ต่อใบขับขี่ 5 ปีแบบง่าย ๆ

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ต่อใบขับขี่ 5 ปีแบบง่าย ๆ

01/06/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ต่อใบขับขี่ 5 ปีแบบ ไม่ต้องไปต่อคิวทั้งวัน

ต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี ใช้เอกสารอะไร  เสียเงินไหม

     ปัจจุบันบนท้องถนนเต็มไปด้วยรถยนต์ สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นหลักคงหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัย และกฎระเบียบในการใช้รถบนท้องถนน บุคคลที่ประสงค์ขับขี่รถต้องได้รับการรับรอง หรือ ใบอนุญาตขับขี่ เพื่อยืนยันว่าผู้ขับขี่มีความรู้ความสามารถในการใช้รถ และได้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาต แถมยังกระทำผิดต่อกฎจราจร ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง อีกทั้งยังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือ ความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยต่างๆ
 

ใบขับขี่หมดอายุทำไง ต่อใบขับขี่ 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

     จะเห็นได้ชัดว่าใบขับขี่เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญ มีประโยชน์ในแง่ของสิทธิ ในกรณีที่ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุห้ามปล่อยทิ้งไว้นาน ผู้ขับขี่จะต้องต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน หรือภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุ เพราะไม่เช่นนั้นผู้ขับขี่จะต้องสอบข้อเขียน ปฏิบัติใหม่ทั้งหมด เรียกได้ว่าเสียเวลา และอาจใช้เวลากันทั้งวันเลยล่ะ พี่หมีมีทริคสำหรับผู้ต้องการต่อใบขับขี่กับ ต่อใบขับขี่ 5 ปีแบบง่าย ๆ ไม่ต้องไปต่อคิวทั้งวัน
 
ใบขับขี่หมดอายุทำไง
ภาพจาก www.nationmultimedia.com


ต่อใบขับขี่ 5 ปี เสร็จไว ไม่ต้องรอนาน

     การต่ออายุใบขับขี่ สามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียว หรือ ไม่ถึง 3 ชั่วโมง หากไม่ต้องการต่อคิวนาน เสียเวลา แนะนำให้ไปตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อได้บัตรคิวต้นๆ เพราะในแต่ละวันจะมีรอบการอบรม โดยแบ่งออกเป็น 5 รอบ / วัน เริ่มเวลา 9.00 น. -  14.00 น. การต่ออายุใบขับขี่สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่
1. ผู้ที่สามารถต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่แล้ว
2. ผู้ที่สามารถต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
3. ในกรณีขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 1-3 ปี ต้องติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ
 
 
ใบขับขี่หมดอายุทำไง
 
เอกสารประกอบคำขอ
1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
***ในกณีที่ต้องการต่อใบขับขี่ถ้าต่อ 2 ปีเป็น 5 ปี ใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ถ้าต่อ 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้
 
ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี
1. ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ จะต้องตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ผู้ขับขี่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
  - ทดสอบการมองเห็นสี (สีแดง เขียว เหลือง)
  - ทดสอบสายตาทางลึก
  - ทดสอบสายตาทางกว้าง
  - ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ในการใช้เบรคเท้า)
 3. อบรม 1 ชั่วโมง
 4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
 
สำหรับการอบรม 1 ชั่วโมง จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย ข้อบังคับ กฎจราจรที่ควรรู้
รวมถึงมารยาทในการขับขี่  นอกจากนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ ดังนี้
- ใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี ชำระ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท
- ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท
 
     ใบอนุญาตขับขี่ เป็นหลักฐานที่ควรพกติดตัวไว้เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถเป็นประจำ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคุณได้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก ในกรณีลืมใบขับขี่ หรือ ใบขับขี่สูญหาย พี่หมีแนะนำ ใบขับขี่ดิจิทัล DLT Smart Licence ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android สามารถใช้ได้เฉพาะบัตรที่มี QR Code เท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ควรพกใบจริงติดตัวไว้จะดีกว่า ต่อใบขับขี่ 5 ปี ไม่ต้องต่อคิวนาน อย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และไม่ต้องเสียเวลา
 
READ MORE : 
 
 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//