การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัย

การเรียกร้องสินไหมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ประกันภัยโควิด-19 ประกันอัคคีภัย ประกันอะไหล่รถยนต์ หรือการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราพร้อมดูแลคุณทุกเวลา คุณสามารถแจ้งเคลม ปรึกษา ติดตามงานซ่อมผ่าน App TQM24 และโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเคลม 1737

ช่องทางการเคลม

appสายด่วน 1737
appApp TQM24
ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์
ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง
ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัย
ประกันอะไหล่รถยนต์
ประกันอะไหล่รถยนต์
shieldขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์
claim_contact
ติดต่อแจ้งเคลม ให้ข้อมูลเบื้องต้น
claim_contact
นำรถเข้าศูนย์บริการ
claim_contact
ตรวจสอบสั่งซ่อม
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมประกันรถยนต์
 1. เตรียมกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ทำเอาไว้
 2. โทรแจ้งไปที่ศูนย์หรือสายด่วนของบริษัทประกัน เพื่อแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ ทะเบียน ยี่ห้อรถและสถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเหตุการณ์
 3. เตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับยื่นเรื่องเคลม เช่น ใบขับขี่ กรมธรรม์
 4. หลังจากตรวจสอบเหตุการณ์และประเมินค่าความเสียหาย ทางบริษัทประกันภัยจะออกใบประเมินความเสียหายให้ผู้ถือประกันนำรถไปเคลมกับอู่ในเครือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 1. หากชนกับสิ่งของที่ไม่ใช่รถยนต์เช่น กระถางต้นไม้ รั้วบ้าน เสา เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นคู่กรณี แต่ต้องระบุได้ว่าเกิดเมื่อไหร่ ตรงไหน ถ้าปล่อยให้นานไปแล้วค่อยมาแจ้งเคลมอาจจะโดนค่า Excess ได้
 2. สำหรับประกันชั้น 1 สามารถโทรแจ้งบริษัทประกันภัยที่เราทำไว้ แล้วแจ้งเคลมได้เลย โดยต้องอธิบายเหตุการณ์ให้ครบถ้วนอย่างละเอียด จากนั้นบริษัทจะให้เรานำรถไปตรวจเช็ค หรือเราอาจให้เจ้าหน้าที่เคลมมาตรวจสอบตามสถานที่นัดหมาย
 3. บริษัทประกันภัยจะให้ใบเคลมมา และต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการแจ้งเคลมที่อู่ หรือศูนย์บริการรถยนต์
 4. ใบเคลมจะมีอายุ 1 - 2 ปีนับจากวันที่ออกใบ (แล้วแต่บริษัทประกัน)
 5. ติดต่ออู่(หรือห้างหรือศูนย์บริการ) เอารถเข้าซ่อม
 6. เตรียมสำเนาใบขับขี่ สำเนากรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถติดตัวไปด้วย
 7. เมื่อซ่อมเสร็จก็เซ็นต์เอกสาร และรับรถได้เลย
หมายเหตุ การเคลมประกันรถแบบไม่มีคู่กรณีหรือถูกชนแล้วหนี สามารถเคลมได้ คือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก หากมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ส่วนประกันชั้น 2+ และชั้น 3+ จำเป็นต้องมีหลักฐานว่ามีคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดิโอจากกล้อง หรือมีพยานรู้เห็น เป็นต้น
ทางบริษัทฯ ต้องขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีการติดปัญหา เรื่องใด หรือไม่ เช่น การตรวจสภาพรถ/ถ่ายรูป การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ เพราะโดยปกติกรมธรรม์ สามารถออกได้ก่อนล่วงหน้าวันหมดประกัน
 1. โทรแจ้งไปที่ศูนย์หรือสายด่วนของบริษัทประกัน เพื่อแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ ทะเบียน ยี่ห้อรถและสถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเหตุการณ์
 2. หลังจากตรวจสอบเหตุการณ์และประเมินค่าความเสียหาย ทางบริษัทประกันภัยจะออกใบประเมินความเสียหายให้ผู้ถือประกันนำรถไปเคลมกับอู่ในเครือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
หมายเหตุ ประกันจะรับผิดชอบเพียง 50% ของราคายางเท่านั้น โดยไม่มีความเสื่อมสภาพมาเกี่ยวข้อง เพราะว่ายางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน หากเป็นยางที่เปลี่ยนมาใหม่ เราสามารถนำหลักฐานการเปลี่ยนยางที่ระบุวันที่ชัดเจนมาเคลมค่ายางตามความเป็นจริง
 1. ผู้เอาประกันจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 2. เมื่อได้ใบแจ้งความมาแล้ว ต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยให้รับทราบทันที
 3. เมื่อบริษัทประกันภัยรับเรื่องแล้ว บริษัทประกันจะทำการออกเลขที่รับแจ้งให้แก่ผู้เอาประกัน
 4. เมื่อผู้เอาประกันได้รับแจ้งจากบริษัทแล้ว ให้ติดต่อศูนย์รับทำกุญแจ และแจ้งให้บริษัทประกันรับทราบ เพื่อดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำกุญแจต่อไป
หมายเหตุ แต่ถ้าเป็นกรณีทำกุญแจรถหาย ซึ่งเกิดจากความประมาทของเราเอง เช่น ลืมวางทิ้งไว้ ทำร่วงหล่นลงท่อ หรือความเสียหายที่เกิดกับกุญแจรถไม่ได้เป็นเพราะอุบัติเหตุรถชน จะไม่สามารถเคลมประกันได้ แม้ว่าจะทำประกันภัยชั้น 1 ไว้ก็ตาม
 1. ถ่ายรูปรถในขณะที่ถูกน้ำท่วม โดยเน้นรายละเอียดให้เห็นทะเบียนรถ
 2. โทรไปสอบถามบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเคลม แจ้งประสานงานเรื่องรถยกหรือรถลาก
 3. นัดหมายกับบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย
 4. รอรับรถยนต์หลังจากที่ถูกนำไปซ่อมแซมจากอู่
หมายเหตุ
 1. การชดเชยค่าเสียหายจากเหตุน้ำท่วมรถ เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ ขับรถลุยน้ำท่วม หรือน้ำท่วมขณะรถติด โดยประกันชั้น 1 จะให้เคลมความเสียหายบางส่วน หรือความเสียหายสิ้นเชิง (70% ของทุนประกัน) ขึ้นอยู่กับความเสียหายต่อตัวรถ และเจตนาผู้ขับขี่ ทั้งนี้ประกันชั้น 2+ หรือ 3+ อาจให้ความคุ้มครองรถน้ำท่วมได้เช่นกัน
 2. กรณีที่ประกันรถยนต์ไม่จ่าย : รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วม โดยเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ เช่น เห็นอยู่แล้วว่าถนนข้างหน้าน้ำท่วมหนัก หรือมีการติดป้ายแจ้งเตือน แต่ก็ยังขับรถลุยน้ำไป แล้วอยู่ๆ เครื่องดับกลางทาง แบบนี้ประกันไม่จ่ายเพราะถือว่าเรานำรถยนต์ไปในพื้นที่เสี่ยงภัยเอง
 1. อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์
 2. แจ้งบริษัทประกันทันทีที่เกิดเหตุหรือเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (ถ้ามี) ในกรณีที่ปั๊มไม่มีอู่หรือช่างเทคนิค ให้เรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อนำรถไปส่งยังช่างผู้เชี่ยวชาญ
 3. รอเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกัน เข้ามาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญให้มาทำการถ่ายน้ำมันออกให้หมด ควรถ่ายน้ำมันออกให้หมดโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหายภายในระบบ และต้องเปลี่ยนกรองน้ำมัน รวมไปถึงน้ำมันเครื่อง เพราะน้ำมันที่ฉีดออกจากหัวฉีด อาจจะแทรกผ่านลูกสูบลงไปถึงน้ำมันเครื่องแล้ว
 5. ไล่ระบบน้ำมันใหม่ทั้งหมด เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จแล้ว ให้ไล่ระบบน้ำมันใหม่ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในกรณีที่มีน้ำมันปนเข้าไปในห้องเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 6. ให้ปั๊มออกหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานว่าได้เติมน้ำมันให้เราผิดจริง และหากมีความเสียหายเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการเติมน้ำมันผิดประเภทในภายหลัง จะได้นำมาใช้เรียกร้องต่อไปหลังรถซ่อมเสร็จ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการใช้งานรถด้วย
หมายเหตุ ระหว่างที่รอเจ้าหนาที่ ห้ามตกลงข้อเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกับทางปั๊มคู่กรณี เพราะถ้าเราทำผิดขั้นตอน หรือผิดข้อตกลง รวมไปถึงแจ้งบริษัทประกันล่าช้าเกินไป ทางบริษัทอาจปัดความรับผิดชอบได้ เนื่องจากตัวเจ้าของรถเองไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทางบริษัทประกันไว้
 1. ถ่ายรูปรถบริเวณรอยเท้าหนูและบริเวณที่เกิดความเสียหาย
 2. โทรไปสอบถามบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเคลม แจ้งประสานงานเรื่องรถยกหรือรถลาก
 3. นัดหมายกับบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย
 4. รอรับรถยนต์หลังจากที่ถูกนำไปซ่อมแซมจากอู่
หมายเหตุ การเคลมหนูกัดสายไฟขาด คือ การเคลมความเสียหายระบบไฟฟ้าของรถที่ทำงานไม่ได้ เคลมประกันชั้น 1 แบบไม่มีคู่กรณีได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ไม่ได้เกิดจากการดัดแปลง เสื่อมสภาพ หรือการใช้งาน ยกเว้นทำประกันมีค่าเสียหายส่วนแรก หรือรถเก่าเสื่อมสภาพ ส่วนประกันชั้นอื่นๆ ไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้
เคลมเครื่องยนต์รถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติด ไม่สามารถเคลมประกันรถยนต์ใดใดได้ ยกเว้นกรณีหนูกัดสายไฟ หรือรถเสียจากอุบัติเหตุ เนื่องจากประกันรถยนต์คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุหรือเหตุภายนอกเท่านั้น แต่สามารถขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมงจากประกันรถชั้น 1 หรือแจ้งเคลมกับค่ายรถภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
find
ค้นหาอู่ ในเครือ TQM ใกล้คุณ เพื่อนำรถเข้ารับบริการซ่อม คลิก
find
ค้นหาโรงพยาบาล ใกล้คุณ เพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันที คลิก
people
quotation
เจ้าหน้าที่บริการรวดเร็ว ให้ข้อมูลชัดเจน หารถให้ใช้ระหว่างซ่อมได้เร็ว
quotation
คุณสันติภาพ ดำประไพ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์
TQM ให้คุณจ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งแบบเงินสดและผ่อนได้ โดยเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของเทสโก้โลตัสหรือบิ๊กซี โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนคำสั่งซื้อทาง email และเจ้าหน้าจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียด
 1. โทร 1737
 2. แชทกับพี่หมีผ่าน www.tqm.co.th โดยฝากข้อความไว้ที่ช่องแชท แล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
 3. แชทกับพี่หมีผ่านเพจ Facebook : TQM Insurance Broker
 4. TQM Line Official โดยเพิ่มเพื่อน @tqmbroker
ทีคิวเอ็มโบรกเกอร์ประกันภัย เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย ที่มีพันธมิตรบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำหลากหลายบริษัท เช่น วิริยะประกันภัย เมืองไทยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ทิพยประกันภัย และอีกมากมาย
กรณีแจ้งเคลมประกัน คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทางนี้
 1. โทร 1737
 2. TQM Line Official
 3. แจ้งเคลมผ่าน TQM24 App
TQM 24 Application เคลม ดู ต่อ จ่าย ให้ประกันเป็นเรื่องง่าย แค่ปลายนิ้ว
++พิเศษ++ ดาวน์โหลดและผูกบัญชีสำเร็จ รับสิทธิ์ลุ้นบัตรโลตัส 200 บาท ทุกเดือน!!
ท่านสามารถดูกรมธรรม์ ติดตามสถานะการสั่งซื้อ หรือรับบริการหลังการขาย เช่น แจ้งเคลม ต่อประกัน ชำระเบี้ย ผ่านแอปพลิเคชั่น TQM24 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ท่านผ่านทาง SMS ท่านสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อรับบริการได้ทันที
TQM Bear
ellipse
TQM Logo
โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
แชทกับเรา