แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนกินลมชมวิว เที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ 9 วัด รับบุญปี 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนกินลมชมวิว เที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ 9 วัด รับบุญปี 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

09/01/2020 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนกินลมชมวิว เที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ 9 วัด รับบุญปี 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

กำหนดการ
 
07.30 น. ลงทะเบียน ณ  ห้องเช็คอินไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ตรงข้ามร้านเดอะ ค๊อฟฟี่คลับ ทางไปท่าน้ำ GATE1) 
08.00 น. นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือพิธีกรแนะนำตัว และเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน
08.45 น. พิธีกรแนะนำคุณคมเนตร  เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
09.00 น. พิธีกรแนะนำมัคคุเทศก์  แจ้งโปรแกรมและแนะนำวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
09.30 น ขึ้น “วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร” (วัดที่ 1) เข้าสักการะ “พระพุทธเทวราชปฏิมากร” พระประทานในพระอุโบสถ 
                พร้อมร่วมใจกันถวายผ้าไตรเสริมโชคชะตา  (30 นาที)
10.00 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางต่อไป (เรือวิ่ง 45 นาที)
10.45 น. ถึง “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร” (วัดที่ 2)  สักการบูชาและขอพรจากพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาและพระประธานในพระอุโบสถ  (30 นาที)
11.15 น. กลับขึ้นเรือ (เรือวิ่ง 30 นาที)
11.45 น. ถึง “วัดเชิงเลน” (วัดที่ 3)  กราบ “หลวงพ่อใหญ่” พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เก่าแก่ของวัด ซึ่งภายในนั้นจะมีภาพเขียน จิตรกรรมฝาผนังสีสันสวยงาม (15
               นาที)
12.00 น. กลับขึ้นเรือ (เรือวิ่ง 10 นาที)
12.10 น. ถึง “วัดท่าอิฐ” (วัดที่ 4) ไหว้พระหลวงพ่อโต และท้าวเวสสุวรรณ สักการะหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปในสมัยอยุธยา ประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
              มหาอุต (15 นาที)
12.25 น. กลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ (เรือวิ่ง 45 นาที)
13.10 น. ถึง “วัดใหญ่สว่างอารมณ์” (วัดที่ 5) ขอพรกับหลวงพ่อแสนล้าน  ที่มีชื่อเสียงด้านโชคลาภ ความร่ำรวย (15 นาที)
13.25 น. กลับขึ้นเรือ (เรือวิ่ง 40 นาที)
14.05 น. ถึง “วัดบางจาก” (วัดที่ 6)  ใต้ฐานอุโบสถมีพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย (พระหนุนดวง) และพระสารีบุตร อัครสาวก เบื้องขวา (พระค้ำดวง) ขอพรในเรื่องคู่     
               ครอง และหน้าที่การงาน (30 นาที)
14.35 น กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางวัดต่อไป (เรือวิ่ง 10 นาที)
14.45 น. ถึง “วัดเสาธงทอง” (วัดที่ 7) สักการะพระปางมารวิชัย  เสริมดวงในด้านการงาน แคล้วคลาดจากศัตรู  ชมเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองที่มีเพียงองค์เดียวในโลก (15 นาที)
15.00 น. เดินเท้าไปยังวัดไผ่ล้อม  ระหว่างทางสามารถช็อปของกิน ของอร่อย ของฝาก ณ ตลาดเกาะเกร็ดได้ตลอดเส้นทาง
15.15 น. ถึง “วัดไผ่ล้อม” (วัดที่ 8) มีพระอุปคุตให้ไหว้ขอพรในเรื่องความสำเร็จ และร่ำรวย ขอพรหลวงพ่อพันปี  เสริมสิริมงคล ด้านหลังโบสถ์มีพระมหาเจดีย์ชเวดากององค์
              จำลอง (15 นาที)
15.30 น. เดินเท้าไปยัง “วัดปรมัยยิกาวาส” (วัดที่ 9)  เจดีย์เอียงที่เดียวในประเทศไทย และเป็น Landmark ของเกาะเกร็ด มีพระไตรปิฏกงาช้างหาชมได้ยาก เสริมมงคลด้วย
               การผูกผ้า 3 สี บนต้นศรีมหาโพธิ์ หน้าพระอุโบสถ
16.00 น. กลับขึ้นเรือ  เดินทางกลับ  รับประทาน Coffee Break  
16.30 น. นำสมาชิก TQM เล่นเกมส์แจกของรางวัลตลอดเส้นทางการเดินทางกลับร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ  และเต้นรำบนเรือ
17.00 น. ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ 
 
 แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 – 19 ธันวาคม 2562
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมกราคม 2563 ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ BK ตามด้วยชื่อ (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง BKบูลแบรี่) ส่ง SMS มาที่ 4712020 (3 บาท) 
 
 
ข้อความ SMS ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
ส่งTQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัด@แม่น้ำเจ้าพระยา25มค63พิมพ์BKชื่อส่ง4712020
ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัดแล้วประกาศผล22มค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  22 มกราคม 2563 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ