ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสอบถามปัจจัยในการซื้อประกันภัยบ้าน

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ น้อย ขาวดาษ
2 คุณ ชาติชาย ชนะกานนท์
3 คุณ ภัทรปภา นนทะแสงสิริ
4 คุณ ธีระชัย ลีโทชวลิต
5 คุณ สุชาติ ขอดทอง

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 200 บาท จำนวน จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสอบถามความสนใจในการซื้อประกันรถยนต์ระยะสั้นในช่วงโควิด-19

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ ฐาปนี สมบูรณ์
2 คุณ จิดาภา แก้วพวง
3 คุณ พัชรินทร์ วงค์คำปวน
4 คุณ มานิตย์ ชุมประเสริฐ
5 คุณ นนลนีย์ นพกุลสวัสดิ์

 

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง