ของใช้ส่วนตัวหาย เดินทางไปต่างประเทศ

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ของใช้ส่วนตัวหาย เดินทางไปต่างประเทศ

29/10/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ของใช้ส่วนตัวหาย! ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ

ของใช้ส่วนตัวหาย! ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ประกันเดินทางคุ้มครองไหม ?

 
เพื่อความอุ่นใจระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศ การทำประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่มอบความสบายใจตลอดการเดินทาง โดยจะช่วยคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ อาทิ เจ็บป่วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน กระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือเที่ยวบินเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด โดยหากเกิดเหตุดังกล่าว ประกันจะคุ้มครองค่าความเสียหายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
ดังนั้น เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุม พี่หมีแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางอย่างระเอียด ว่าสามารถให้ความคุ้มครองกรณีใดได้บ้าง จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง
 
ของหาย ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ

ทรัพย์สินส่วนตัวหาย….ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

หากเกิดเหตุกการณ์ไม่คาดฝันโดนโจรกรรมทรัพย์สิน ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ อาทิ  กระเป๋าสะพาย เอกสาร รวมถึงทรัพย์สินสำคัญที่อยู่ในกระเป๋า หากมีใบแจ้งความเป็นหลักฐานที่ชัดเจน สามารถทำการเรียกเคลมประกันได้ ซึ่งค่าความเสียหายจะไม่เท่ากับราคาสิ่งของที่ซื้อมาในตอนแรก เนื่องจากเป็นของที่ใช้ไปแล้ว แต่หากยทรัพย์สินเกิดการสูยหายที่โรงแรมในระหว่างที่ออกไปเที่ยวข้างนอก ประกันเดินทางจะไม่ให้การคุ้มครอง เนื่องจากเป็นการสูญหายมที่เกิดจากความประมาทของผู้เอาประกัน ส่วนในกรณีที่ของทรัพย์สินมีค่าอย่าง แท็ปเล็ต หรือกล้องถ่านยรูปที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางเกิดการสูญหายระหว่างที่ขนย้ายกระเป๋าในสายการบิน หรือที่โรงแรม จะได้รับการชดเชยตามที่ระบุไว้ในแผนประกันที่เลือกซื้อ โดยผู้เอาประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนแรก
 
ถ่ายรูปของใช้เพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อถึงที่สนามบินแนะนำให้ถ่ายรูปของมีค่าก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน และยื่นเรื่องทำการเคลมค่าความเสียหายจากประกันเดินทาง
 
เคลมประกันตามระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อให้การเคลมค่าความเสียหายเป็นไปอย่างราบริ่น ควรทำเรื่องเคลมภายใน 30 วัน ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะมิเช่นนั้นอาจมีปัญหาตามมาภายหลังได้ ในกรณีที่ขาดหลักฐานสำคัญ ให้โทรแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเอาไว้ก่อน โดยทางประกันจะช่วยยืดเวลาเอาไว้ให้
 
ถ้าไม่ให้การท่องเที่ยวต้องสะดุด เพราะทรัพย์สินมีค่าหาย! และต้องทำเรื่องขอเคลมประกันวุ่นวาย จนไม่เป็นอันได้เที่ยวตามที่แพลนเอาไว้ ควรมีรอบครอบ และระมัดระวังในช่วงเวลาที่อยู่ต่างบ้าสนต่างเมือง โดยให้พกของมีค่าไว้กับตัว ห้ามทิ้งไว้ที่โรงแรมเป็นอันขาด หากต้องเดินทางในสถานที่ที่คนเยอะ ให้จับกระเป๋าและตรวจเช็คสิ่งของว่ายังอยู่ครบหรือไม่
 
 
 และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทำประกันการเดินทาง เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันในระหว่างที่เที่ยวอยู่ต่างประเทศ ประกันเดินทางจะทำการคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม ซึ่งที่ TQM มีประกันการเดินทางจากหลายบริษัทชั้นนำที่น่าสนใจ และมีข้อเสนดีๆ มากมย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
READ MORE :
 

 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน