การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัย

การเรียกร้องสินไหมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ประกันภัยโควิด-19 ประกันอัคคีภัย ประกันอะไหล่รถยนต์ หรือการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราพร้อมดูแลคุณทุกเวลา คุณสามารถแจ้งเคลม ปรึกษา ติดตามงานซ่อมผ่าน App TQM24 และโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเคลม 1737

ช่องทางการเคลม

สายด่วน 1737
App TQM24
Line TQM
ประกันรถยนต์
ประกันเดินทาง
ประกันสุขภาพ
ประกันอัคคีภัย
ประกันอะไหล่รถยนต์
ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์
ติดต่อแจ้งเคลม ให้ข้อมูลเบื้องต้น
นำรถเข้าศูนย์บริการ
ตรวจสอบสั่งซ่อม
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมประกันรถยนต์
 1. เตรียมกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ทำเอาไว้
 2. โทรแจ้งไปที่ศูนย์หรือสายด่วนของบริษัทประกัน เพื่อแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ ทะเบียน ยี่ห้อรถและสถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเหตุการณ์
 3. เตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับยื่นเรื่องเคลม เช่น ใบขับขี่ กรมธรรม์
 4. หลังจากตรวจสอบเหตุการณ์และประเมินค่าความเสียหาย ทางบริษัทประกันภัยจะออกใบประเมินความเสียหายให้ผู้ถือประกันนำรถไปเคลมกับอู่ในเครือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 1. หากชนกับสิ่งของที่ไม่ใช่รถยนต์เช่น กระถางต้นไม้ รั้วบ้าน เสา เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นคู่กรณี แต่ต้องระบุได้ว่าเกิดเมื่อไหร่ ตรงไหน ถ้าปล่อยให้นานไปแล้วค่อยมาแจ้งเคลมอาจจะโดนค่า Excess ได้
 2. สำหรับประกันชั้น 1 สามารถโทรแจ้งบริษัทประกันภัยที่เราทำไว้ แล้วแจ้งเคลมได้เลย โดยต้องอธิบายเหตุการณ์ให้ครบถ้วนอย่างละเอียด จากนั้นบริษัทจะให้เรานำรถไปตรวจเช็ค หรือเราอาจให้เจ้าหน้าที่เคลมมาตรวจสอบตามสถานที่นัดหมาย
 3. บริษัทประกันภัยจะให้ใบเคลมมา และต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการแจ้งเคลมที่อู่ หรือศูนย์บริการรถยนต์
 4. ใบเคลมจะมีอายุ 1 - 2 ปีนับจากวันที่ออกใบ (แล้วแต่บริษัทประกัน)
 5. ติดต่ออู่(หรือห้างหรือศูนย์บริการ) เอารถเข้าซ่อม
 6. เตรียมสำเนาใบขับขี่ สำเนากรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถติดตัวไปด้วย
 7. เมื่อซ่อมเสร็จก็เซ็นต์เอกสาร และรับรถได้เลย
หมายเหตุ การเคลมประกันรถแบบไม่มีคู่กรณีหรือถูกชนแล้วหนี สามารถเคลมได้ คือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก หากมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ส่วนประกันชั้น 2+ และชั้น 3+ จำเป็นต้องมีหลักฐานว่ามีคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดิโอจากกล้อง หรือมีพยานรู้เห็น เป็นต้น
ทางบริษัทฯ ต้องขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีการติดปัญหา เรื่องใด หรือไม่ เช่น การตรวจสภาพรถ/ถ่ายรูป การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ เพราะโดยปกติกรมธรรม์ สามารถออกได้ก่อนล่วงหน้าวันหมดประกัน
 1. โทรแจ้งไปที่ศูนย์หรือสายด่วนของบริษัทประกัน เพื่อแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ ทะเบียน ยี่ห้อรถและสถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเหตุการณ์
 2. หลังจากตรวจสอบเหตุการณ์และประเมินค่าความเสียหาย ทางบริษัทประกันภัยจะออกใบประเมินความเสียหายให้ผู้ถือประกันนำรถไปเคลมกับอู่ในเครือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
หมายเหตุ ประกันจะรับผิดชอบเพียง 50% ของราคายางเท่านั้น โดยไม่มีความเสื่อมสภาพมาเกี่ยวข้อง เพราะว่ายางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน หากเป็นยางที่เปลี่ยนมาใหม่ เราสามารถนำหลักฐานการเปลี่ยนยางที่ระบุวันที่ชัดเจนมาเคลมค่ายางตามความเป็นจริง
 1. ผู้เอาประกันจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 2. เมื่อได้ใบแจ้งความมาแล้ว ต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยให้รับทราบทันที
 3. เมื่อบริษัทประกันภัยรับเรื่องแล้ว บริษัทประกันจะทำการออกเลขที่รับแจ้งให้แก่ผู้เอาประกัน
 4. เมื่อผู้เอาประกันได้รับแจ้งจากบริษัทแล้ว ให้ติดต่อศูนย์รับทำกุญแจ และแจ้งให้บริษัทประกันรับทราบ เพื่อดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำกุญแจต่อไป
หมายเหตุ แต่ถ้าเป็นกรณีทำกุญแจรถหาย ซึ่งเกิดจากความประมาทของเราเอง เช่น ลืมวางทิ้งไว้ ทำร่วงหล่นลงท่อ หรือความเสียหายที่เกิดกับกุญแจรถไม่ได้เป็นเพราะอุบัติเหตุรถชน จะไม่สามารถเคลมประกันได้ แม้ว่าจะทำประกันภัยชั้น 1 ไว้ก็ตาม
 1. ถ่ายรูปรถในขณะที่ถูกน้ำท่วม โดยเน้นรายละเอียดให้เห็นทะเบียนรถ
 2. โทรไปสอบถามบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเคลม แจ้งประสานงานเรื่องรถยกหรือรถลาก
 3. นัดหมายกับบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย
 4. รอรับรถยนต์หลังจากที่ถูกนำไปซ่อมแซมจากอู่
หมายเหตุ
 1. การชดเชยค่าเสียหายจากเหตุน้ำท่วมรถ เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ ขับรถลุยน้ำท่วม หรือน้ำท่วมขณะรถติด โดยประกันชั้น 1 จะให้เคลมความเสียหายบางส่วน หรือความเสียหายสิ้นเชิง (70% ของทุนประกัน) ขึ้นอยู่กับความเสียหายต่อตัวรถ และเจตนาผู้ขับขี่ ทั้งนี้ประกันชั้น 2+ หรือ 3+ อาจให้ความคุ้มครองรถน้ำท่วมได้เช่นกัน
 2. กรณีที่ประกันรถยนต์ไม่จ่าย : รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วม โดยเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ เช่น เห็นอยู่แล้วว่าถนนข้างหน้าน้ำท่วมหนัก หรือมีการติดป้ายแจ้งเตือน แต่ก็ยังขับรถลุยน้ำไป แล้วอยู่ๆ เครื่องดับกลางทาง แบบนี้ประกันไม่จ่ายเพราะถือว่าเรานำรถยนต์ไปในพื้นที่เสี่ยงภัยเอง
 1. อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์
 2. แจ้งบริษัทประกันทันทีที่เกิดเหตุหรือเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (ถ้ามี) ในกรณีที่ปั๊มไม่มีอู่หรือช่างเทคนิค ให้เรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อนำรถไปส่งยังช่างผู้เชี่ยวชาญ
 3. รอเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกัน เข้ามาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญให้มาทำการถ่ายน้ำมันออกให้หมด ควรถ่ายน้ำมันออกให้หมดโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหายภายในระบบ และต้องเปลี่ยนกรองน้ำมัน รวมไปถึงน้ำมันเครื่อง เพราะน้ำมันที่ฉีดออกจากหัวฉีด อาจจะแทรกผ่านลูกสูบลงไปถึงน้ำมันเครื่องแล้ว
 5. ไล่ระบบน้ำมันใหม่ทั้งหมด เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จแล้ว ให้ไล่ระบบน้ำมันใหม่ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในกรณีที่มีน้ำมันปนเข้าไปในห้องเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 6. ให้ปั๊มออกหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานว่าได้เติมน้ำมันให้เราผิดจริง และหากมีความเสียหายเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการเติมน้ำมันผิดประเภทในภายหลัง จะได้นำมาใช้เรียกร้องต่อไปหลังรถซ่อมเสร็จ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการใช้งานรถด้วย
หมายเหตุ ระหว่างที่รอเจ้าหนาที่ ห้ามตกลงข้อเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกับทางปั๊มคู่กรณี เพราะถ้าเราทำผิดขั้นตอน หรือผิดข้อตกลง รวมไปถึงแจ้งบริษัทประกันล่าช้าเกินไป ทางบริษัทอาจปัดความรับผิดชอบได้ เนื่องจากตัวเจ้าของรถเองไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทางบริษัทประกันไว้
 1. ถ่ายรูปรถบริเวณรอยเท้าหนูและบริเวณที่เกิดความเสียหาย
 2. โทรไปสอบถามบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเคลม แจ้งประสานงานเรื่องรถยกหรือรถลาก
 3. นัดหมายกับบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย
 4. รอรับรถยนต์หลังจากที่ถูกนำไปซ่อมแซมจากอู่
หมายเหตุ การเคลมหนูกัดสายไฟขาด คือ การเคลมความเสียหายระบบไฟฟ้าของรถที่ทำงานไม่ได้ เคลมประกันชั้น 1 แบบไม่มีคู่กรณีได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ไม่ได้เกิดจากการดัดแปลง เสื่อมสภาพ หรือการใช้งาน ยกเว้นทำประกันมีค่าเสียหายส่วนแรก หรือรถเก่าเสื่อมสภาพ ส่วนประกันชั้นอื่นๆ ไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้
เคลมเครื่องยนต์รถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติด ไม่สามารถเคลมประกันรถยนต์ใดใดได้ ยกเว้นกรณีหนูกัดสายไฟ หรือรถเสียจากอุบัติเหตุ เนื่องจากประกันรถยนต์คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุหรือเหตุภายนอกเท่านั้น แต่สามารถขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมงจากประกันรถชั้น 1 หรือแจ้งเคลมกับค่ายรถภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
ค้นหาอู่ ในเครือ TQM ใกล้คุณ เพื่อนำรถเข้ารับบริการซ่อม คลิก
ค้นหาโรงพยาบาล ใกล้คุณ เพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันที คลิก
people
เจ้าหน้าที่บริการรวดเร็ว ให้ข้อมูลชัดเจน หารถให้ใช้ระหว่างซ่อมได้เร็ว
คุณสันติภาพ ดำประไพ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์
TQM ให้คุณจ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งแบบเงินสดและผ่อนได้ โดยเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของเทสโก้โลตัสหรือบิ๊กซี โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนคำสั่งซื้อทาง email และเจ้าหน้าจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียด
 1. โทร 1737
 2. แชทกับพี่หมีผ่าน www.tqm.co.th โดยฝากข้อความไว้ที่ช่องแชท แล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
 3. แชทกับพี่หมีผ่านเพจ Facebook : TQM Insurance Broker
 4. TQM Line Official โดยเพิ่มเพื่อน @tqmbroker
ทีคิวเอ็มโบรกเกอร์ประกันภัย เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย ที่มีพันธมิตรบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำหลากหลายบริษัท เช่น วิริยะประกันภัย เมืองไทยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ทิพยประกันภัย และอีกมากมาย
กรณีแจ้งเคลมประกัน คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทางนี้
 1. โทร 1737
 2. TQM Line Official
 3. แจ้งเคลมผ่าน TQM24 App
TQM 24 Application เคลม ดู ต่อ จ่าย ให้ประกันเป็นเรื่องง่าย แค่ปลายนิ้ว
++พิเศษ++ ดาวน์โหลดและผูกบัญชีสำเร็จ รับสิทธิ์ลุ้นบัตรโลตัส 200 บาท ทุกเดือน!!
ท่านสามารถดูกรมธรรม์ ติดตามสถานะการสั่งซื้อ หรือรับบริการหลังการขาย เช่น แจ้งเคลม ต่อประกัน ชำระเบี้ย ผ่านแอปพลิเคชั่น TQM24 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ท่านผ่านทาง SMS ท่านสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อรับบริการได้ทันที

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล