กรมธรรม์ประกันภัยแบบ e-Policy คืออะไร

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยแบบ e-Policy คืออะไร

20/03/2020 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | กรมธรรม์ประกันภัยแบบ e-Policy คืออะไร

e-Policy บริการกรมธรรม์รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

     ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบันที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากมายในการใช้ชีวิต หลายๆธุรกิจต้องปรับตัวให้ทัน อย่างธุรกิจประกันภัย ที่มีการขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้กับลูกค้า แล้วกรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)คืออะไร วันนี้พี่หมี TQM มีคำตอบมาฝากครับ

ความหมายของกรมธรรม์ประกันภัยแบบ e-Policy

     e-Policy หรือเรียกอีกอย่างว่า กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์  คือ การให้บริการกรมธรรม์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถ เก็บเป็นเป็นซอล์ฟไฟล์ได้ ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ ไม่ต้องกลัวหาย ทั้งนี้ยังต้องมีใบเสร็จรับเงินเหมือนเดิม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น 

กรมธรรม์ประกันภัยแบบ e-Policy ช่วยอำนวยความความสะดวกอะไรบ้าง

  • คุ้มครองทันใจ ลูกค้าจะได้เอกสารความคุ้มครองทั้งตารางกรมธรรม์ เงื่อนไขความคุ้มครอง ใบแจ้งเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ผ่านทางอีเมลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร
  • เคลมได้ทันทีแม้ไม่มีชุดเอกสารโดยลูกค้าสามารถจัดเก็บ e-Policyไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และสามารถแจ้งเคลมได้เหมือนกรมธรรม์รูปแบบเดิม เพียงระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัย ก็สามารถแจ้งเคลมสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ได้ทันที
  • ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร และลดความเสี่ยงการสูญหายของกรมธรรม์ประกันภัย
  • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากการลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกันภัย

     จะเห็นได้ว่า E-Policy นั้นสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอลได้อย่างตรงใจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

READ MORE : 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ