แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสอบถาม ทายนิสัยการขับรถจากราศีเกิด

ประกาศผลรางวัล TQM
 1. คุณชาลี ยอดคุณ
 2. คุณอรวรรณ คล้ายพงษ์
 3. คุณสมประสงค์ ศิรอนุกูลพงศ์
 4. คุณวิชิต เสนาราช
 5. คุณนิชกุลวีร์ ธีรโรจน์ชากุล
 6. คุณยุพา รุ่งแสง
 7. คุณวิภูสินี จุลรอด
 8. คุณสุวรรณี สุขจิตต์
 9. คุณอาทิตยา แซ่เลี้ยว
 10. คุณพงศธร พันธุมาตย์
หมายเหตุ
 1. ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 
 2. ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับ เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ จำนวน 1 รางวัล
 3. ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง