ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจ การเข้าพบเพื่อส่งเอกสารของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศผลรางวัล TQM

รายชื่อผู้โชคดี รับร่ม จำนวน 20 รางวัล

1. คุณปิยะ          หนุดทอง                       

2. คุณนัฐวุฒิ       สองพล

3. คุณสาริสา       อ่อนตาแสง

4. คุณจิตรา         ช่วงสม

5. คุณศุภรัตน์      ศรีเนตร

6. คุณปริญญา     กาญจนวิเศษ

7. คุณพนิดา       บุญมา

8. คุณจตุพล       หาญดี

9. คุณนที           มั่นน้อย

10. คุณนรินทร์     โกศลชัย

11. คุณอนงค์       เนียมงาม

12. คุณศิริพร       ศรีวงษ์

13. คุณอาวุธ       เล็กสกุล

14. คุณจารุณี      บุญบำรุง

15. คุณรักชนก     ยอดศรีทองคำ

16. คุณบุษราคัม   อินทร์ศรีชื่น

17. คุณสุพัตรา     สุขแท้

18. คุณอินทิรา     จองแค

19. คุณดวงพร      ผาสุวรรณ

20. คุณกฤษฏา     มีแป้น 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ลุ้นทริป Natural Camp เชิญร่วมกิจกรรมตอบแทนสังคม ณ โรงเรียนบ้านวังนางนวล ปรับภูมิทัศน์พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน เรียนรู้การเพาะผักออแกนิค ล่องแพเปียกลำน้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 3-4 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ เจริญศักดิ์ เพ็งพอรู้
2 คุณ ชุติมา ผดุงกิ่งตระกูล
3 คุณ ไตรเทพ ณรงค์อินทร์
4 คุณ ทวีศักดิ์ สุขขีวรรณ์
5 คุณ ธนวรรธห์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
6 คุณ ธวัชชัย พยุงศักดิ์ชาย
7 คุณ ธีรเดช กอบบัณฑิต
8 คุณ นุชจรี หยองทอง
9 คุณ ไพรินทร์ พ่วงทอง
10 คุณ ระวีวรรณ จันทร์เขียว
11 คุณ ราเมศวร์ คุรุกิจกำจร
12 คุณ วทันยา ใยมานะ
13 คุณ วรรณา ฉวีอินทร์
14 คุณ วรัญญา ณิชเสนี
15 คุณ วิชัย เชี่ยวชาญลิขิต
16 คุณ วิมล พิมพ์กล่ำ
17 คุณ สมศักดิ์ นวพานิชย์
18 คุณ สาโรจน์ พ่วงพลับ
19 คุณ อารีย์ เวชสุทธานนท์
20 คุณ อุลิยา เหลืองเจษฎากุล
21 คุณ อารีย์วรรณ  ชูเดช
22 คุณ เชาวรัตน์ โตประทีป
23 คุณ พรพรรณ สัจจะมานะเจริญ
24 คุณ มนัชญา ศิริเทศ
25 คุณ สุดารัตน์ พลอยมนตรี
26 คุณ อัจฉรีย์ สุวรรณชื่น

หมายเหตุ 

1.กิจกรรม TQM Family Trip 1 สิทธิ์ สามารถไปได้ 2 ท่าน

2.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และผู้ติดตามจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนท่านละ 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน โดยเขียนกำกับเอกสารว่า “ใช้เพื่อรับรางวัลจากบริษัท ทีคิวเอ็ม เท่านั้น

3.ในกรณีที่มาแทนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ผู้ที่มาแทนจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1 ฉบับ,ผู้ที่มาแทน 1 ฉบับ และผู้ติดตาม 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน โดยเขียนกำกับเอกสารว่า

  “ใช้เพื่อรับรางวัลจากบริษัท ทีคิวเอ็ม เท่านั้น”

4.กรณีมีบุคคลที่ 3 ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งทางโทรศัพท์ 

5.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 02-150-8888 ต่อ 5244,5248,5250-5251 เวลา 08.30-17.30 น.

สถานที่ลงทะเบียน

โรงเรียนบ้านวังนางนวล ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  Google Map คลิก >> https://bit.ly/2OTAFdl

ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2528 เวลา 16.00 น.

 

ผลรางวัลย้อนหลัง