ค่าเสียหายเบื้องต้น คืออะไร?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ค่าเสียหายเบื้องต้น คืออะไร?

29/10/2015 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ค่าเสียหายเบื้องต้น คืออะไร?

ค่าเสียหายเบื้องต้น คืออะไร?
 
รู้หรือไม่ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. ในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิด
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ได้รับคำร้องขอ ซึ่งค่าชดเชยนี้เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น แบ่งได้ 3 กรณี
 
1. กรณีบาดเจ็บ : จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอันจำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 
2. กรณีเสียชีวิต : จะได้รับค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท
 
3. กรณีบาดเจ็บต่อมาเสียชีวิต : จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอันจำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และได้รับค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท รวมไม่เกิน 65,000 บาท
 
แม้ พ.ร.บ. จะมีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แล้ว ก็อย่าเพิ่งย่ามใจขับรถด้วยความไม่ประมาทย่อมดีกว่า เพราะความปลอดภัยในชีวิตมีค่ามหาศาลกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น 65,000 บาท
 
อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ ประกันภัย I get ทั้งหมด 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ