ประกันชีวิตทำกี่ปี ถึงจะลดหย่อนภาษีได้

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันชีวิตทำกี่ปี ถึงจะลดหย่อนภาษีได้

02/10/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง 10 ปี ถึงจะลดหย่อนภาษีได้

รู้หรือยัง! ทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง 10 ปี ถึงจะลดหย่อนภาษีบุคคลได้

 
รู้หรือไม่ว่า? ประกันชีวิต ที่ใช้ ลดหย่อนภาษีได้ ต้องให้ความคุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไป (ไม่ว่าจะจ่ายส่งเบี้ยมาไม่ถึง 10 ปีก็ตาม) แต่ระบุสัญญาความคุ้มครอง ต้องมากว่า 10 ปี เท่านั้น เนื่องจากคาดว่าเป็นตัวเลขทางสถิติ ที่น่าจะช่วยเหลือรัฐบาลดูแลค่าใช้จ่ายของประชากรได้มากขึ้น
 

ทำประกันช่วยเหลือภาระรัฐบาลได้อย่างไร?
 

ประกันชีวิตความคุ้มครอง 10 ปี ถึงจะลดหย่อนภาษีได้

 
- รับภาระค่าใช้จ่ายดูแลประชากร  : ผู้มีเงินได้ มีความรับผิดชอบดูแล บุตร, คนชรา, คนพิการ
- รับภาระดูแลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ : ของผู้เสียภาษีเงินได้เอง
 
หากคุณเพิ่งยื่นภาษีปีนี้เป็นปีแรก และกำลังหาข้อมูลประกันสำหรับลดหย่อนภาษี ต้องแยกให้ออกก่อนว่า ประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ มี 3 แบบ ด้วยกัน
 
1. ประกันชีวิตสำหรับตัวเอง (ผู้เสียภาษี)
2. ประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดา
3. ประกันสุขภาพสำหรับคู่สมรส
 
ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประกันชีวิตสำหรับตัวเองในแบบ ข้อ 1 กันก่อน นั่นก็คือ สำหรับลดหย่อนแก่ตัวผู้เสียภาษีเอง (เนื่องจากจะลดหย่อนได้สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนเสียภาษี 5% ขึ้นไป) ส่วนประกัน ในข้อ 2 และ 3 เป็นทางเลือกเพิ่มเติม บางท่านก็ทำ หรือ ไม่ได้ทำให้แก่คนในครอบครัว
 
วิธีการดูประกันที่ให้ความคุ้มครอง 10 ปี ลดหย่อนภาษีได้ ดูอย่างไร?
- ถามจากตัวแทน : เป็นวิธีการตรวจสอบที่ชัดเจนที่สุด
- ดูจากชื่อแผนกรมธรรม์ประกัน : โดยมีวิธีดูดังนี้ ยกตัวอย่างเช่น 
 
(ตัวอย่าง 1 ) “คุ้มทรัพย์” 7/10
• คำว่า “คุ้มทรัพย์” เป็นชื่อกรมธรรม์ที่ทางบริษัทประกันชีวิตตั้งขึ้นมาเพื่อให้จำง่าย และติดหู ส่วนใหญ่เป็นชื่อที่เป็นมงคลด้วย อาจจะเป็น คุ้มทวี, คุ้มธนกิจ, ทรัพย์บำนาญ, ทรัพย์ปันผล ไม่ว่าจะเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ แบบบำนาญ หากคุ้มครองชีวิตเกิน 10 ปี ก็ลดหย่อนภาษีได้
• เลขตัวหน้า ก่อนเครื่องหมาย / เป็นระยะเวลาส่งเบี้ย ในที่นี้ส่ง 7 ปี
• เลขตัวหลัง เครื่องหมาย / เป็นระยะเวลาความคุ้มครอง ในที่นี้หมายถึงคุ้มครอง 10 ปี
 
(ตัวอย่าง 2 ) “คุ้ม..ปันผล” 15/7
• ถ้าหากเจอเลขหน้าเครื่องหมาย / มากกว่า ตัวเลขหลังเครื่องหมาย / ให้พิจารณาตัวเลขที่มากกว่า จะเป็นระยะความคุ้มครองเสมอ และตัวเลขที่น้อยกว่าเป็นตัวเลขระยะเวลาส่งเบี้ยประกัน
 
(ตัวอย่าง 3 ) “..บำนาญ” .../...
• ประกันแบบบำนาญมีความพิเศษตรงที่ หลังเกษียณ (กำหนดอายุ 55 หรือ 60 ปี ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน) จะจ่ายเงินให้เดือนละเท่า ๆ กัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกันชีวิตแบบนี้คุ้มครองเกิน 10 ปีอยู่แล้ว จึงเข้าข่ายประกันที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
 
สุดท้ายนี้ ไม่ควรเลือก ประกันลดหย่อนภาษีตามที่โฆษณา แต่ควรเลือกตามความจำเป็น เพราะบางท่านมีลดหย่อนภาษีจาก ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ดูแลผู้สูงอายุ / บุตร ที่ไม่มีเงินได้ ครบตามจำนวนลดหย่อนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตส่งเบี้ยสูงมาก ๆ เพราะปีหนึ่งลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท เท่านั้น แต่ “การทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษี แบบความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป” เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานรายได้เสียภาษี 10% ขึ้นไปมากกว่า
 
ประกันชีวิต
 
Trick : ควรจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่?
การซื้อประกัน ให้รวมยอดประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ทั้งหมด มาคิดรวมอยู่ในรายจ่ายต่อเดือน ตามคำแนะนำของตัวแทน มักจะแนะนำทุนประกัน 5 เท่า ของรายได้ต่อปี ยกตัวอย่างเช่น คุณมีเงินเดือน 20,000 บาท ควรทำทุนประกัน (20,000 x 12 x 5) คือ 1,200,000  บาท
ส่วนยอดจ่ายเบี้ย เมื่อรวมค่าประกันกับหนี้อื่น ๆ ในรายได้ 20,000 บาท จะจ่ายได้ไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท คิดจาก เมื่อรวมกับภาระหนี้แล้วไม่ควรเกิน 35 – 40% ของรายได้ต่อเดือน

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ