ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความสนใจ เซิร์ฟสเก็ต กีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดฮิตในกลุ่มคนเมือง

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ สุธี วงศ์ศรีรัตนกุล
2 คุณ สุวิมล พงษ์สมบูรณ์
3 คุณ เบญจวรรณ ชัยช่วย
4 คุณ พงศกร เศรษฐีกุลฬชร
5 คุณ ลักษณ์สุดา สัจจาพิทักษ์

 

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัสมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจ การนำเสนอประกันภัยของพนักงาน

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
พิเชษฐ
แซ่โซว
2
คุณ
พรพิมล
อินทรมูล
3
คุณ
สุพัตรา
ชุ่มแสง
4
คุณ
ไกรศักดิ์
ปราชญ์มนตรี
5
คุณ
ธีระพงษ์
เที่ยงธรรม
6
คุณ
ประจวบ
ศรีบุตรตา
7
คุณ
รัตนาภรณ์
แสนศรี
8
คุณ
ประสงค์
ทองแสง
9
คุณ
สุดารัตน์
พุทธสุวรรณ์
10
คุณ
ฐิติรัตน์
กิตติวโรดม

ผลรางวัลย้อนหลัง