ต่อใบขับขี่ 1 ปี 5 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ต่อใบขับขี่ 1 ปี 5 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง

30/10/2018 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | รู้ไว้ต่อใบขับขี่ ชั่วคราว 1 ปี 5 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

อายุเท่าไหร่ถึงทำใบขับขี่ได้ ใช้เอกสารอะไรบ้างทำเรื่อง

    
    ใบขับขี่ ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นใบสำหรับอนุญาตขับขี่ หรือ ใบที่มีไว้สำหรับยืนยันว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับขี่ รับอนุญาตตามกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถรับจ้าง รถจักรยานยนต์ เป็นต้น หากไม่มีใบขับขี่ประเภทต่างๆ แล้วมีการกระทำความผิดในการขับขี่ ถือว่าทำผิดตามกฎหมาย และจะได้รับโทษทางแพ่ง และที่สำคัญยังเสียสิทธิ์จากประกันภัยที่คุณซื้อไว้ เพราะฉะนั้นใบขับขี่สำคัญอย่างมากและจะต้องมีติดตัวไว้หากต้องขับขี่รถยนต์
 

ใบขับขี่ มีประโยชน์อย่างไร ทำชั่วคราวได้ไหม

 

ต่อใบขับขี่
ภาพจาก www.nationmultimedia.com

   
    การเลือกทำใบขับขี่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก  และยังประโยชน์ต่อผู้ที่ขับขี่อีกด้วย ซึ่งหากมีใบขับขี่จะช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัย ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน หากงานนั้นต้องการความสามารถทางการขับขี่ และเมื่อโดนตำรวจเรียกตรวจจะได้ไม่เสียค่าปรับ แต่การเลือกทำใบขับขี่ยังมีข้อกำหยดมากมาย  พี่หมีมาพร้อมกับ รู้ไว้ต่อใบขับขี่ ชั่วคราว 1 ปี 5 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง ? ว่าต้องมีคุณสมบัติอะไร แล้วหากทำใบขับขี่ชั่วคราวต้องเตรียมอะไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดหากต้องการทำใบขับขี่ประเภทดังกล่าว
 
    ต่อใบขับขี่ ชั่วคราว 1 ปี 5 ปี จะต้องต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ต่อหลังจากหมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี  โดยที่คุณจะต้องเตรียม เอกสารที่ถูกต้องในการขอใบขับขี่ชั่วคราว
 

ต่อใบขับขี่ 1 ปี 5 ปี
ภาพจาก www.dlt.go.th

 
หลักฐานประกอบคำขอ
 
- สำเนาใบขับขี่เก่า และ ฉบับจริง เช่นใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- บัตรประชาชนฉบับจริง
- ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน โดยแพทย์ผู้รับรองกำหนด ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 
คุณสมบัติในการขอใบขับขี่
 
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ
4. ไม่มีโรคประจำตัวที่อันตรายขณะขับรถ
5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน
6. จะต้องไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
7. จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
8. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือ กฎหมายการจราจรทางบก
 
    การขอใบขับขี่ชั่วคราวไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพียงคุณจะต้องเตรียมเอกสารข้างต้นให้ครบ เพื่อที่จะไม่เกิดความผิดพลาดในการขอ แถมยังไม่ต้องเสียเวลา พี่หมีว่าเสียเวลาสักนิดเพื่อทำใบขับขี่ดีกว่า ไม่มีใบขอรับอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย เพราะหากเกิดอะไรขึ้นมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจ่ายค่าปรับเอง เรียกได้ว่าไม่คุ้มเลยกับเรื่องแบบนี้ เช่นเดียวกับ ประกันภัยรถยนต์ ที่ควรทำไว้ ยามเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา จะได้มีประกันช่วยชดเชยค่าเสียหาย เคลมประกันได้ หมดห่วง!
 
 
READ MORE :
 

►  5 App โหลดฟรี สอบใบขับขี่ผ่านฉลุย!

►  ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน?

 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//