ท่องเที่ยวปี 2562 ลดหย่อนภาษีได้ไหม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ท่องเที่ยวปี 2562 ลดหย่อนภาษีได้ไหม

06/09/2019 | เรื่องกิน เรื่องเที่ยว | ท่องเที่ยวในประเทศปี62 ใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

เที่ยวปีนี้ลดหย่อนภาษีปีหน้า

     ทันหรือเปล่า? ถ้าหากเพิ่งรู้ข่าวว่าท่องเที่ยวปี 2562 ในเมืองหลักและเมืองรองเอาใบเสร็จไปยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ด้วย โดยพี่หมีได้ไปอ่านในบล็อกของเว็บไซต์ภาษีอย่าง itax.in.th ซึ่งได้เล่ารายละเอียดของการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างดี จึงนำมาบอกข่าวให้กับเพื่อน ๆ ที่เพิ่งมาเห็นบทความนี้ว่า ค่าลดหย่อนก็คือการจองโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ (ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์และขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวแล้ว) ต้องออกภายในวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหากใครจะไปเที่ยวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วสินะ!
 
เงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว
 
 
     ผู้อ่านบางท่านกระซิบบอกพี่หมีว่า คนที่บ้านเขารู้ข่าวก็เก็บใบเสร็จไว้ได้ทัน ซึ่งใบเสร็จนี้ต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่เป็นการจองโรงแรมที่พักอย่างเดียว ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหารอื่น ๆ ไม่สามารถมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ (เพราะมันตรวจสอบยากนั่นเอง) เงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว มีดังนี้
 
1. เป็นการจ่ายค่าที่พักต่าง ๆ ในเมืองหลักและเมืองรอง 
2. เป็นค่าใช้จ่ายการให้บริการของมัคคุเทศก์
3. รวมข้อ 1 และข้อ 2 รวมแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท
 
 
     ในประเทศไทยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ๆ ทีเดียว ที่ขึ้นชื่อก็คือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่จดทะเบียนเป็น วนอุทยาน หรือ อุทยาน ที่เปิดให้เที่ยวชมรายละเอียดของท้องถิ่นที่ดูแล้วจะเข้าใจวัฒนธรรมของคนในชุมชน รวมถึงอาหารการกินต่าง ๆ ของแต่ละภาคที่มีของฝากรสชาติอร่อย ไปทีไรต้องซื้อกลับมาฝากคนทั้งออฟฟิศ
 
 
ปี 2562 ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับใช้ลดหย่อนภาษี
     
     ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นใบเสร็จที่ไหนก็จะเอามายื่นลดหย่อนภาษีได้ เพราะเมื่อกรอกในระบบการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแล้ว ก็จะมีช่องให้ใส่เลขที่เสียภาษีของผู้ประกอบการ ซึ่งระบบเขาสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด แม้ว่าการท่องเที่ยวจะลดหย่อนภาษีได้ไม่มากเท่าไหร่ และกำหนดมาเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ คุณก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ลดหย่อนอื่น ๆ อีก 28 รายการได้แก่
1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท (ที่ยังไม่มีรายได้)
3. ค่าลดหย่อนบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท (ที่ยังไม่มีรายได้)
4. ค่าลดหย่อนจากบิดาร – มารดา ไม่เกิน 60,000 บาท (อายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีรายได้)
5. ค่าลดหย่อนการดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
6. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอด รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท
7. เบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท รวมทุกกรมธรรม์
8. เบี้ยประกันสุขภาพบิดา หรือ มารดา ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท
9. เบี้ยกระกันสุขภาพของตัวเอง ไม่เกิน 15,000 บาท รวมกับข้อ 7 แล้วไม่เกิน 100,000 บาท
10. ซื้อกองทุน LTF ไม่เกิน 500,000 บาท
11. RMF / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท
12. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 200,000 บาท รวมกับข้อ 11 ไม่เกิน 500,000 บาท
13. ประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท
14. บ้านหลังแรก ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับคนที่ซื้อบ้านตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
15. กองทุนการออมแห่งชาติ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 13,200 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับข้อ 11
16. ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
17. เงินลงทุนธุรกิจ Start Up ไม่เกิน 100,000 บาท
18. ค่าธรรมเนียมการรับชำระด้วยบัตรเดบิต 2 เท่าของที่จ่ายจริง
19. เงินบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท
20. ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม ไม่เกิน 100,000 บาท ระหว่าง 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
21. ค่าซ่อมรถน้ำท่วม ไม่เกิน 30,000 บาท ระหว่าง 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
22. ช็อปช่วยชาติ ในช่วงวันที่ 1 – 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
23. ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยว 15,000 – 20,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
24. ซื้อสินค้าโอท็อป ระหว่างวันที่ 30 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
25. ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับการซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
26. การลดหย่อนจากการซื้อหนังสือและ E-book ไม่เกิน 15,000 บาท
27. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ  ลดหย่อนได้ 2 เท่าของการบริจาคจริงแต่ไม่เกิน 10 % ของรายได้ หลังหักค่าลดหย่อน
28. ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคทั่วไปไม่เกิน 10% ของรายได้หลังลดหย่อน
 
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่จดทะเบียนเป็น วนอุทยาน
 
     ปี 2562 นี้ถือว่าการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนั้นลำบากหน่อย เพราะต้องค้นหาใบเสร็จที่เคยเก็บไว้กับการซื้อสิ่งต่าง ๆ ในช่วงต้นปี - กลางปีไว้ และการลดหย่อนที่ยังทำได้อยู่จนถึงปัจจุบันก็คือการซื้อหนังสือ E-Book โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาทนั่นเอง
 
     หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายภาษี สามารถติดต่อได้ที่กรมสรรพากรจังหวัดใกล้บ้านทุกแห่ง แต่หากต้องการใช้ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ทั้งของตัวเองและบิดามารดาเป็นตัวลดหย่อนภาษี 2562 นี้ ให้พี่หมีช่วยหาแผนประกันที่คุณจะได้ใช้แน่นอนได้ทางช่องทาง Live Chat หรือโทร 1737 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้เลยครับ
 
 
READ MORE :
 
 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน