ทำประกันสุขภาพ 2561 ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ทำประกันสุขภาพ 2561 ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่

28/09/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ทำประกันสุขภาพปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ประกันสุขภาพ คุ้มรองดูแล ห่วงใยคุณ

ประกันสุขภาพ ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง หรือ มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้อประกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งยังได้รับความคุ้มครองเรื่องค่าใช่จ่าย หากเข้ารักษาพยาบาล หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับแล้ว แต่หากมีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่รับการคุ้มครองใด ๆ
 

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

 

ระกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี
 
 
สุขภาพที่ดี ถือเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ หลายคนจึงหันมาดูแลตัวเองมายิ่งขึ้นเช่น การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อต้องการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคร้ายต่าง ๆ เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้ว จะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี วันนี้พี่หมีเลยมาพร้อม ทำประกันสุขภาพปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เกิดความสงสัยและต้องการทำประกันสุขภาพที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ พร้อมแก้ข้อสงสัยต่าง ๆ ว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่
 
สำหรับท่านใดที่ทำประกันสุขภาพปี 2561 จะมีการลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริง นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินเพิ่มได้ 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท และสำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพในปี 2560 ที่มีความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปี 2561 จะต้องนำใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันชีวิต หรือ บริษัทประกันภัย
 
***การหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ ปี 2561 จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ กับบริษัทประกันชีวิตที่ซื้อประกันไว้ก่อน
 
ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพในปี 2560 และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปี 2561
 
1. ชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
2. ชื่อ-ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน
3. จำนวนเบี้ยประกันสำหรับการประกันสุขภาพ
4. จำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อนำมายื่นใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพราะถือเป็นปีแรกของการได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี
 
ประกันสุขภาพ นอกจากจะสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ซื้อประกันแล้ว ยังมอบความคุ้มครองค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าปรึกษาแพทย์รายครั้ง และค่าชดเชยรายได้รายวัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองและคนที่คุณรัก การเลือกทำประกันสุขภาพเป็นทางเลือกที่ดี อย่าปล่อยให้โรคร้ายมาพรากความสุขไปจากคุณ
 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ