ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ความกังวลใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ รุจิรา เบ้าคำ
2 คุณ วีรชาติ หนูศิริ
3 คุณ ทิพย์วิมล ท่าพระจริญ
4 คุณ อมรราช นิลทร
5 คุณ ภัทรภร พึ่งไทย

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล SWENSEN’S จำนวน 1 รางวัล 

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ความกังวลใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณเกษร กองเกิด
2.คุณกชพร โหตรภวานนท์
3.คุณอรอุมา จิระธนิตกุล
4.คุณปรียานุช เบญจบารมี
5.คุณอรทัย แน่นอุดร
6.คุณสงวนพงษ์ คำบุบผา
7.คุณวชิราภรณ์ ด้วงโสน
8.คุณชลธิชา รุ่งรังษี
9.คุณรังษี สุกุณา
10.คุณอำพล วังสิริไพบูลย์
 
หมายเหตุ
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับหน้ากากผ้าพี่หมี Blue Beary จำนวน 1 รางวัล 
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก