จุดเด่นของประกันเดินทาง ของ 5 บริษัท

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
จุดเด่นของประกันเดินทาง ของ 5 บริษัท

29/10/2018 | เรื่องกิน เรื่องเที่ยว | จุดเด่นของประกันเดินทาง ของ 5 บริษัท ดีสุด ถูกสุด

จุดเด่นของประกันเดินทาง ของ 5 บริษัท ดีสุด ถูกสุด คุ้มครองมากสุด

ประกันเดินทาง ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างมากเนื่องจากมีผู้คนที่ต้องเดินทางออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยว การเดินทางติดต่อธุรกิจ รวมไปถึงการเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ก็ล้วนแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำประกันเดินทางทั้งนั้น
 
 
ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง? นี่คือคำถามที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับประกันตัวนี้ ประกันเดินทางคือ แบบแผนประกันที่คุ้มครองเมื่อเราเดินทางไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล หากเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ส่วนของเที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ การถูกยกเลิกเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือ ได้รับความเสียหาย ก็ได้รับความคุ้มครอง โดยที่เงินทุนประกันจะขึ้นอยู่กับแบบแผนประกันที่เลือกว่าเลือกความคุ้มครองไว้เท่าไหร่
 
ครั้งนี้พี่หมีก็จะมารวบรวมจุดเด่นของ 5 บริษัทประกันเดินทางที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด คุ้มครองมากที่สุด และ ถูกที่สุดมาฝากกัน โดยมารายชื่อ 5 บริษัทดังนี้
 
จุดเด่นของประกันเดินทาง
 
1. MSIG
2. AXA
3. Cigna
4.Tipinsure
5. Allianz
 

โดยจะเลือกในส่วนของควาคุ้มครองที่เป็นแผนที่ดีที่สุด ในการเช็คลิสต์กันว่าที่ไหนครอบคลุมและเบี้ยราคาถูกกว่ากัน

 
ความคุ้มครองหลัก
รายชื่อบริษัทประกัน
MSIG
AXA
Cigna
Tipinsure
Allianz
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด
การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด
X
X
X
การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
X
การล่าช้าของเที่ยวบิน (ไฟล์ทดีเลย์)
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด
X
X
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด
X
X
X
การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
X
X
X
ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
X
X
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด
X
X
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
X
X
X
การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด
X
ชดเชยกรณีการจี้เครื่องบิน
X
X
X
ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า
X
X
X
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
X
X
X
บริการเซอร์วิส พร้อมให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง
การันตีการขอวีซ่า
N/A
N/A
N/A
ค่าเบี้ยประกัน
1,355
385
1,067
1,173
1,535
เงินทุนคุ้มครอง
5,000,000
1,500,000
5,000,000
3,000,000
4,000,000
 
หากเช็คจากตารางทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ถูกที่สุด และ มีความคุ้มครองที่มาก คือ AXA ประกันภัย แต่หากอยากได้บริษัทที่เงินทุนประกันสูงและความคุ้มครองครอบคลุม แต่ต้องจ่ายเบี้ยสูงสักนิดมีอยู่2 บริษัทคือ Cigna ประกันภัย และ Msig ประกันภัย อลิอันซ์ เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีความคุ้มครองค่อนข้างเยอะ แต่ค่าเบี้ยประกันมีราคาสูง ความคุ้มครองก็ถือว่าครอบคลุม
 
นี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันได้ง่ายๆจากพี่หมีในการเช็คลิสต์บริษัทประกันที่คนส่วนใหญ่นิยมทำประกันเดินทางด้วยมากที่สุด ใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศก็อย่าลืมหาประกันเดินทางดิดไว้ด้วยนะครับ
 
 
READ MORE :
 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน