ช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้ออะไรถึงลดหย่อนภาษี

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้ออะไรถึงลดหย่อนภาษี

29/12/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | คนไทยต้องรู้ ! ช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้ออะไรถึงลดหย่อนภาษีได้

ช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้ออะไรบ้างถึงใช้ยื่นลดหย่อนภาษี

 

     ช้อปช่วยชาติ คือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อสินค้าหรือบริการภายในประเทศไทยแล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท โดยเมื่อซื้อสินค้าจะต้องขอใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จเต็มรูปแบบด้วย สำหรับช้อปช่วยชาติครั้งนี้จะมีตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 แบ่งเป็นการลดหย่อนภาษี 2561 สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 15-31 ธันวาคม 2561 และลดหย่อนภาษี 2562 สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าช่วง 1-16 มกราคม 2562 (เก็บหลักฐานใช้ยื่นภาษีต้นปี 2563) ซึ่งสินค้าช้อปช่วยชาติ 2561 ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้
 

1 ยางรถที่ผลิตภายในประเทศหรือยางพาราจากไทยเท่านั้น

     ลดหย่อนภาษีจากการซื้อยางรถ มีเงื่อนไขดังนี้ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถจักรยาน ที่มีคูปองจากการยางแห่งประเทศไทย กำหนดยาง 1 เส้น ต่อ 1 คูปอง และซื้อจากร้านค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว รวมถึงเป็นยางใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 

2 หนังสือและ e-Book แต่ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์

     ลดหย่อนภาษีจากการซื้อหนังสือและอีบุ๊ค จะต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยนิตยสารและหนังสือพิมพ์จะไม่สามารถร่วมรายการลดหย่อนภาษีด้วยได้ โดยจะต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุข้อมูลของผู้ขาย ข้อมูลของผู้ซื้อ วันที่ รายการสินค้า และจำนวนเงิน
 

3 สินค้า OTOP เฉพาะที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

     สินค้า OTOP ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ จะต้องเป็นสินค้าที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้ สามารถตรวจสอบสินค้าลงทะเบียนแล้วที่ www.otoptoday.com ใช้หลักฐานใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงินระบุรายการสินค้า OTOP ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ วันที่ และจำนวนเงิน
 
     ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าในหมวดลดหย่อนภาษีจากร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของร้านขาย ชื่อหรือยี่ห้อ เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน ชื่อนามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ ชนิด/ชื่อ/จำนวน/ราคาสินค้า และจำนวนเงิน โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกต้องครบถ้วน ไม่อย่างนั้นจะใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีไม่ได้
 
     ช้อปช่วยชาติ ปี 2561 หากมีสินค้าที่คุณต้องการก็อย่าลืมไปใช้สิทธิเพื่อลดหย่อนภาษี เพราะจะช่วยให้คุณลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น พร้อมออมเงินได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และอื่น ๆ
 
READ MORE : 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ