ประกันสุขภาพจะไม่รับกรณีไหนบ้าง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันสุขภาพจะไม่รับกรณีไหนบ้าง

06/03/2019 | ชีวิตดีกับ TQM | ประกันสุขภาพจะไม่รับกรณีไหนบ้าง

กรณีไหนบ้างที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองการรักษา

     ประกันสุขภาพ คือ ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันได้ตกลงกันเกี๋ยวค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือการประสบอุบัติเหตุ โดยจะคุ้มครองแตกต่างกันตามแต่ละแผนประกัน ปัจจุบันคนไทยทำประกันสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตอย่างหนึ่งว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่หลายคนที่คิดจะทำประกันสุขภาพ ก็ยังไม่รู้ว่าการทำประกันสุขภาพนั้น ยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้บริษัทประกันภัยไม่สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันที่ทำไว้ได้ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง วันนี้พี่หมีก็นำข้อมูลดี ๆ มาบอกกันครับ
 
ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง
 

กรณีที่ป่วยมาก่อน ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคนั้นด้วย

     บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลโรคที่ผู้เอาประกันได้ป่วยมาก่อน เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ นอกจากนี้หากตรวจสอบพบประวัติการรักษาโรคนี้ก่อนทำประกันก่อน บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย

กรณีรักษาเนื่องมาจากความสวยความงาม

     การเข้ารับการรักษาพยาบาล เพราะมีสาเหตุมาจากการทำศัลยกรรมหรือเสริมความงาม บริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง เนื่องจากไม่ใช่การรักษาโรคตามปกติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าคลอดบุตร การรักษาเพื่อการมีบุตร และการรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันด้วย อาทิ การฝังเข็ม การนวด การดื่มหรือกินยาสมุนไพรที่ไม่ได้รับการรับรอง
 
ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี

กรณีปิดบังข้อมูลสุขภาพตามความจริง

     แต่เดิมการทำประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันจะต้องตรวจสุขภาพก่อนจึงจะทำได้ แต่ปัจจุบันไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้ว แต่ผู้เอาประกันจะต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับบริษัทประกัน หากตั้งใจปดปิดหรือบริษัทประกันทราบในภายหลังทำประกันสุขภาพ บริษัทประกันมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาลได้ ไปจนถึงการยกเลิกสัญญาประกันสุขภาพ
 
     จะเห็นได้ว่าหากผู้เอาประกันทำตามเงื่อนไขของประกันสุขภาพอย่างถูกต้อง ประกันสุขภาพก็จะเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหนักหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย ดังนั้นก่อนซื้อประกันสุขภาพ ควรจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดของประกันให้ดีก่อนซื้อประกันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างและเราสามารถซื้อได้ไหม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวคุณเอง สำหรับใครที่สนใจ ตอนนี้ TQM มีประกันสุขภาพมาแรง “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์” จากวิริยะประกันภัย ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท / ครั้ง ดูแลค่าห้องผู้ป่วย สูงสุด 10,000 บาท / วัน และยังสามารถผ่อน 0% ได้อีกด้วย
 
 READ MORE :
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ