กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM Natural Camp 2019 ล่องเรือเลาะคลองมหาสวัสดิ์สัมผัสวิถีเกษตรกรรม จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการ 07.00 น. ลงทะเบียนที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์               -เสริฟกาแฟ & snack box            -เสริฟข้ำวเหนียวไก่ / น้ำดื่ม (บนรถ)  07.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์              -ฟังเกร็ดความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์                 - เล่นเกมส์รับของรางวัลบนรถ  09.30 น. ถึงโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 09.45 น. ฟังบรรยาย การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยคุณสมทรง ม่วงพารา เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง  10.15 น. บัส 1 ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน / บัส 2 ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  10.50 น. บัส 1 ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน / บัส 2 ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน                 -นักเรียน ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์รับของรางวัล  11.30 น. มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียน                -มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ นายชินกฤต วัฒนกูล (รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์)                -ถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ TQM  11.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงเรียน  12.30 น. เดินทางไปบ้านศาลาดิน ( ห่างจำกโรงเรียน 8 กิโลเมตร)                 ฟังบรรยายวิถีชุมชน คนคลองมหำสวัสดิ์ คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพื่อ ความยั่งยืน (ประมาณ 10 นาที)  13.15 น. บัส 1 แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 25 คน สลับกัน ทำไข่เค็ม / ชมกำรสาธิตทำข้าวตังพร้อมชิม                 บัส 2 ลงเรือไปบ้ำนฟักข้ำว (นั่งเรือ+เวลาขึ้น/ลงประมาณ 10 นาที ลำละ 6-7 ท่าน ) ดื่มน้ำฟักข้าว เคล้าเสียงเพลงแหล่คลองชม คลองมหาสวัสดิ์ โดยศิลปินท้องถิ่น                    คุณยายจิ๋ม บำรุง พินิจกุล ชมการสำธิตทำสบู่ฟักข้าว (รับ Gift set สบู่&โลชั่นกลับบ้าน)  14.00 น. บัส 2 แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 25 คน สลับกัน ทำไข่เค็ม / ชิมและชมกำรสำธิตทำข้าวตัง                  บัส 1 ลงเรือไปบ้านฟักข้าว ( นั่งเรือ+เวลาขึ้น/ลงประมาณ 10 นาที ลำละ 6-7 ท่าน ) ดื่มน้ำฟักข้าว เคล้าเสียงเพลงแหล่คลองชม คลองมหาสวัสดิ์ โดยศิลปินท้องถิ่น                  คุณยายจิ๋ม บำรุง พินิจกุล ชมการสำธิตทำสบู่ฟักข้าว (รับ Gift set สบู่&โลชั่นกลับบ้าน)  14.45 น. ทั้ง 2 บัส ลงเรือไปนำบัวลุงแจ่ม ( บวกเวลาขึ้น-ลงเรือประมาณ 20-30 นาที)  15.00 น. เรียนรู้เรื่องนำบัว/กำรพับดอกบัวแบบต่างๆ อร่อยกับเมี่ยงกลีบบัว + น้ำชาเกสรบัว ชมทุ่งบัวสัตตบงกช พื้นที่กว่า 15 ไร่ / ถ่ายรูป เพลินๆ  16.00 น. นั่งเรือกลับมาที่บ้านศาลาดิน ช้อปปิ้งตลาดน้ำศาลาดิน  16.15 น. ช้อปปิ้งที่ “ตลาดต้องชม” หรือตลาดน้ำศาลาดิน  18.30 น. เดินทางกลับถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ โดยสวัสดิภาพ ** เสริฟข้ำวต้มมัด +น้ำใบเตย/น้ำเก๊กฮวย/น้ำอัดลม บนรถ    แนวคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR ) ให้ลูกค้าและบริษัทได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อตอบแทนสังคม - เลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสรา้งความรู้จัก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ   กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 40 คู่ (80 ท่าน )  - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 – 17 ตุลาคม 2562  - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือน ธันวาคม 2562     ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม   - ช่องทาง SMS  พิมพ์ NC ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)    ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปวิถีชุมชน&พัฒนาโรงเรียน@นครปฐม2พ.ยพิมพ์NCชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านลงทะเบียนTQMลุ้นทริปวิถีชุมชน&พัฒนาโรงเรียนแล้วประกาศผล30ตค@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 7 -25 ตุลาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  30 ตุลาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 40 รางวัล   

05/10/2019

TQM ชวนทำกิจกรรมเรียนรู้ใต้ทะเล ดำน้ำปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลแสมสาร จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น. สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM ซอยลาดปลาเค้า 25 ถนนลาดปลาเค้า พร้อมรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถ โค้ช เสริฟอาหารเช้า (แบบกล่อง) กาแฟ โอวัลติน 07.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  10.30 น. สมาชิกถึงโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับทุกท่าน               พิธีกรแนะนำคุณคมเนตร  เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด                พิธีกรแนะนำวิทยากร  และฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปลูกปะการัง 11.45 น. เปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมดำน้ำ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุปเฟ่ต์  ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  12.50 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ไปยัง แสมสารวิวแคมป์ (ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) 13.15 น. นำทุกท่านนั่งรถสองแถวขึ้นเขาหลวงพ่อดำ (จำนวน 5 คัน วนรับ-ส่ง)  เข้าสักการะ “หลวงพ่อดำ” เพื่อความเป็นสิริมงคล 14.00 น. นำทุกท่านลงหาดประภาคาร ฝึกการดำน้ำตื้นเบื้องต้น  และร่วมปลูกปะการัง (*ปล่อยปลาฉลาม และปู จะให้สมาชิกได้ร่วมกันปล่อยลงทะเล*)                มีบริการเรือท้องกระจก สำหรับดูปะการัง โลกใต้ทะเล สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการดำน้ำ  ด้วยการนั่งชมจากตัวเรือ 15.30 น. กลับขึ้นฝั่ง รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ นั่งรถสองแถว กลับแสมสารวิวแคมป์ เพื่ออาบน้ำ เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 16.30 น. วิทยาการสรุปกิจกรรมที่สมาชิก TQM ได้ร่วมกันทำ 17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ    แนวคิดในการจัดกิจกรรม      - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด         พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง     กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน )  - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 26 กันยายน 2562  - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือน พฤศจิกายน 2562     ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม   - ช่องทาง SMS  พิมพ์ CB ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)      ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า    ส่ง TQMลุ้นทริปดำน้ำ&ปลูกปะการัง@ชลบุรี12ต.ค.62พิมพ์CBชื่อสกุลส่ง4712055  ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปดำน้ำ&ปลูกปะการังแล้วประกาศผล9ต.ค@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2562 – 4 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  9 ตุลาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล   

10/09/2019

TQM ชวนแม่ล่องเรือ แวะครอบเศียร วัดเทวราชกุญชร ชมยอดวัดงาม เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทำ WorkShop เย็บเต้านมเทียมและยางยืดเปลี่ยนชีวิต 31 สิงหาคม 2562

07.30 น.  ลงทะเบียน ณ  ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ลูกค้าจำนวน 60 คู่ 120 คน)  08.00 น.   นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ GATE 1  เมื่อสมาชิกลงเรือและประจำที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                   - พิธีกรแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ                   - เรียนเชิญสมาชิก TQM ทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน 08.40 น    พิธีกรแนะนำคุณคมเนตร  เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวต้อนรับสมาชิก  08.50 น.   แนะนำมัคคุเทศก์และบรรยายกิจกรรมวัดแรกที่จะเดินทางไปถึง และพิธีกรเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน 09.00 น. ขึ้น “วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร”  นำสมาชิกทุกท่านรวมตัวที่พระอุโบสถ ร่วมสักการะและถวายผ้าไตร พระพุทธเทวราชปฏิมากร พระประทานในพระอุโบสถ  (20 นาที)                    หลังจากนั้นนำสมาชิกไปที่มณฑปจัตุรมุข ทำพิธีครอบเศียรเกล้าด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล (50 นาที)  10.15 น.   กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางต่อไปวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  10.20 น.   นำสมาชิก TQM ทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อ                  และร่างกายส่วนต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงวัย และเด็ก โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา                  อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้คิดค้น                  "ยางยืดเปลี่ยนชีวิต“ ทำคนละ 2 เส้น ( 1 เส้น สามารถนำกลับบ้านได้  อีก 1 เส้นสำหรับบริจาค) (2 ชั่วโมง) (2 ชั่วโมง) 12.20 น. รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ 13.00 น. ขึ้น “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร”  สักการบูชาและขอพรจากพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาและพระประธานในพระอุโบสถ  (40 นาที) 13.40 น. กลับขึ้นเรือ  เดินทางไปช็อปของฝาก ณ ตลาดเกาะเกร็ด  13.50 น. ถึง “เกาะเกร็ด” ให้สมาชิกช็อปตามอัธยาศัย 14.20 น   กลับขึ้นเรือ  14.30 น. นำสมาชิก TQM ทำ Workshop  ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ช่วงที่ 2  สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อ และร่างกายส่วนต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงวัย และเด็ก พร้อม                 กับสอนท่ากายบริหารด้วยยางยืด 16.00 น รับประทาน Coffee Break   16.30 น. นำสมาชิก TQM เล่นเกมส์แจกของรางวัลตลอดเส้นทางการเดินทางกลับ 17.00 น. ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ   แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2562 – 15 สิงหาคม 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  MT ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)   ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปสิงหาพาแม่ล่องเรือ@เจ้าพระยา31สค62พิมพ์MTชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปสิงหาพาแม่ล่องเรือแล้วประกาศผล28สค@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  60 รางวัล      

30/07/2019

TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง พุทธ ฮนดู จีน ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ บูชาเทพไฉ่ซิงเอี้ยะ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น. สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM สำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า 25 พร้อมรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ช เสิร์ฟอาหารเช้า (แบบกล่อง) กาแฟ, โอวัลตินร้อน 07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคัชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา มัคคุเทศก์แจ้งกำหนดการแก่สมาชิก พร้อมบรรยายข้อมูลของสถานที่นั้นๆ 10.00 น. ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร นำสักการะหลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถหลังใหม่เพื่อเป็น               สิริมงคล เมื่อสมาชิกไหว้พระเรียบร้อยแล้ว น้ำมนต์หลอด และกลับขึ้นรถ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) 11.20 น. แบ่งสมาชิก Bus1 และ 2 ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ขอพรกับ                     เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และพญามังกร นำโดยมัคคุเทศก์ แนะนำขั้นตอนการไหว้อย่างใกล้ชิด (ใช้เวลา               1 ชั่วโมง) จากนั้นเวลา 12.20 น. เดินข้ามไปตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี รับประทานอาหารกลางวัน ร้านป้า                หนู ร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกง และช้อปของฝาก สมาชิก Bus 3 และ 4 เข้าตลาดบ้านใหม่ เพื่อรับประทาน                   อาหารกลางวันร้านป้าหนู และช้อปของฝากจากนั้นเวลา 12.20 น. นำสมาชิกไปไหว้พระขอพร สักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ รับ                    พลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) 14.00 น. นัดหมายสมาชิกทุก Bus ขึ้นรถ ณ จุดจอดริมถนนวัดจีนประชาสโมสร เต่รียมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานพระพิฆเนศ                      คลองเขื่อน 14.20 น. ณ อุทยานพิฆเนศคลองเขื่อน สักการะพระพิฆเนศปางยืนองค์สำาริด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือ มะม่วง กล้วย ยอดอ้อยและขนุน ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 15.20 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดปากน้ำโจ้โล้ 15.35 น. ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ ชมโบสถ์สีทอง และลอดใต้ฐานพระ.        ประธานได้เพื่อความเป็นสิริมงคล (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 16.35 น. นัดหมายสมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ จอดรอรับสมาชิกที่เดิม บริเวณจุดส่ง 17.00 น. แวะช็อปขนมเปี๊ยะชื่อดัง ร้านตั้งเซ่งจั้ว สาขาเก๋งจีน 17.30 น. สมาชิกทุกคันกลับขึ้นรถ เดินทางกลับกรุงเทพฯ (เสิร์ฟขนมและน้ำอัดลม) 20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562 -ลูกค้าที่ต่ออประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2562 -ลูกค้าที่มีที่อยู่ต่ิดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์ CS ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055(3บาท)   ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปทำบุญ3ศรัทธา@ฉะเชิงเทรา3สค62พิมพ์CSชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปทำาบุญ3ศรัทธาแล้วประกาศผล31กค@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 1-26 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล  

01/07/2019

TQM พาลูกค้าเยือนถิ่นราชบุรี เปิดตำนานเมืองโอ่ง พร้อมเรียนรู้อารยธรรมเก่าแก่กว่า 100 ปี

TQM จัดกิจกรรม TQM Family Club ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พาลูกค้าผู้โชคดีร่วมเปิดตำนานแหล่งอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี และชมความงามพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน กราบพระศรีอารย์ ณ วัดพระศรีอารย์ นอกจากนั้น ยังได้พาไปสัมผัสการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของเมืองไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อมชมความงามของหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว บนเรือนไทย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 62 ณ จังหวัดราชบุรี

13/06/2019

TQM ชวนนุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยววิถีไทย 3 รัชกาล เส้นทางสำราญ จากสมุทรสงคราม สู่เพชรบุรี 6 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น.  ลงทะเบียนสมาชิก ณ TQM สำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า 25 (ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน 4 บัส) 07.30 น.  ออกเดินทาง สู่ จ.สมุทรสงคราม 11.00 น.  เดินทางถึง “อุทยาน ร.2” สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทย ค่าบริการ 100               บาท/คน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าบริการเอง  เก็บภาพบรรยากาศความเป็นไทย  ความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต                เข้าชมอาคารทรงไทยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจาก                        - เรือนขนมไทย               - เรือนไทย 5 หมู่               - เรือนไทย 9 หมู่   11.45 น. นำทุกท่านไปยังเรือนไทยพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาในอุทยานร.2 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (นั่งโต๊ะละ 8 คน)                 หลังรับประทานอาหารเสร็จแนะนำผู้บริหาร คุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร                สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  12.30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี  14.00 น. ขึ้นรถรางชม “พระนครคีรี หรือ เขาวัง” พระราชวังฤดูร้อนในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)                 เขาวังถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี  เข้าชมพระที่นั่ง พระตําหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน               ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ  3 ยอดด้วยกัน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)   15.30 น. ออกเดินทางไป “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน”  15.40 น. ถึง “พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” นำทุกท่านสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเข้าชมที่ประทับแปรพระ              ราชฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชวังที่ใช้ประทับ ยามหน้าฝน สร้างแบบสถาปัตยกรรม  ยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่              งดงามแห่งหนึ่งของไทย (ใช้เวลา 30 นาที) 16.10 น. ออกเดินทางไปแวะช็อปของฝาก 17.10 น. แวะช็อปของฝากที่ “ร้านหมูวรรณา” สาขาแม่กลอง 18.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด     พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (RENEW) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนสิงหาคม 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  PB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาล@เพชรบุรี6กค62พิมพ์PBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นเที่ยววิถีไทย3รัชกาลแล้วประกาศผล3กค@เวปTQM   ระยะเวลาาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 4-28 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  80 รางวัล

04/06/2019

TQM พาลูกค้าผู้โชคดี ไปเที่ยวเมืองกรุงเก่า ชมวัดงามแห่งอโยธยา สัมผัสแหล่งประวัติศาสตรพระราชวังบางปะอิน

      บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดกิจกรรมสุดพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตอบแทนลูกค้าผู้โชคดี กับกิจกรรม “TQM ชวนขึ้นรถต่อเรือไปวัง ต่อวัด นำลูกค้าเยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม และตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา         เริ่มต้นกิจกรรมโดยการออกเดินทางไปยัง “วัดตูม” ซึ่งเป็นวัดเดียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีตักน้ำพลีกรรม 1 ใน 107 แหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อด้วยขอพร ณ “วัดไชยวัฒนาราม” วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตามรอยละครดัง บุพเพสันนิวาส ซึ่งวัดไชยฯ แห่งนี้เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในวัดจึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก เมื่อชมความงดงามพร้อมขอพรที่วัดเรียบร้อยแล้ว คณะก็ได้ออกเดินทางต่อไปยัง “พระราชวังบางปะอิน” เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่ในอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงใช้เป็นที่ประทับแรม และชมเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน อาทิ พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, หอวิฑูรทัศนา ฯลฯ ปิดท้ายทริปด้วยการทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อและพัฒนาสังคม ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้คิดค้น ซึ่งลูกค้าสามารถนำยางยืดกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

15/05/2019