3 สิ่งที่ต้องใส่ใจก่อนทำประกันภัยรถยนต์

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
3 สิ่งที่ต้องใส่ใจก่อนทำประกันภัยรถยนต์

29/10/2015 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | 3 สิ่งที่ต้องใส่ใจก่อนทำประกันภัยรถยนต์ | TQM ทีคิวเอ็ม

3 สิ่งที่ต้องใส่ใจก่อนทำประกันภัยรถยนต์
 
 
เมื่อซื้อรถมาแล้ว ร้อยทั้งร้อยคงอยากให้รถยนต์สุดรักอยู่ในสภาพที่ดี และอยากใช้รถอย่างสบายใจหายห่วง จึงเลือกทำประกันภัยรถยนต์ให้ช่วยดูแลเผื่อเจออุบัติเหตุไม่คาดฝัน โดยการทำประกันภัยรถยนต์ต้องใส่ใจ 3 สิ่งต่อไปนี้
 
1. เลือก : มองหาประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการใช้รถยนต์มากที่สุด
 
2. เขียน : หลังเลือกประเภทการประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะส่งเอกสาร คำขอเอาประกันภัย ให้ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณารับประกันภัย โดยรายละเอียดที่ต้องกรอก อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อาชีพของผู้เอาประกันภัย ประเภทของการประกันภัยที่เลือก การใช้รถ การตกแต่งตัวรถเพิ่มเติม ผู้รับผลประโยชน์ เบี้ยประกันภัย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ขอเอาประกันภัย
 
3. ตรวจ : หลังจากบริษัทประกันภัย อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมใบเสร็จรับเงิน ผู้เอาประกันภัยต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียด ว่าถูกต้องกับความต้องการที่ได้ขอทำประกันภัยไว้ และอ่านศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของตนเองให้ดี
 
รู้อย่างนี้แล้ว แม้จะเพิ่งทำประกันภัยรถยนต์ครั้งแรก ก็ไม่ต้องกังวล ลองตั้งหลักด้วย 3 ข้อข้างต้น พิจารณาให้ถี่ถ้วน แล้วจะได้ประกันภัยดีๆ มาช่วยคุ้มครอง
 
อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ ประกันภัย I get ทั้งหมด 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//