การสำรองจ่าย คืออะไร...ใครจ่าย?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
การสำรองจ่าย คืออะไร...ใครจ่าย?

29/10/2015 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | การสำรองจ่าย คืออะไร...ใครจ่าย?

การสำรองจ่าย คืออะไร..ใครจ่าย?
 
กรณีรถที่มีประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปประสบอุบัติเหตุร่วมกัน และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดหรือยังไม่อาจพิสูจน์ความรับผิดได้ บริษัทประกันภัยรถยนต์แต่ละคัน จะสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน และค่าปลงศพแก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันเอาประกันภัย 
 
ส่วนผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยจะร่วมกันสำรองจ่ายโดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน
 
โดยอัตราการสำรองจ่ายแต่ละกรณี มีดังนี้
 
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 50,000 บาทต่อหนึ่งคน
 
- ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
 
- ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต จำนวน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
 
ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่ามัวแต่กลุ้มใจเรื่องค่าใช้จ่าย ให้รีบติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ให้สำรองจ่ายก่อน แต่ต้องแน่ใจด้วยว่าเราทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วยนะ
 
อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ ประกันภัย I get ทั้งหมด
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ