กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง พุทธ ฮนดู จีน ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ บูชาเทพไฉ่ซิงเอี้ยะ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น. สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM สำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า 25 พร้อมรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ช เสิร์ฟอาหารเช้า (แบบกล่อง) กาแฟ, โอวัลตินร้อน 07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคัชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา มัคคุเทศก์แจ้งกำหนดการแก่สมาชิก พร้อมบรรยายข้อมูลของสถานที่นั้นๆ 10.00 น. ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร นำสักการะหลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถหลังใหม่เพื่อเป็น               สิริมงคล เมื่อสมาชิกไหว้พระเรียบร้อยแล้ว น้ำมนต์หลอด และกลับขึ้นรถ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) 11.20 น. แบ่งสมาชิก Bus1 และ 2 ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ขอพรกับ                     เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และพญามังกร นำโดยมัคคุเทศก์ แนะนำขั้นตอนการไหว้อย่างใกล้ชิด (ใช้เวลา               1 ชั่วโมง) จากนั้นเวลา 12.20 น. เดินข้ามไปตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี รับประทานอาหารกลางวัน ร้านป้า                หนู ร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกง และช้อปของฝาก สมาชิก Bus 3 และ 4 เข้าตลาดบ้านใหม่ เพื่อรับประทาน                   อาหารกลางวันร้านป้าหนู และช้อปของฝากจากนั้นเวลา 12.20 น. นำสมาชิกไปไหว้พระขอพร สักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ รับ                    พลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) 14.00 น. นัดหมายสมาชิกทุก Bus ขึ้นรถ ณ จุดจอดริมถนนวัดจีนประชาสโมสร เต่รียมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานพระพิฆเนศ                      คลองเขื่อน 14.20 น. ณ อุทยานพิฆเนศคลองเขื่อน สักการะพระพิฆเนศปางยืนองค์สำาริด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือ มะม่วง กล้วย ยอดอ้อยและขนุน ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 15.20 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดปากน้ำโจ้โล้ 15.35 น. ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ ชมโบสถ์สีทอง และลอดใต้ฐานพระ.        ประธานได้เพื่อความเป็นสิริมงคล (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 16.35 น. นัดหมายสมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ จอดรอรับสมาชิกที่เดิม บริเวณจุดส่ง 17.00 น. แวะช็อปขนมเปี๊ยะชื่อดัง ร้านตั้งเซ่งจั้ว สาขาเก๋งจีน 17.30 น. สมาชิกทุกคันกลับขึ้นรถ เดินทางกลับกรุงเทพฯ (เสิร์ฟขนมและน้ำอัดลม) 20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562 -ลูกค้าที่ต่ออประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2562 -ลูกค้าที่มีที่อยู่ต่ิดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์ CS ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055(3บาท)   ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปทำบุญ3ศรัทธา@ฉะเชิงเทรา3สค62พิมพ์CSชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปทำาบุญ3ศรัทธาแล้วประกาศผล31กค@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 1-26 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล  

01/07/2019

TQM พาลูกค้าเยือนถิ่นราชบุรี เปิดตำนานเมืองโอ่ง พร้อมเรียนรู้อารยธรรมเก่าแก่กว่า 100 ปี

TQM จัดกิจกรรม TQM Family Club ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พาลูกค้าผู้โชคดีร่วมเปิดตำนานแหล่งอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี และชมความงามพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน กราบพระศรีอารย์ ณ วัดพระศรีอารย์ นอกจากนั้น ยังได้พาไปสัมผัสการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของเมืองไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อมชมความงามของหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว บนเรือนไทย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 62 ณ จังหวัดราชบุรี

13/06/2019

TQM ชวนนุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยววิถีไทย 3 รัชกาล เส้นทางสำราญ จากสมุทรสงคราม สู่เพชรบุรี 6 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น.  ลงทะเบียนสมาชิก ณ TQM สำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า 25 (ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน 4 บัส) 07.30 น.  ออกเดินทาง สู่ จ.สมุทรสงคราม 11.00 น.  เดินทางถึง “อุทยาน ร.2” สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทย ค่าบริการ 100               บาท/คน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าบริการเอง  เก็บภาพบรรยากาศความเป็นไทย  ความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต                เข้าชมอาคารทรงไทยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจาก                        - เรือนขนมไทย               - เรือนไทย 5 หมู่               - เรือนไทย 9 หมู่   11.45 น. นำทุกท่านไปยังเรือนไทยพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาในอุทยานร.2 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (นั่งโต๊ะละ 8 คน)                 หลังรับประทานอาหารเสร็จแนะนำผู้บริหาร คุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร                สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  12.30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี  14.00 น. ขึ้นรถรางชม “พระนครคีรี หรือ เขาวัง” พระราชวังฤดูร้อนในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)                 เขาวังถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี  เข้าชมพระที่นั่ง พระตําหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน               ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ  3 ยอดด้วยกัน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)   15.30 น. ออกเดินทางไป “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน”  15.40 น. ถึง “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” นำทุกท่านสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเข้าชมที่ประทับแปรพระ              ราชฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชวังที่ใช้ประทับ ยามหน้าฝน สร้างแบบสถาปัตยกรรม  ยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่              งดงามแห่งหนึ่งของไทย (ใช้เวลา 30 นาที) 16.10 น. ออกเดินทางไปแวะช็อปของฝาก 17.10 น. แวะช็อปของฝากที่ “ร้านหมูวรรณา” สาขาแม่กลอง 18.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด     พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  PB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาล@เพชรบุรี6กค62พิมพ์PBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาลแล้วประกาศผล3กค@เวปTQM   ระยะเวลาาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 4-28 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  80 รางวัล

04/06/2019

TQM พาลูกค้าผู้โชคดี ไปเที่ยวเมืองกรุงเก่า ชมวัดงามแห่งอโยธยา สัมผัสแหล่งประวัติศาสตรพระราชวังบางปะอิน

      บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดกิจกรรมสุดพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตอบแทนลูกค้าผู้โชคดี กับกิจกรรม “TQM ชวนขึ้นรถต่อเรือไปวัง ต่อวัด นำลูกค้าเยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม และตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา         เริ่มต้นกิจกรรมโดยการออกเดินทางไปยัง “วัดตูม” ซึ่งเป็นวัดเดียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีตักน้ำพลีกรรม 1 ใน 107 แหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อด้วยขอพร ณ “วัดไชยวัฒนาราม” วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตามรอยละครดัง บุพเพสันนิวาส ซึ่งวัดไชยฯ แห่งนี้เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในวัดจึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก เมื่อชมความงดงามพร้อมขอพรที่วัดเรียบร้อยแล้ว คณะก็ได้ออกเดินทางต่อไปยัง “พระราชวังบางปะอิน” เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่ในอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงใช้เป็นที่ประทับแรม และชมเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน อาทิ พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, หอวิฑูรทัศนา ฯลฯ ปิดท้ายทริปด้วยการทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อและพัฒนาสังคม ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้คิดค้น ซึ่งลูกค้าสามารถนำยางยืดกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

15/05/2019

TQM ชวนอนุรักษ์ศาสตร์-ศิลป์หนังใหญ่ วัดขนอน ตะลึงโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอาร์ย ร่วมเปิดตำนานอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

กำหนดการ 07.00 น. สมาชิก TQM ลงทะเบียน ณ ตึก TQM  ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน เสิร์ฟอาหารเช้า และ กาแฟ โอวัลตินร้อน 07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 คัน มุ่งหน้าสู่ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 10.00 น. ชมความงามพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน กราบไหว้พระศรีอารย์ ณ วัดพระศรีอาร์ย (ให้เวลา 30 นาที) 10.40 น. ขึ้นรถออกเดินทางไปวัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เสิรฟ์ของว่าง+น้ำดื่ม                 (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)  11.00 น. ณ วัดขนอนหนังใหญ่ นำสมาชิกเข้าชมการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ณ โรงมหรสพ                 ก่อนการแสดงพิธีกรเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเปิดตัวคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จากนั้นชมการแสดง                 จนจบ นำลูกค้าถ่ายรูปกับ  ตัวหนังใหญ่ 11.50 น.  ชมความงามของหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว บนบ้านเรือนไทย   ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน  12.10 น.  ขึ้นรถออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน  (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)  12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ “เรื่องของโอ่ง”   13.30 น.  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทางร้านมีวิทยากรแต่ละกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม                กลุ่มที่ 1 เปิดตำนานเรื่องของโอ่งพบกับอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี ผ่านอนิเมชั่น 3 มิติ ณ โรงโอ่งชมการ สาธิต การปั้นโอ่ง อ่าง กระถาง และการทำลวดลายโอ่งมังกร  (ใช้เวลา 45                นาที)                กลุ่มที่ 2 กิจกรรมแต่งแต้มเติมสี  (ใช้เวลา  45 นาที) 15.00 น. รับประทาน Coffee Break / CLUB TQM /เล่นเกมแจกของรางวัล 15.30 น. ช็อปสินค้า OTOP ของดีเมืองราชบุรี ณ ห้องสินค้าชุมชนเรื่องของโอ่ง  16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  16.30 น. แวะช็อปสินค้าที่ร้านหมูวรรณา คาวบอยทาวน์ ต.วังมะนาว (ให้เวลา 30 นาที) 17.00 น. กลับขึ้นรถ  19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ UPDATE 6/6/19    แนวคิดในการจัดกิจกรรม      - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิม         ร้านอาหารชื่อดัง และช้อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง         กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่  26 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562  - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกรกฎาคม 2562    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม   - ช่องทาง SMS  พิมพ์ RB ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)   - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่งTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน@ราชบุรี8มิย62พิมพ์RBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้านแล้วประกาศผล5มิย@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  5 มิถุนายน 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล   

07/05/2019

TQM ชวนขึ้นรถต่อเรื่อไปวังต่อวัด เยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น. ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา)  07.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรถโค้ชปรับอากาศจำนวน 4 คัน              (เสริฟข้าวเหนียว ไก่ทอด น้ำดื่มและผ้าเช็ดมือ) 08.45 น.ถึง วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัด 1 ใน 76 จังหวัด และเป็นวัดเดียวในอยุธยาที่มีน้ำ             ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นน้ำภายในเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์              นำทุกท่านพบกับพระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน              รับศีล รับพร และรับน้ำพระพุทธมนต์พร้อมกัน ทุกท่านสามารถนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเศียร             พระที่ทางวัดใส่ตุ่มไว้ ตักเอากลับบ้านได้  09.35 น. ออกเดินทางไปวัดไชยวัฒนาราม  09.50 น. ถึง วัดไชยวัฒนาราม วัดสำคัญของสมัยอยุธยา เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราช              กุศลของ พระมหากษัตริย์ สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบ              ต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์  10.35 น. ออกเดินทางไป พระราชวังบางปะอิน  11.15 น. ถึงพระราชวังบางปะอิน เยี่ยมชมสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม              ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เดินชมเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน               อาทิ                - พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์                - พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร               - หอวิฑูรทัศนา ฯลฯ  12.00 น. ออกจากพระราชวังบางปะอิน เพื่อเดินทางไปวัดช่องลม (เสริฟ Snack Box ของไวท์ออคิด) 13.00 น. ถึงวัดช่องลม จ.นนทบุรี นำทุกท่านขึ้นเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์                รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  13.45 น. นำสมาชิก TQM ทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหาร              กล้ามเนื้อและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้คิดค้น               “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต”  ทำคนละ 2 เส้น(1 เส้น สามาถนำกลับบ้านอีก 1 เส้น สำหรับบริจาค)  15.00 น. ทาน Coffee Break เล่นเกมส์แจกของรางวัล  17.00 น. กลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้    แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้าน       อาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 25 เมษายน 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมิถุนายน 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  AY ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปชมวังไหว้พระ&ล่องเรือ@อยุธยา11พค62พิมพ์AYชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปไหว้พระ&ล่องเรือแล้วประกาศผล8พค@เวปTQM    ระยะเวลาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  60 รางวัล    

25/03/2019

TQM ลุ้นทริปเยือนถิ่นสวรรค์ ริมน้ำจันทบูร ทวีคูณขอพรเพิ่มทรัพย์ ศาลพระเจ้าตากสิน ชมถนนอัญมณี ตลาดพลอย จ.จันทบุรี 30-31 มีนาคม 2562

กำหนดการ วันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2562 07.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ ตึก TQM รับกำหนดการ บัตรสมาชิก TQM ห้อยคอ เบอร์ห้องพัก และTag ติดกระเป๋า                  เสิร์ฟอาหารเช้า และกาแฟ โอวัลติน  07.30 น. ออกเดินทางเพื่อไปจังหวัดจันทบุรี  12.30 น. เดินทางถึง “ร้านอาหารจันทรโภชนา (สาขามหาราช) จ.จันทบุรี” เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน(45 นาที) 13.15 น. ออกเดินทางต่อไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)  13.30 น. นำลูกค้าลง ณ จุดลานจอด ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาจันท์ต้องห้ามพลาด                 แวะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ รวมจิตใจชาวจันทร์ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึง                เมืองจันท์ นำสมาชิกถ่ายภาพรวมกับ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินและใกล้ๆ กันนำสมาชิก                ไปสักการะ ศาลหลักเมือง สมาชิกที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว กลับไปขึ้นรถ ณ ลานจอด และสามารถ                ช็อปสินค้ากลุ่มแม่บ้านบริเวณนั้นได้ ( 60 นาที)  14.30 น. ออกเดินทางเพื่อไป ถนนอัญมณี ตลาดพลอย จันทบุรี (10 นาที)  14.40 น. นำลูกค้าลง ณ KP Jewelry Center ศูนย์จ าหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรี                 ช็อปพลอยน้ำงาม คุณภาพ เจียระไนจากฝีมืออันเชี่ยวชาญ และสามารถเดินเท้าไป ถนนอัญมณี ตลาดพลอย                 เป็นตลาดการซื้อขายพลอยที่โด่งดังและมีชื่อเสียง กว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุด                 ในประเทศไทย ชมวิถีการค้าพลอยที่ไม่มีที่ใดเหมือนและสามารถ หาซื้อพลอยน้างามได้ที่นี่เช่นกัน (60 นาที)  15.40 น. เดินทางไปยังที่พักริมทะเล (50 นาที)  16.30 น. ถึง โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท ณ บริเวณลานจอดรถ รับ Welcome Drink ณ ศาลา 8 เหลี่ยม                  และ กุญแจห้องพัก  18.30 น. รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟ่ต์ และซีฟู๊ด ณ ลานระเบียงทราย (ริมสระน้ำ)  19.00 น. เล่นเกมส์ แจกของรางวัล และฟังดนตรีเพราะๆ  21.00 น. พักผ่อน    วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 06.30 – 09.00 น.รับประทานอาหารเช้า  09.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ช ไปวัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) (เดินทาง 40 นาที)  10.10 น. ณ วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) ตำแหน่งของหางมังกร ที่สืบเนื่องจากวัดมังกรกมลาวาส (หัวมังกร)                  และวัดจีนประชาสโมสร (ท้องมังกร) แวะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา                  นำสมาชิกสักการะ 10 จุด ภายในวัด ( 40 นาที)  10.50 น. ออกเดินทางไปอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ( 20 นาที)  11.10 น. นำสมาชิกลงลานจอด และใช้รถเล็กรับ-ส่งสมาชิกไปวิหาร ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล                 ให้สมาชิก บันทึกภาพ กับโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุด แลนด์มาร์คจันทบุรี จากนั้นออกเดินเท้าต่อ ไป                   ชุมชนริมน้ำจันทรบูร โดยแบ่งสมาชิก                - Bus 1 นำสมาชิกเลี้ยวซ้าย ไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงร้านเจ๊หน่อย เมื่อรับประทานเสร็จสมาชิกสามารถไป                  เก็บภาพชุมชนเก่า และช็อป ชิม สินค้าของชุมชน ก่อนกลับขึ้นรถ               - Bus 2 นำสมาชิกเลี้ยวขวา เก็บภาพชุมชนเก่า และช็อป ชิม สินค้าของชุมชน จากนั้นนำสมาชิกไปรับประทาน                 ก๋วยเตี๋ยว หมูเลียงร้านเจ๊หน่อย  12.30 น. นัดหมายสมาชิกทุกคนกลับขึ้นรถโค้ช  12.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลา 4-4.30 ชั่วโมง)  17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้าน       อาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนพฤษภาคม 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  JB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปเสน่ห์เมืองจันท์@จันทบุรี30-31มีค62พิมพ์JBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปเสน่ห์เมืองจันท์แล้วประกาศผล27มีค@เวปTQM     ระยะเวลาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  30 รางวัล  

15/02/2019

ทีคิวเอ็ม พาลูกค้าไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลรับปีหมู (ทอง)

บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด นำโดยคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด พาลูกค้าผู้โชคดีจากการส่ง sms ลุ้นเที่ยวฟรีกินฟรีกับ TQM Family Club ไปล่องเรือไหว้พระ 9 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสริมความสิริมงคล เริ่มต้นศักราชใหม่ต้อนรับปีหมู (ทอง) ถือเป็นทริปที่นอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุญและอิ่มใจ รับโชคดีกันทุกคน โดยกิจกรรมดีๆ แบบนี้มีให้ร่วมสนุกกันเป็นประจำทุกเดือน เพียงเป็นลูกค้าของ TQM ก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเที่ยวฟรีกับ TQM Family Club พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ทีคิวเอ็ม 60 ปี ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ 

22/01/2019