ค่าสินไหมทดแทน 101

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน 101

24/05/2016 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ค่าสินไหมทดแทน 101 คืออะไร เกี่ยวกับประกันอย่างไร

มือใหม่หลายคนที่ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ อาจจะงงว่าค่าสินไหมทดแทนคืออะไร คือเงินที่เราเคลมได้ใช่ไหม วันนี้เรานำหลักสูตรเร่งรัดมาให้อ่านให้หายสงสัยว่า ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร ได้จากค่าอะไรบ้าง


จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้ดังนี้

“ค่าสินไหมทดแทน (กฎ) น. เงินที่ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิด หรือการผิดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วย เช่น ค่า สินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ให้ต้อง ตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้”

ซึ่งคุ้มครองเยอะมาก มาดูกันว่าเราเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอะไรบ้าง

กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต

เรียกร้องค่าเสียหายได้ดังนี้

-ค่าปลงศพ

-ค่าใช้จ่ายจัดงานศพ

-ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย (รายได้ที่คนตายเคยได้)

-ค่าขาดไร้อุปการะ

-ค่าขาดแรงงาน

กรณีบาดเจ็บหรือป่วยไข้

เรียกร้องได้ตามนี้เลย

-ค่าเสียหายแก่ร่างกาย (พิการ)
-ค่าใช้จ่ายอันที่ต้องเสียไป

-ค่ารักษาพยาบาล

-ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในปัจจุบัน

-ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต

-ค่าเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ดังต่อไปนี้

-ค่าซ่อมแซมรถ/ค่าซ่อมทรัพย์สิน

-ค่าขาดประโยชน์ต่างๆ

-ค่าเสื่อมราคา

-ค่าขนย้าย

-ค่าแรงงานต่างๆ

รู้แล้วเวลามีเรื่องอะไรให้เราต้องเรียกร้องค่าเสียหาย ดูดีๆ ว่าได้-เสียอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่ จะได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่เราสูญเสียไปจริงๆ อย่าคิดว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วช่างมันไม่ได้

 

อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ ประกันภัย I Get ทั้งหมด

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ