ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกันรถยนต์แบบใดที่คุณสนใจในช่วง Work from home

ประกาศผลรางวัล TQM

 

1.คุณสุปิติ จิรโรจน์วัฒน
2.คุณอัญชุลีพร บุญมาศ
3.คุณชลิดา เวชสุภากุล
4.คุณเพ็ญประภา ผกานนท์
5.คุณจิราพร ผลาวงศ์

หมายเหตุ

     
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ        
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล        
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้        
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด        
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการซื้อประกันสุขภาพจากการระบาดของโควิด “โอมิครอน”

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณปัณณธร วสุกีรติวาณิชย์
2.คุณณัฐภัทร จริยะนันตกุล
3.คุณมะลิวัลย์ ศิริภา
4.คุณจุฑาพร เพิ่มเขตการณ์
5.คุณชนพิชชา อุฬารางกูร

 

หมายเหตุ

     
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ        
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล        
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้        
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด        
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง