ที่เที่ยว 10 วัดดังทั่วไทย เปิดหลังโควิด

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ที่เที่ยว 10 วัดดังทั่วไทย เปิดหลังโควิด

10/06/2020 | ชีวิตดีกับ TQM | ที่เที่ยว 10 วัดดังทั่วประเทศไทย เปิดไหว้พระหลังโควิด-19

10 วัดดังทั่วไทย เปิดให้ไหว้พระได้แล้ว

     สถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้างแล้ว ยอดผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง กิจกรรมหรือสถานที่ต่างๆเริ่มคลายล็อก หันมาเปิดให้บริการได้แล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงวัดดังต่างๆ เริ่มถยอยเปิดบ้างแล้ว ลองมาเช็กดูกันว่ารายชื่อของวัดดังทั่วไทย ที่เริ่มกลับมาเปิดให้เข้าเที่ยวชมมีที่ไหนกันบ้าง วันนี้พี่หมี TQM ได้รวบรวมมาฝากเพื่อนๆแล้วครับ

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

     เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ โดยมีสัญลักษณ์สำคัญ คือ พระธาตุรูปแบบศิลปะล้านนา สีทองอร่ามโดดเด่น ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี ทางวัดได้เปิดให้เข้าชมปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. 

2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

     หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” โดยจะเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. การเข้าเที่ยวชมในวิหาร จะจำกัดให้เข้าได้เพียงรอบละ 20 คนเท่านั้น

3. วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

     ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา  รวมทั้งศิลปะอื่น ๆ ที่งดงาม ทรงคุณค่า โดดเด่นด้วยสีน้ำเงิน  มีพระประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร ชื่อว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" โดยช่วงนี้ได้กลับมาเปิดให้เข้าเที่ยวชมอีกครั้ง เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

4. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

     เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์  ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษญานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล โดยจะมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ต้องพกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปด้วย เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

5. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว กรุงเทพฯ

     เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย มีสถาปัตยกรรม และศิลปะการตกแต่งที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ยังมีศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร หอพระคันธารราษฏร์ มณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง หอพระมณเฑียรธรรม หอพระนาก วิหารยอด ปราสาทพระเทพบิดร บุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์และรูปช้างโลหะ เจดีย์ทองและพระปรางค์ต่างๆ

6. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม

     เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยทางวัดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยด้านโรคระบาด

7. วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

     เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักว่าเป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์  สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น คือ เจดีย์พุทธคยาจำลองถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย ภายในวัดจะเน้นการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม แต่ก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรอยู่เรื่อย ๆ ปัจจุบันเปิดให้เข้าเที่ยวชมได้เฉพาะพื้นที่ภายนอก ด้านในยังไม่เปิดให้เข้าชม โดยสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

8. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

     วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร โดยทางวัดได้กลับมาเปิดให้เข้าเที่ยวชมอีกครั้งแล้ว ในวันจันทร์-ศุกร์ จะเปิดตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิดตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ทั้งนี้ ทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น เพื่อสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว

9. วัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี

     เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม และเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท ทั้งนี้ ทางวัดเปิดให้เข้าชมปกติแล้ว ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น.

10. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

     เดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้  โดยทางวัดได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ ประชาชนที่จะได้เข้าชมจะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเท่านั้น

     ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมวัดดังกล่าว จำเป็นต้องมาพร้อมกับข้อระเบียบต่าง ๆ หากเพื่อนๆสนใจที่จะไปเที่ยวก็อย่าลืมดูแลตัวเอง เว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อควบคุมไม่ให้โควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ดังนั้นก่อนออกเดินทางไปสักการะเที่ยวชมวัดต่างๆ ก็อย่าลืมที่จะตรวจเช็กสภาพรถยนต์ให้พร้อมต่อการใช้งาน และมี ประกันรถยนต์ ไว้ให้อุ่นใจ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็มีประกันช่วยจ่าย อย่าง ประกันรถยนต์ชั้น 1 7,500 บาท/ปี ผ่อน0% ราคาเดียวทั้งเก๋งและกระบะ สนใจคลิกเลย ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือสอบถามข้อมูลประกันภัยเพิ่มเติมที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

READ MORE : 
 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ