กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ลุ้นทริป Natural Camp ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โรงเรียนวัดพุน้อย กิจกรรมวอล์คแรลลี่เรียนรู้เรื่องกล้วย ล่องแพเปียกลำน้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี 4-5 พฤศจิกายน 2560

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ลุ้นทริป Natural Camp ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โรงเรียนวัดพุน้อย กิจกรรมวอล์คแรลลี่เรียนรู้เรื่องกล้วย ล่องแพเปียกลำน้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี 4-5 พฤศจิกายน 2560

20/09/2017 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ลุ้นทริป Natural Camp ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โรงเรียนวัดพุน้อย กิจกรรมวอล์คแรลลี่เรียนรู้เรื่องกล้วย ล่องแพเปียกลำน้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี 4-5 พฤศจิกายน 2560

แนวความคิดในการจัดกิจกรรม
- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้ลูกค้าและบริษัทฯได้ทำ  
  กิจกรรมร่วมกันเพื่อตอบแทนสังคม
-เลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความรู้จัก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
 
กลุ่มเป้าหมาย
-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2560 – 6 ตุลาคม 2560
-ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2560 
-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่องทาง SMS พิมพ์  NC ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท)
ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737 
ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่ง TQMทริปNaturalCamp&ล่องแพ@กาญจนบุรี4-5พย60พิมพ์NCชื่อสกุลส่ง4712055
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMทริปNaturalCamp&ล่องแพแล้วประกาศผล18ตค@เวปTQM
 
ระยะเวลาการร่วมสนุก 
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 -16 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  25 รางวัล
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
09.00 น. นัดพบที่ โรงเรียนวัดพุน้อย (ตรงข้ามวัดพุน้อย) ติดถนนสายบ้านเก่า-พุน้ำร้อน
                ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักก่อนร่วมกันทำงาน
               ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
              - ทาสีโครงเหล็กวอล์คเวย์ / ติดป้าย
              - ปลูกสัปปะรด 
              - มอบชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนจำนวน 80 คน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  โรงเรียนวัดพุน้อย
13.00 น. เดินทางไปโรงแรม Banana Resort & Spa (ห่างจากโรงเรียนวัดพุน้อย 5 กิโลเมตร)
13.30 น. - กิจกรรมสันทนาการ (ห้องประชุม)
                - วอล์คแรลลี่เรียนรู้เรื่องกล้วยสายพันธุ์ต่างๆและเข้าชมการทำกล้วยตากพลังงานแสง
               อาทิตย์ 
15.30 น. เช็คอินพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น. กิจกรรมล่องแพเปียก ชมความงามลำน้ำแควน้อย 
17.30 น. อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ / กิจกรรมสันทนาการ 
 
วันอาทิตย์ที่  5  พฤศจิกายน 2560
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
               พักผ่อนตามอัธยาศัย  ปั่นจักรยาน / ว่ายน้ำสระธรรมชาติ/พายเรือคายัค
10.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : 1.กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                 2.ทางบริษัทฯจะสุ่มรายชื่อและโทรแจ้งผู้โชคดี 25 รางวัล ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
              
หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
คุณจุฬาลักษณ์ (ปลา) ต่อ 5248
คุณสุรศีกดิ์ (เจ) ต่อ 5250
คุณไกรวิทย์ (ชุ้น) ต่อ 5251

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ