ขับรถแบบไหน ผิดกฎจราจร แจ้งเบาะแสได้ส่วน

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ขับรถแบบไหน ผิดกฎจราจร แจ้งเบาะแสได้ส่วน

20/12/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ขับรถแบบไหน ผิดกฎจราจร แจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่ง

     การสร้างวินัยและความปลอดภัยในใช้รถใช้ถนน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับรถทุกคน ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ทางกรมขนส่งทางบกออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ให้ประชาชนสามารถ "แชะภาพ รถสาธารณะที่ทำผิดกฎจราจร ผู้แจ้งรับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%" โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนรถส่วนบุคคลก็สามารถแจ้งเบาะแสได้เช่นกัน ว่าแต่การกระทำแบบไหนบ้าง ที่ผิดกฎหมายจราจร วันนี้พี่หมี TQM จึงรวบรวมความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาฝาก จะได้ช่วยสอดส่องดูแล หรือถ้าใครมีรถจะได้ระวัง ไม่ทำผิดกันนะคร้าบบ ^^

ขับรถแบบไหน ผิดกฎจราจร แจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่ง

     จากที่ทางกองปราบเคยออกมาเผย 8 ข้อหาแจ้งจับแล้วได้ส่วนแบ่ง50% ล่าสุดทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกมากล่าวว่า ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยมีข้อหาการกระทำความผิดดังนี้ 
 
 
1. ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (รถรับจ้าง) ได้แก่
 • ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
 • เก็บค่าโดยสารเกิน ดัดแปลงมิเตอร์
 • แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ กระทำลามกอนาจาร
 • ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
 
2. ความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้แก่
 • รถโดยสารสาธารณะฝ่าฝืนดัดแปลงอุปกรณ์ ส่องสว่าง ติดตั้งสปอตไลท์
 • ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า
 • บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยสาร
 • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาขณะขับรถ
 • ขับรถประมาทหวาดเสียว
 • ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย
 • แสดงกิริยาจาวาไม่สุภาพ
 • ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงปลายทาง
 
3. ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (รถส่วนบุคคล) ซึ่งทางการขนส่งทางบก ให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้เช่นกัน โดยมีข้อหาการกระทำความผิด ได้แก่
 • ดัดแปลงไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ทำให้สีของแสงไฟไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไฟท้ายต้องเป็นสีแดง ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอำพัน)
 • ดัดแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจผู้อื่น เช่น รถกระบะต่อเติมตัวถัง หรือโครงหลังคาเกิน 3 เมตร
 • นำวัสดุอื่นใดมาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียน
  • แขวนหรือติดตุ๊กตาบดบังแผ่นป้ายทะเบียน
  • ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรตัวเลข หรือจังหวัดได้ชัดเจน
  • แก้ไขหรือดัดแปลงตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียน เช่น ปิดแผ่นทองบนหมายเลขทะเบียน เพิ่มเติม ตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ
  • ใช้กรอบแผ่นป้ายลายกราฟิกปิดทับแผ่นป้ายทะเบียน
  • ตัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • แก้ไขดัดแปลงขนาดของล้อรถให้ล้นเกินตัวถัง
 • อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง

วิธีแจ้งเบาะแส รถกระทำความผิด

     กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยค่าปรับส่วนแรกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด โดยการจ่ายเงินส่วนแบ่งค่าปรับให้ผู้แจ้งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 
1. พฤติการณ์การกระทำความผิดที่แจ้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ 
 
2. ช่องทางในการติดต่อ เมื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1584, Line@ : @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ “GECC 1111 ทำเนียบรัฐบาล” และ “GECC กรมการขนส่งทางบก”
 
3. ผู้แจ้งจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
 
4. กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกระบวนสืบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้ง โดยเรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมารายงานตัวและสอบสวนจนได้ข้อยุติ
 
5. การรับเงินส่วนแบ่งจะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว จะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการและจะดำเนินการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับภายใน 15 วันทำการ
 
     อย่างไรก็ตาม ยังมีพฤติกรรมการขับรถอื่นๆ ที่ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เช่น การขับรถย้อนศร ฝ่าไฟแดง จอดรถในที่ห้ามจอด แซงในเส้นทึบ ไม่ปฎิบัติตามสัญญาณจราจร เป็นต้น ถึงจะแจ้งจับแล้วไม่ได้รับส่วนแบ่ง 50 % แต่เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ ฉะนั้นขับรถถอย่างระมัดระวัง เคารพในกฎจราจร พร้อมเพิ่มความคุ้มครองรถและคุณด้วย ประกันรถยนต์ ที่ช่วยเคลมค่าเสียหายหากเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ สนใจเช็คเบี้ยประกันรถยนค์ คลิก เช็คเบี้ยประกัน หรือ โทร 1737  ปรึกษาพี่หมีได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะคร้าบบ ^^

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ