กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนอนุรักษ์ศาสตร์-ศิลป์หนังใหญ่ วัดขนอน ตะลึงโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอาร์ย ร่วมเปิดตำนานอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

กำหนดการ 07.00 น. สมาชิก TQM ลงทะเบียน ณ ตึก TQM  ลูกค้าจำนวน 80 คู่ 160 คน เสิร์ฟอาหารเช้า และ กาแฟ โอวัลตินร้อน 07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 คัน มุ่งหน้าสู่ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 10.00 น. ถึงวัดพระศรีอาร์ย ชมความงามพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน กราบไหว้พระศรีอารย์ (ให้เวลา 30 นาที) 10.40 น. ขึ้นรถออกเดินทางไปวัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)  11.00 น. ณ วัดขนอนหนังใหญ่ นำสมาชิกเข้าชมการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหรสพชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  11.50 น. ชมความงามของหนังใหญ่ชุดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว บนบ้านเรือนไทย   ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน  12.10 น. ขึ้นรถออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน เสิร์ฟขนมรองท้อง (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)  12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ “เรื่องของโอ่ง”   13.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ร่วมเปิดตำนานเรื่องของโอ่งพบกับอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี   ผ่านอนิเมชั่น 3 มิติ  ณ โรงโอ่งชมการสาธิตการปั้นโอ่ง อ่าง                 กระถางและการทำลวดลายโอ่งมังกร  (ใช้เวลา 45 นาที) 14.15 น. กิจกรรมแต่งแต้มเติมสี  (ใช้เวลา  45 นาที) 15.00 น. รับประทาน Coffee Break 15.30 น. ช็อปสินค้า OTOP ของดีเมืองราชบุรี 16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   แนวคิดในการจัดกิจกรรม      - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิม         ร้านอาหารชื่อดัง และช้อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง         กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 80 คู่ (160 ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่  26 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562  - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกรกฎาคม 2562    ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม   - ช่องทาง SMS  พิมพ์ RB ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)   - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่งTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน@ราชบุรี8มิย62พิมพ์RBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้านแล้วประกาศผล5มิย@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  5 มิถุนายน 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 80 รางวัล   

07/05/2019

TQM ชวนขึ้นรถต่อเรื่อไปวังต่อวัด เยือนวังบางปะอิน ชมวัดงามอโยธยา รับน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตามรอยละครไปวัดไชยวัฒนาราม วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

กำหนดการ 07.00 น. ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา)  07.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรถโค้ชปรับอากาศจำนวน 4 คัน              (เสริฟข้าวเหนียว ไก่ทอด น้ำดื่มและผ้าเช็ดมือ) 08.45 น.ถึง วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัด 1 ใน 76 จังหวัด และเป็นวัดเดียวในอยุธยาที่มีน้ำ             ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นน้ำภายในเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์              นำทุกท่านพบกับพระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน              รับศีล รับพร และรับน้ำพระพุทธมนต์พร้อมกัน ทุกท่านสามารถนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเศียร             พระที่ทางวัดใส่ตุ่มไว้ ตักเอากลับบ้านได้  09.35 น. ออกเดินทางไปวัดไชยวัฒนาราม  09.50 น. ถึง วัดไชยวัฒนาราม วัดสำคัญของสมัยอยุธยา เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราช              กุศลของ พระมหากษัตริย์ สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบ              ต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์  10.35 น. ออกเดินทางไป พระราชวังบางปะอิน  11.15 น. ถึงพระราชวังบางปะอิน เยี่ยมชมสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม              ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เดินชมเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน               อาทิ                - พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์                - พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร               - หอวิฑูรทัศนา ฯลฯ  12.00 น. ออกจากพระราชวังบางปะอิน เพื่อเดินทางไปวัดช่องลม (เสริฟ Snack Box ของไวท์ออคิด) 13.00 น. ถึงวัดช่องลม จ.นนทบุรี นำทุกท่านขึ้นเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์                รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  13.45 น. นำสมาชิก TQM ทำ Workshop ยางยืดเปลี่ยนชีวิต สอนถักหนังยางยืด ที่ช่วยบริหาร              กล้ามเนื้อและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้คิดค้น               “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต”  ทำคนละ 2 เส้น(1 เส้น สามาถนำกลับบ้านอีก 1 เส้น สำหรับบริจาค)  15.00 น. ทาน Coffee Break เล่นเกมส์แจกของรางวัล  17.00 น. กลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้    แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้าน       อาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 25 เมษายน 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมิถุนายน 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  AY ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปชมวังไหว้พระ&ล่องเรือ@อยุธยา11พค62พิมพ์AYชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปไหว้พระ&ล่องเรือแล้วประกาศผล8พค@เวปTQM    ระยะเวลาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  60 รางวัล    

25/03/2019

TQM ลุ้นทริปเยือนถิ่นสวรรค์ ริมน้ำจันทบูร ทวีคูณขอพรเพิ่มทรัพย์ ศาลพระเจ้าตากสิน ชมถนนอัญมณี ตลาดพลอย จ.จันทบุรี 30-31 มีนาคม 2562

กำหนดการ วันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2562 07.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ ตึก TQM รับกำหนดการ บัตรสมาชิก TQM ห้อยคอ เบอร์ห้องพัก และTag ติดกระเป๋า                  เสิร์ฟอาหารเช้า และกาแฟ โอวัลติน  07.30 น. ออกเดินทางเพื่อไปจังหวัดจันทบุรี  12.30 น. เดินทางถึง “ร้านอาหารจันทรโภชนา (สาขามหาราช) จ.จันทบุรี” เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน(45 นาที) 13.15 น. ออกเดินทางต่อไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)  13.30 น. นำลูกค้าลง ณ จุดลานจอด ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาจันท์ต้องห้ามพลาด                 แวะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ รวมจิตใจชาวจันทร์ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึง                เมืองจันท์ นำสมาชิกถ่ายภาพรวมกับ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินและใกล้ๆ กันนำสมาชิก                ไปสักการะ ศาลหลักเมือง สมาชิกที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว กลับไปขึ้นรถ ณ ลานจอด และสามารถ                ช็อปสินค้ากลุ่มแม่บ้านบริเวณนั้นได้ ( 60 นาที)  14.30 น. ออกเดินทางเพื่อไป ถนนอัญมณี ตลาดพลอย จันทบุรี (10 นาที)  14.40 น. นำลูกค้าลง ณ KP Jewelry Center ศูนย์จ าหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรี                 ช็อปพลอยน้ำงาม คุณภาพ เจียระไนจากฝีมืออันเชี่ยวชาญ และสามารถเดินเท้าไป ถนนอัญมณี ตลาดพลอย                 เป็นตลาดการซื้อขายพลอยที่โด่งดังและมีชื่อเสียง กว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุด                 ในประเทศไทย ชมวิถีการค้าพลอยที่ไม่มีที่ใดเหมือนและสามารถ หาซื้อพลอยน้างามได้ที่นี่เช่นกัน (60 นาที)  15.40 น. เดินทางไปยังที่พักริมทะเล (50 นาที)  16.30 น. ถึง โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท ณ บริเวณลานจอดรถ รับ Welcome Drink ณ ศาลา 8 เหลี่ยม                  และ กุญแจห้องพัก  18.30 น. รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟ่ต์ และซีฟู๊ด ณ ลานระเบียงทราย (ริมสระน้ำ)  19.00 น. เล่นเกมส์ แจกของรางวัล และฟังดนตรีเพราะๆ  21.00 น. พักผ่อน    วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 06.30 – 09.00 น.รับประทานอาหารเช้า  09.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ช ไปวัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) (เดินทาง 40 นาที)  10.10 น. ณ วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) ตำแหน่งของหางมังกร ที่สืบเนื่องจากวัดมังกรกมลาวาส (หัวมังกร)                  และวัดจีนประชาสโมสร (ท้องมังกร) แวะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา                  นำสมาชิกสักการะ 10 จุด ภายในวัด ( 40 นาที)  10.50 น. ออกเดินทางไปอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ( 20 นาที)  11.10 น. นำสมาชิกลงลานจอด และใช้รถเล็กรับ-ส่งสมาชิกไปวิหาร ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล                 ให้สมาชิก บันทึกภาพ กับโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุด แลนด์มาร์คจันทบุรี จากนั้นออกเดินเท้าต่อ ไป                   ชุมชนริมน้ำจันทรบูร โดยแบ่งสมาชิก                - Bus 1 นำสมาชิกเลี้ยวซ้าย ไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงร้านเจ๊หน่อย เมื่อรับประทานเสร็จสมาชิกสามารถไป                  เก็บภาพชุมชนเก่า และช็อป ชิม สินค้าของชุมชน ก่อนกลับขึ้นรถ               - Bus 2 นำสมาชิกเลี้ยวขวา เก็บภาพชุมชนเก่า และช็อป ชิม สินค้าของชุมชน จากนั้นนำสมาชิกไปรับประทาน                 ก๋วยเตี๋ยว หมูเลียงร้านเจ๊หน่อย  12.30 น. นัดหมายสมาชิกทุกคนกลับขึ้นรถโค้ช  12.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลา 4-4.30 ชั่วโมง)  17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้าน       อาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนพฤษภาคม 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  JB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปเสน่ห์เมืองจันท์@จันทบุรี30-31มีค62พิมพ์JBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปเสน่ห์เมืองจันท์แล้วประกาศผล27มีค@เวปTQM     ระยะเวลาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  30 รางวัล  

15/02/2019

ทีคิวเอ็ม พาลูกค้าไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลรับปีหมู (ทอง)

บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด นำโดยคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด พาลูกค้าผู้โชคดีจากการส่ง sms ลุ้นเที่ยวฟรีกินฟรีกับ TQM Family Club ไปล่องเรือไหว้พระ 9 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสริมความสิริมงคล เริ่มต้นศักราชใหม่ต้อนรับปีหมู (ทอง) ถือเป็นทริปที่นอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุญและอิ่มใจ รับโชคดีกันทุกคน โดยกิจกรรมดีๆ แบบนี้มีให้ร่วมสนุกกันเป็นประจำทุกเดือน เพียงเป็นลูกค้าของ TQM ก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเที่ยวฟรีกับ TQM Family Club พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ทีคิวเอ็ม 60 ปี ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ 

22/01/2019

TQM ชวนร่วมทริปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่2 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำเขาปูน ทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ แม่น้อยแควน้อย เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว @กาญจนบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการ  06.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ชานชาลาที่ 5  06.30 น. รถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว ออกเดินทำง (เสิร์ฟมื้อเช้า + น้ำดื่ม)  07.15 น. โบกี้ที่ 1 พิธีกรแนะนำตัว / เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ               รองประธานบริหารสายงานการตลาด TQM กล่าวต้อนรับสมาชิก / แนะนำมัคคุเทศก์                แจ้งโปรแกรมทริปในวันนี้               โบกี้ที่ 2 มัคคุเทศก์แนะนำตัวแจ้งโปรแกรมทริปในวันนี้ / พิธีกรจากโบกี้ 1 มาทักทาย                สมาชิก / เรียนเชิญคุณคมเนตร กล่าวต้อนรับสมาชิก  07.40 น.  ถึงสถานีนครปฐมแวะรับของว่าง ข้าวหลามบ๊ะจ่างทรงเครื่อง ขนมขึ้นชื่อ จ.นครปฐม               ขึ้นมารับประทานระหว่างทาง มัคคุเทศก์นำสมาชิกสักการะองค์พระปฐมเจดีย์บนรถไฟพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ ของพระปฐมเจดีย์  08.20 น. ขบวนรถไฟ เคลื่อนออกจากสถานีนครปฐม ทีมงานแจกข้าวหลามบะจ่างให้ทุกท่านรับประทาน  09.35 น. ถึง “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ลงเก็บภาพบรรยากาศ (30 นาที)  10.00 น. ลงแพขนาดใหญ่ ล่องแม่น้ำแคว ชมบรรยากาศ แควใหญ่ และแควน้อยไหลมาบรรจบกัน    (มัคคุเทศก์บรรยายบนเรือ)  11.00 น. จอดรับอาหารที่ร้านธาราบุรี เสิร์ฟอาหารกลางวันในเรือนแพ (อาหาร ชุด โต๊ะละ 8 ท่าน)  14.00 น. ล่องแพไปชมถ้ำเขาปูน ซึ่งมีความสวยงาม เข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ชมช่องเขาขาดที่สลักด้วยมือของเหล่าเชลยศึก  15.00 น. ลงแพ รับประทาน Coffee Break เดินทางกลับเส้นทางเดิม ระหว่างทำงพิธีกรเล่นเกมส์แจกของรางวัล  16.30 น. ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว นำสมาชิก TQM ช็อป ณ ศูนย์รวมของฝาก และตลาดอัญมณี สะพานข้ามแม่น้ำแคว  17.00 น. พร้อมกันที่รถไฟ เดินทางกลับกรุงเทพฯ  19.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ    แนวความคิดในการจัดกิจกรรม - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวในสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง   และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับ      ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม   กลุ่มเป้าหมาย -ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 -ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์(RENEW)ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนเมษายน 2562  -ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อใน จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทาง SMS พิมพ์  KB ตามด้วยชื่อ-สกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3บาท) ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM 1737  ตามด้วยชื่อ-สกุล  พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปนั่งรถไฟ&ล่องแพ@กาญจนบุรี23กพ62พิมพ์KBชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปนั่งรถไฟ&ล่องแพแล้วประกาศผล20กพ@เวปTQM    ระยะเวลาร่วมสนุก  ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  50 รางวัล  

14/01/2019

TQM Natural Camp 2018

ยังคงจัดกันเป็นประจำทุกปีกับกิจกรรมดีๆ ที่บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดให้เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าของทีคิวเอ็ม ที่นอกจากการได้ไปเที่ยวอย่างสนุกสนานแล้ว ยังมีกิจกรรม CSR โดยในปีนี้ TQM Natural Camp พาลูกค้าไปร่วมกันทำสนามการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็กให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านวังนางนวล อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นำทีมโดยคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขณะเดียวกันหลังจบกิจกรรมดี ๆ เพื่อน้อง ๆ แล้ว ลูกค้าทุกท่านที่ร่วมทริปยังได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมล่องแพยาง พร้อมตบท้ายด้วยการเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างสุดฟิน  

08/12/2018

TQM ชวนล่องเรือไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ในปี 2562 ริมฝั่งเจ้าพระยา ชิลกับบรรยากาศและความสวยงาม 2 ฝั่งสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 มกราคม 2562

กำหนดการ 08.00 น. นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ พิธีกรแนะนำมัคคุเทศก์ เพื่อแนะนำการเยี่ยมชมวัดยานนาวา  08.15 น  นำทุกท่านขึ้นไปชมพระสำเภาพระเจดีย์กลางกรุงเทพฯ ที่ “วัดยานนาวา” (วัดที่ 1) เข้าสักการะพระบรมสารีกธาตุจาก 8 ประเทศ, พระเขี้ยวแก้วจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองเคนดี้ประเทศ                ศรีลังกา และพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวองค์แรก ของโลกที่มี 3 ปางในองค์เดียวกัน (40 นาที)  08.45 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยัง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และพิธีกรเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง –  หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน   09.15 น.  ถึง “วัดกัลยาณมิตรวรมหำวิหาร” (วัดที่ 2) สักการะ "พระพุทธไตรรัตนนายก" หรือ “ซำปอกง” เชื่อว่าการไหว้                 หลวงพ่อโตช่วยให้ค้าขายร่ำรวย มีมิตรที่ดี และเดินทางปลอดภัย และรอดประตูมังกรสวรรค์ (40 นาที)  09.55 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยัง วัดอรุณราชวราราม  10.00 น. พิธีกรแนะนำคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  10.05 น. ถึง “วัดอรุณราชวราราม” (วัดที่ 3) สักการะขอพรจาก “พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร” พระประธาน                 ในพระวิหารรวมถึง “พระอรุณ” หรือ“พระแจ้ง” พระพุทธรุปที่อัญเชิญมาจาก เมืองเวียงจันทน์ ไหว้พระวัดอรุณชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน (40 นาที)  10.45 น. ออกเดินทางไปวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กำหนดการ 11.30 น. รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ  12.20 น. ขึ้น “วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร” (วัดที่ 4) เข้าสักการะพระประทานในพระอุโบสถ พร้อมร่วมใจกันถวายผ้าไตร                 เสริมโชคชะตา (40 นาที)  13.00 น  กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  13.20 น.  ถึง “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร” (วัดที่ 5) สักการบูชาและขอพรจากพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาและ พระประธาน                ในพระอุโบสถ (30 นาที)  13.50 น.  กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปวัดบางจาก (วัดที่ 6) ผู้หญิงลอดปากเสือ ผู้ชายรอดปากมังกร (40 นาที)  14.20 น.  ออกเดินทางไปวัด วัดเสาธงทอง (วัดที่ 7) ถึงวัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด สักการะพระปางมารวิชัย เสริมดวงในด้านการงานแคล้วคลาดจากศัตรู  14.50 น. เดินเท้าไป “วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด” (วัดที่ 8) มีอุโบสถ ที่งดงามมาก หน้าอุโบสถมีเจดีย์ขนาดย่อม 2 องค์ รูปทรงเจดีย์ทรงรามัญประดับ ลายปูนปั้น คนมอญ เรียกวัดนี้ว่า “เพียะโต้” (30                      นาที)  15.20 น. เดินเท้าไปวัดปรมัยยิกาวาส ถึง “วัดปรมัยยิกาวาส” (วัดที่ 9) ภายในวิหารมีพระ พุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะ                      พิเศษกว่าที่อื่น เป็นที่ประดิษฐาน “พระนนทมุนินท์” พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และ มีพระไตรปิฎกฉบับภาษามอญ                    ฉบับแรกของประเทศไทย ในวัดมีต้นสามกษัตริษ์ โดยมี ต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นหว้า ขึ้นอยู่รวมกัน ร้อยรัด พันเกลียวอายุ                  กว่า 100 ปี และพระมีเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง) ซึ่งเป็น เอกลักษณ์เด่นของเกาะเกร็ด ระหว่างทางสมาชิกสามารถช็อปของฝาก ณ ตลาดเกาะเกร็ด ได้ตามอัธยาศัย  16.00 น   กลับขึ้นเรือเดินทางกลับ รับประทาน Coffee Break  16.30 น.  นำสมาชิก TQM เล่นเกมส์แจกของรางวัลตลอดเส้นทางการเดินทางกลับ  17.00 น.  ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ   แนวคิดในการจัดกิจกรรม      - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิม      ร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง      - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความ      เป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม   กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)  - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561  - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมีนาคม 2561   ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล   รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม   - ช่องทาง SMS  พิมพ์ BK ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท)   - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัด@แม่น้ำเจ้าพระยา19มค62พิมพ์BKชื่อสกุลส่ง4712055 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัดแล้วประกาศผล16มค@เวปTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม  2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  16 มกราคม 2562 ผ่านทาง www.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล     

03/12/2018