แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Rewards ประจำเดือน เมษายน 2567

ประกาศผลรางวัล TQM
TQM Rewards มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใดก้ได้ โดยชำระเบี้ยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  รับสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท รวม 70 รางวัล/เดือน 
ลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปี กว่า 700 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 พร้อมประกาศผลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือนผ่านทาง www.tqm.co.th และแอปพลิเคชั่น TQM24 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน เมษายน 2567 

คุณบดินทร์ ศรีพิจารณ์
คุณเกียรติขจร ย่านวารี
คุณอนัญญา เนตรักษ์
คุณชารินี บุญนาค
คุณธนากร แต่งวัฒนานุกูล
คุณสุเมธ จันผกา
คุณฐาปนี กิจเเก้วมรกต
คุณกรพล ไถวฤทธิ์
คุณปฏิมาพร ตระกูลเผด็จไกร
คุณปิยธิดา ฝั่งทะเล
คุณปริญญา อบรา
คุณนำโชค มงคลทรัพย์
คุณรังสรรค์ จี้เพชรงาม
คุณชาตรี เหลืองอรุณ
คุณนิพัทธ์ เงินศรี
คุณณัฐชา สัจจมณี
คุณศิริพร เกิดบางกา
คุณณัฐา โรจนถาวร
คุณพนมศักดิ์ เครืออินทร์
คุณศรินรัตน์ จิตรีมิตร
คุณทิชา สิทธิไกรวงษ์
คุณนวมินท์ เหล่าธรรมทัศน์
คุณสายัน พิณทะกัง
คุณสายสมร สังข์เมือง
คุณกาญจนา ลายลักษณ์
คุณประมง สังคะรัตน์
คุณสุรพงษ์ ป้องบ้านเรือ
คุณซาลิต้า ชาฮิ
คุณวิภาดา วงศ์วัฒนะ
คุณภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล
คุณมนตรี จันทร์นิยม
คุณกาหลง สุขพัฒน์
คุณพัชรพงค์ อริยธนาศิริพร
คุณมูล แสนบุ่งค้อ
คุณประเสริฐพร มีเผือก
คุณเอนก คงสิบ
คุณวาสนา ลาลด
คุณกิตติ ศรีโลหะ
คุณสุภา สุนันทพงศ์ศักดิ์
คุณพนารัตน์ จันทร์แก้ว
คุณกรรณิการ์ วิหก
คุณนิชุดา ละแมนชัย
คุณสมพร พันโคกกรวด
คุณโรม ทิพมาศ
คุณรุ่งฟ้า วิทู
คุณกฤตธัช ราวีศรี
คุณนันทวัฒน์ สดเจริญ
คุณวรวิทย์ สังข์เจริญวัฒน์
คุณเอกชัย ไชยารัศมี
คุณสุนทร ดุกสี
คุณอาณัติ รัตนวัน
คุณเภริน เตชธนดิเรก
คุณรัตน์นรี วิวัฒนาพิกุลภัทร
คุณเอกกวี กันทำ
คุณธัญชนิต นันทพรไพศาล
คุณพัชชารี แสงอรุณ
คุณวิรัตน์ บุญบรรลุ
คุณชัชชัย เลาะศิริ
คุณสมยศ จันทร์ทรา
คุณนงลักษณ์ สนิทนาน
คุณศุภชัย วงค์ไชยยา
คุณดวงฤทัย กาหลง
คุณเกศนรี จองโชติศิริกุล
คุณอรนุช มะโดดพัง
คุณช่อผกา เหล่าพระจันทร์
คุณสมัย นพเก้า
คุณน้ำฝน รัตนภักดี
คุณธัญเทพ ชูยิ่งสกุลทิพย์
คุณศศิร์อร ธอมป์สัน
คุณสุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล
 

 

ผลรางวัลย้อนหลัง