ประกันอุบัติเหตุระยะสั้น เจ็บกายสบายใจ

หกล้ม พลัดตก ของตกใส่ ถูกทำร้าย ประกันอุบติเหตุระยะสั้น แบบ 30 และ 90 วัน คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท แม้เจ็บกายแต่สบายใจ พร้อมรับชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล

จุดเด่นประกันภัย

เงินชดเชยรายวัน 200.-/วัน

กรณีนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท

กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

รับอายุ 15 - 75 ปี
คุ้มครอง 30 วัน และ 90 วัน

 

☑️ รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจโปรโมชันนี้

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
โปรโมชันที่คุณเลือก
ประกันอุบัติเหตุระยะสั้น เจ็บกายสบายใจ

ชื่อ *

นามสกุล *

เพศ *

วัน/เดือน/ปีเกิด *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 - 75 ปี
  2. ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ฉบับ
  3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ หรือวิกลจริตและไม่มีโรคประจำตัว ณ วันขอเอาประกันภัย

ข้อยกเว้น

ภัยก่อการร้าย และข้อกำหนด เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพย แบบพิเศษ ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.

หมายเหตุ : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล