กฎหมายความเร็วรถล่าสุด ไม่เกินเท่าไหร่

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
กฎหมายความเร็วรถล่าสุด ไม่เกินเท่าไหร่

16/05/2022 | เทคนิคการขับรถ | กฎหมายความเร็วรถล่าสุด ต้องขับไม่เกินเท่าไร ถึงจะไม่โดนปรับ

ขับรถความเร็วเท่าไหร่

     กฎหมายความเร็วรถล่าสุด ที่มีผลบังคับใช้แล้ว มีปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง และต้องขับรถความเร็วเท่าไหร่ จึงจะไม่โดนใบสั่งหรือไม่โดนปรับ วันนี้พี่หมี TQM สรุปมาให้แล้ว ความเร็วตามกฎหมายของรถทุกชนิด ที่ขับบนเส้นทางหลวงและในเขตชุมชน จะต้องไม่เกินเท่าไหร่ หรือไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ ไปดูกันครับ
 
กฎหมายความเร็วรถล่าสุด
 

ความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท

     ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท จะมีลักษณะดังนี้
 • ถนนที่มีช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไป
 • มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง
 • ไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท

     ข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจำแนกประเภทรถกับความเร็วที่ขับได้ไว้บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ดังนี้
 1. รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 2. รถลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 3. รถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 4. รถโดยสาร 7-15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 5. รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 6. รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 7. รถจักรยานยนต์ กำลังเครื่อง 35 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือกระบอกสูบ 400cc ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 8. รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
     ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น
 
ขับรถความเร็วเท่าไหร่
 

ความเร็วในเขตชุมชน

     เขตชุมชน จะมีลักษณะดังนี้
 • พื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หรือมีการสัญจรของประชาชนจำนวนมาก
 • มีสถานศึกษา สถานพยาบาล หรือโครงการพัฒนาพื้นที่
 • มีกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางพิเศษ

     การขับรถในทางเดินรถบนทางพิเศษ ที่อยู่ในระดับพื้นดิน ให้ใช้อัตราความเร็ว ดังต่อไปนี้
 1. รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 2. รถลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 3. รถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 4. รถอื่นๆ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
     ทั้งนี้ ทางพิเศษนี้จัดแบ่งช่องเดินรถ 3 ช่องขึ้นไป ให้รถที่อยู่ช่องเดินขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น
 
     อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถหรือช่องเดินรถบนทางหลวงหรือทางพิเศษ หากทางเดินรถหรือช่องเดินรถใดๆ มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็ว
ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้การขับรถในทางเดินรถหรือช่องเดินรถนั้นใช้อัตราความเร็วไม่เกินที่เครื่องหมายจราจรดังกล่าวกำหนด 
 
     สุดท้ายนี้การกำหนดอัตราความเร็วในการขับรถนั้นก็เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้รถและคนโดยรอบ และเพื่อนๆ ยังทราบอีกไหมว่า การขับรถเร็ว เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเกิดอุบัติทางรถยนต์เลยเชียวหละ ฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังและพร้อมรับมือกับเหตุการไม่คาดฝันอยู่เสมอด้วย ประกันรถยนต์ คุ้มครองทั้งคนและรถ อุ่นใจได้ยามเกิดเหตุ มีประกันคอยดูแล เจรจาต่อรอง พร้อมออกค่าซ่อม ค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ สนใจเช็คราคาประกันรถยนต์จากบริษัทชั้นนำ กับ TQM คลิกที่นี่เลย หรือโทร 1737 ปรึกษาเรื่องประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

ประเภท
ปีรถยนต์
รถยนต์
รุ่น
รุ่นย่อย
หมดประกันหรือต้องการให้คุ้มครอง