4.คุณทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
5.คุณภัคณี แซ่เจ็ง

 

หมายเหตุ

1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ        
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล        
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้        
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด        
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง