แชทกับเรา

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสอบถาม เลขท้ายบ้านที่อยู่อาศัย บอกอาชีพที่เหมาะกับคุณ

ประกาศผลรางวัล TQM
  1. คุณภัทรพงษ์ แสงหิรัญ
  2. คุณอุรสศรี อินทรขาว

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน @ Tolani Resort Kui Buri จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 % ตามระเบียบสรรพากร

5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

6 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสอบถาม เที่ยวแบบไหนบ่งบอกความเป็นคุณ ?

ประกาศผลรางวัล TQM
  1. คุณธัญญริญญ์ ธนากูลพีรวิชญ์
  2. คุณจรัสรวี เทพชุม

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 3 วัน 2 คืน @COSI Samui Chaweng Beach เกาะสมุย จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 % ตามระเบียบสรรพากร

5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

6 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

ผลรางวัลย้อนหลัง