แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสอบถาม เคล็ดลับการเตรียมตัวท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว?

ประกาศผลรางวัล TQM
  1. คุณธิติพันธุ์ อภิมณฑ์รักษา
  2. คุณณพรรษสร ถาวรพิมลนันท์
หมายเหตุ
  1. ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 
  2. ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่ COSI Krabi Ao Nang Beach กระบี่ จำนวน 1 รางวัล
  3. ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  5. หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM 70th Anniversary Rewards ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลรางวัล TQM
TQM ฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 70 มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TQM ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใดก็ได้ โดยชำระเบี้ยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  รับสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท รวม 70 รางวัล/เดือน 

ลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปี กว่า 700 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม พร้อมประกาศผลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือนผ่านทาง www.tqm.co.th และแอปพลิเคชั่น TQM24 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

คุณนรีกานต์ นพวงค์ ณ อยุธยา
คุณวิรัตน์  นิลกระจ่าง
คุณวราวุฒิ  บุญรัตนกุล
คุณณัฐวุฒิ  งามไพบูลย์
คุณทม  จีนพานิช
คุณอุบล สุดจะหา
คุณสาวิตรี  ละโพธิ์
คุณวิลาสินี หร่ายลอย
คุณเพ็ญโฉม พึ่งวิชา
คุณประสาทชัย โพธะเลศ
คุณณัฐรุจา สุขรัตน์
คุณยุพารัตน์ พานนาค
คุณบุญสิตา กลิ่นทองแดง
คุณธีรรัชต์ คอนดี
คุณอรภรณ์ สวนชัง
คุณกฤษณา สารการ
คุณจิราภร พุ่มประเสริฐ
คุณบัณฑิต คร้ามทรัพย์
คุณดีใจ เดชเจริญศรี
คุณวิลัยวรรณ์ แสงเดือน
คุณอรสา ซื่อสัตย์
คุณนิตย์ นาทอง
คุณกฤษณา สุขถาวร
คุณปภาดา กำมา
คุณพรชัย คงสวี
คุณจิราภา ทรัพย์ประเสริฐ
คุณประพันธ์ คงขลิบ
คุณอนันต์ จรุงกิจกูล
คุณไพรัช ฐิตโชตินิมิต
คุณชาญศักดิ์ บุญมีมา
คุณเติมศักดิ์ สุขสีเด่น
คุณธีรพงษ์ มูลทองโล่ย
คุณยุพาพร อยู่ลือ
คุณจันทร์สุดา ชีรัมย์
คุณพิศมัย กลับกลาง
คุณสุรชัย ม่วงอินทร์
คุณนิภา พรหมศิริ
คุณตติยรัตน์ บทมาตร
คุณเฉลิมชัย เฉลิมธีรชัยกุล
คุณไพรสาร มาลี
คุณสุภาพร นราจิต
คุณนัฐวัฒน์ พิมพ์ดี
คุณพัฒจิรา สีมานนทปริญญา
คุณสงกาน กุตระแสง
คุณวรรณา คงสวรรค
คุณนิศา เสาะสืบงาม
คุณอนันคพงษ์ บุญมาพิลา
คุณนฤเบศ วรรณกิจ
คุณบุษกร ทันจร
คุณพร ไชยชะนะ
คุณธนากร นามบุดดี
คุณดวงกมล เชาวน์รัตน์
คุณณัฐวดี จันทสะเร
คุณวิชิต หงีฮะ
คุณนภัสวรรณงช์ ไชยแสง
คุณนิติพัฒน์ ตันติวัฒนวงษ์
คุณชัยชนะ
คุณวุฒิคุณ พึ่งสมบุญภณ
คุณสมศรี พลกุล
คุณสามารถ โนนใหม่
คุณภาวิณี เลิศพรชัยสกุล
คุณสุพพัต เมธารักษ์ชีพ
คุณสุชาติ อินทรไพโรจน์
คุณประทีป สุระภี
คุณสังวาลย์ อินทร์ทอง
คุณวัลลี บุตรสอน
คุณสุวภัทร พิมพ์ภานี
คุณชัชชัย ณะไพรี
คุณธนากร ศาลางาม
คุณณัฐวุฒิ นามสง่า
 

 

ผลรางวัลย้อนหลัง