ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนมีนาคม 2561


1
คุณ
แก้วกาญจน์
แสงพุฒ
2
คุณ
สุภา
วิปะโป
3
คุณ
นัฐพงษ์
เสาทอง
4
คุณ
สาหร่าย
ศรีใสสุข
5
คุณ
รัตนาวลี
เจริญทรัพย์
6
คุณ
นพรัตน์
นิตยะโรจน์
7
คุณ
วรัญดา
แพรเมือง
8
คุณ
ฉัตรชาติ
วุฒวัณณ
9
คุณ
สุพรรษา
สมสนิท
10
คุณ
อันนา
ใบมงคม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ 10 รางวัล


1 คุณ อรชา ดีดสี
2 คุณ บรรดา ยมหา
3 คุณ อัจฉรา จันทรศิริ
4 คุณ อรุณี เหี้ยมหาญ
5 คุณ จักรพันธ์ ทองเชื้อ
6 คุณ พิชญา สันติสุธีรวุฒิ
7 คุณ นิศาชล รอดนิ่ม
8 คุณ กฤษฎา แก่นกะบินท์
9 คุณ ณิชาภา กฤตภาสมบูรณ์
10 คุณ รุ่งรัตน์ ดอนมอญ

 

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน