TQM Logo
รถอายุกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี
article created at icon13/12/62

|

อ่านแล้ว 218 ครั้ง

รถอายุกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี

     ใครที่มีรถหรือมอเตอร์ค์ส่วนบุคคลไว้ครอบครอง คงจะทราบกันดีว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเสื่อม จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยิ่งรถมีอายุหลายปี ยิ่งต้องการเช็คสภาพและดูแลเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
 
     ทั้งนี้ทางกรมการขนส่งทางบก จึงมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) โดยกำหนดให้รถจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
 
     แต่รถที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีประจำปีนั้น จะต้องมีอายุใช้งานครบ 7 ปี สำหรับรถยนต์ และ 5 ปีสำหรับมอเตอร์ไซค์ ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้รายละเอียดต่างๆ ต้องนับอายุรถอย่างไร ตรวจสภาพรถที่ไหนได้บ้าง ตรวจสภาพรถล่วงหน้าได้หรือไม่ และต้องเสียค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่ มาดูกันครับ

รถอายุกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี

 • รถยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุก ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ NGV และแก๊ส LPG ฟๆจะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพถังก๊าซ และอุปกรณ์ ก่อนต่อภาษีรถทุกปี
 
รถอายุกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี

วิธีนับอายุของรถที่ต้องเข้ามาตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษี

     การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี)
 • รถยนต์ ที่มีอายุครบ 7 ปี จะต้องตรวจสภาพรถ เช่น รถจดทะเบียน ปี 2556 จะตรวจสภาพรถครั้งแรก ปี 2563
 • รถมอเตอร์ไซค์ ที่มีอายุครับ 5 ปี จะต้องตรวจสภาพรถ เช่น รถจดทะเบียน ปี 2558 จะตรวจสภาพรถครั้งแรก ปี 2563

สถานที่ตรวจสภาพรถ

     สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้
ยกเว้น รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ห้นำรถไปตรวจสภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ดังนี้
 • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ (เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยน ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น)
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น) ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี

สถานที่ตรวจสภาพรถ

สามารถตรวจสภาพรถล่วงหน้าได้หรือไม่​ ​

     เจ้าของสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

ค่าตรวจสภาพรถกี่บาท​

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

รถตรวจสภาพแล้วไม่ผ่าน ตรอ. ทำอย่างไร

     รถที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ตรอ. จะแจ้งข้อบกพร่องหรือสาเหตุที่ทำให้รถไม่ผ่านการตรวจ เจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขแล้วกลับมาตรวจสภาพใหม่ ภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจสภาพครึ่งหนึ่งของค่าบริการ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่ ตรอ. อื่น จะต้องเสียค่าตรวจสภาพรถตามอัตราปกติ
 
     อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาการต่อภาษีประจำปีใกล้มาถึง อย่าลืมนับอายุรถของคุณว่าถึงเวลาตรวจสภาพแล้วหรือยัง หากถึงกำหนดแล้วควรนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนเสียภาษี เพื่อให้มั่นใจว่ารถของคุณมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้ร่วมใช้ถนน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับ
 
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก
 
 
 

เช็กราคาแผนประกันตรงใจ

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ *

นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

TQM Bear
บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
TQM Logo
โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
แชทกับเรา