ทำประกันสุขภาพต้องทำประกันมะเร็งเพิ่มไหม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ทำประกันสุขภาพต้องทำประกันมะเร็งเพิ่มไหม

27/09/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ทำประกันสุขภาพแล้ว ต้องทำประกันมะเร็งเพิ่มหรือไหม?

ทำประกันสุขภาพต้องทำประกันอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

     ทุกวันนี้หลายคนเริ่มหันมาใส่ใจการทำประกันมากขึ้น รวมถึงใส่ใจการดูแลสุขภาพร่างกายของเรามากขึ้นอีกด้วย เพราะในปัจจุบัน สิ่งรอบตัวล้วนทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ทั้งสิ้น ไม่ว่า จะเป็นมลพิษทางอากาศ หรือ การติดต่อกันของโรค และการเกิดโรคต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นคือสถิติการเจ็บป่วยของคนไทยก็มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี โดยโรคที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดนั่นคือ โรคมะเร็ง
 
 
ประกันสุขภาพต้องทำประกันมะเร็ง
 
     การทำประกันถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่หลายคนหันมาให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันสุขภาพ สุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรมองข้ามถึงแม้จะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงก็ตามแต่จะรู้ได้อย่างไรว่า เราจะไม่เกิดโรคเหล่านั้นขึ้น รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลนั้น หากไม่ทำประกัน และไม่มีเงินสำรอง หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา พี่หมีรับรองได้เลยว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแน่นอน
 

ประกันสุขภาพคืออะไร ?

     ประกันสุขภาพ คือการทำประกันภัยชนิดหนึ่ง ที่บริษัทประกันภันนั้นจะเป็นผู้จ่ายค่าการรักษาพยาบาล ซึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่ว่าจะเกิดจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บ ทางประกันก็จะเป็นผู้จ่ายให้ แต่เราที่เป็นผู้เอาประกันนั้น ต้องทำการจ่ายค่าเบี้ยประกัน ซึ่งประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัว โดยจะจ่ายในส่วนของค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป รวมไปถึงค่าใช่จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผ่าตัด การให้แพทย์มาดูแล โดยจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองของบริษัทประกันนั้นๆ
 
หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าถ้าเกิดทำประกันสุขภาพไปแล้วต้องทำประกันอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่
     
     คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการซื้อความเสี่ยงของแต่ละบุคคลครับ เพราะอย่างที่พี่หมีบอกไปว่า ประกันสุขภาพนั้นจะคุ้มครองแค่ในส่วนของการเจ็บป่วยและการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงโรคบางโรคเท่านั้น แต่หากใครที่ต้องการความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวโรคต่าง ๆ เพิ่มเติมก็สามารถซื้อกรมธรรม์เพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ อาทิ ประกันโรคร้ายแรง ประกันมะเร็ง ประกันชดเชยรายได้ เป็นต้น
 
หากทำประกันสุขภาพแล้วต้องทำประกันมะเร็งเพิ่มไหม?
 
     ประกันมะเร็ง เป็นประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่หากเกิดเราตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง หลังจากทำประกันแล้วก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนของค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ โดยการจ่ายนั้น จะมีทั้งการแบ่งจ่ายตามระยะที่พบมะเร็ง หรือ มีการมอบเงินก้อนเมื่อมีการตรวจพบมะเร็ง รวมไปถึงในส่วนของการชดเชยการต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
 
     ซึ่งโรคมะเร็งนั้นถือเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย หากเราพบเจอในระยะแรกก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที และมีโอกาสหายขาดสูง โดยกรมธรรม์ในปัจจุบันส่วนของประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะยังไม่มีการรวมในส่วนของโรคมะเร็งเข้าไปในกรมธรรม์ ดังนั้นเราจึงควรซื้อเพิ่มเติมในส่วนของประกันมะเร็งเข้ามา เพื่อทำให้ความคุ้มครองของเรามีความครอบคลุมในโรคภัยต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
 
     ทุกกรมธรรม์และทุกประกัน ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น การเลือกทำประกันทั้งทีพี่หมีแนะนำว่า เราควรซื้อให้ครอบคลุมไว้จะดีที่สุดนะครับ เพราะหากเกิดโรคขึ้นมาแล้ว คิดจะทำประกันทีหลังอาจจะสายเกินไปในการรับความคุ้มครองนะครับ
 
READ MORE : 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ