ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน

02/04/2020 | ชีวิตดีกับ TQM | ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน แบบละเอียดยิบ

     ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง สามารถทำได้ ง๊ายยยง่าย ไม่ยาก หากคุณคือหนึ่งคนที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาทเพื่อเยียวยา เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งรวมแล้วกว่า 15,000 บาทเลยทีเดียว เตรียมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการประกอบอาชีพไว้ให้พร้อม แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย
 
     ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

คุณสมบัติคนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา

 • สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
 • ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐานการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงินเยียวยา

     พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีโดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน

1. เริ่มต้นเข้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน
 

 
2. คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้"
3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียน คลิกปุ่ม "ตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข" และ "ยืนยัน"
 
 
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว และคลิกดำเนินการต่อ
 • ระบุข้อมูลตามบัตรประชาชน (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน)
 • รายได้ต่อเดือน
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • เลือกช่องทางการรับเงิน ระหว่าง ผ่านบัญชี หรือ ผ่าน Promptpay (ผูกบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น) *หากคนที่มีพร้อมเพย์อยู่แล้วให้เช็กว่าเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน หากไม่ใช่สามารถเปลี่ยนได้ผ่านทางตู้ ATM ธนาคารต่างๆ หรือ Mobile Application บนมือถือก็ได้ หากไม่มีพร้อมเพย์ก็สมัครพร้อมเพย์ได้ผ่านตู้ ATM และ Mobile Application
 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้ / ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

5. กรอกข้อมูลการประกอบอาชีพ และคลิกลงทะเบียน
 • หากมีนายจ้าง ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการของนายจ้าง
 • ในกรณีที่ไม่มีนายจ้าง ต้องยืนยันว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริง

6. ยืนยันอีกครั้ง
หน้ายืนยันว่าได้ผลกระทบแบบไหนจากโควิด-19 และยืนยันกรอกรหัส OTP เป็นตัวอักษรเพื่อยืนยันว่าไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ *ถ้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะได้รับการยืนยันผ่านทาง OTP ทางโทรศัพท์มือถือ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
 
 
 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ