ประกันแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

01/03/2019 | ชีวิตดีกับ TQM | ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ ซื้อตัวไหนเวิร์คสุด

ความแตกต่างของประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ แบบไหน work สุด

     ประกัน ถือเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันเนื่องจากคนในยุคใหม่ๆ หันมาสนใจเลือกป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจขึ้นได้ต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ในการเลือกทำประกันก็ใช่ว่าทุกคนจะเลือกทำประกันทุกประเภท ซึ่งประกันแต่ละชนิดจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเดินทาง เป็นต้น แต่สำหรับคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพและประกันชีวิตมากที่สุดเนื่องจากอัตราความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและเสียชีวิตมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังค่ารักษาพยาบาลต่างๆ พ่วงเข้ามาอีกด้วย
 
 
"คนส่วนใหญ่ยังมีความสับสนว่า ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ มีความแตกต่างกันอย่างไร และ ควรทำประกันตัวไหนจึงคุ้มสุด วันนี้พี่หมีมีคำตอบและคำแนะนำมาฝากครับ"
 

ความแตกต่างของแต่ละประกัน

     ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าประกันภัยทั้ง 3 รูปแบบนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการรับประกัน ค่าเบี้ยประกัน และระยะเวลาในการรับประกัน
 
ประกันชีวิต
     
ประกันชีวิตนั้น จะให้คุ้มครองกรณีการเสียชีวิต ในทุกๆ กรณี ที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น ทั้งการเสียชีวิตจากโรคและจากอุบัติเหตุ
ซึ่งรูปแบบประกันชีวิตที่คนไทยนิยมทำ ได้แก่   1.ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ จ่ายผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิตหรือเรามีอายุครบ 99ปี   2.ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จะจ่ายผลประโยชน์ให้ทั้งกรณีที่เสียชีวิตหรือยังมีชีวิตครบตามสัญญา เช่น อายุครบ 50ปี หรือ60ปี เป็นต้น
 
ประกันชีวิตนั้น สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมได้ แต่จะต้องมีการทำประกันชีวิตก่อน เช่น ซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรง หรือ ซื้อค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
 
ประกันชีวิต
 
ประกันสุขภาพ

     ประกันสุขภาพ  จะคุ้มครองในส่วนของสุขภาพร่างกายของเราที่อาจจะต้องได้รับการรักษา จะไม่ได้คุ้มครองหากเราเสียชีวิต เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ รวมถึงการรักษาจากอุบัติเหตุ โดยการจ่ายค่ารักษานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น แบบจำกัดวงเงินการรักษา แบบเหมาจ่ายค่ารักษาต่อปี หรือ แบบเหมาจ่ายค่ารักษาต่อครั้ง เป็นต้นโดยระยะเวลาคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยก็จะเป็นแบบปีต่อปีโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย  (แต่ถ้าเกินวงเงินที่เราทำกันไว้ ก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม)

 
รักษารพ.เอกชนทำไมต้องจ่ายแพง
 
ประกันสุขภาพ
 
ประกันอุบัติเหตุ
     ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิตและการรักษาพยาบาล ที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น จะไม่คุ้มครองชีวิตหรือการรักษาพยาบาลจากโรค โดยคำว่าอุบัติเหตุ นั้นให้เข้าใจง่ายๆว่า อะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยภายนอก มาทำให้ร่างการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เราจะได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุนี้  โดยมีวงเงินคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล ตามแผนที่ราเลือกซื้อได้โดยระยะเวลาคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยก็จะเป็นแบบปีต่อปีคล้ายประกันสุขภาพ แต่เบี้ยประกันภัยจะถูกกว่า เพราะโอกาสเกิดน้อยกว่า
   
 
 
 
ประกันอุบัติเหตุ

ความแตกต่างของประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
หากเกิดกรณีเราเสียชีวิต หรือ ครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เมื่อเข้ารับการรักษาจะสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ตามวงเงินคุ้มครองหรือแผนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยมีให้เลือกทั้งแบบที่คุ้มครองเฉพาะค่ารักษาแบบผู้ป่วยใน หรือ จะคุ้มครองแบบทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ก็ได้ หากได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ใช้สิทธิได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ รวมถึงคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 
การจ่ายเงินแบบระยะยาวและต่อเนื่องเงินที่จ่ายจะไม่สูญเปล่า แต่จะได้รับคืนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามประเภทประกัน เช่น เป็นมรดกให้กับทายาท เป็นเงินออม หรือเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทกรมธรรม์
เงินที่จ่ายเป็นแบบปีต่อปี เป็นการจ่ายเงินซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง จะไม่มีเงินคืน แต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่ารักษาหากเกิดเจ็บป่วย 
 
 
มีเงินที่จ่ายเป็นแบบปีต่อปี เป็นการจ่ายเงินซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง จะไม่มีเงินคืน แต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับความคุ้มครอง
 
ค่าเบี้ยประกันเฉลี่ยจะสูงกว่าประกันประเภทอื่นๆ เนื่องจากเงินจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือเงินที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและเงินในส่วนที่สะสมเพื่อคืนในอนาคต 
ค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยง เช่น ช่วงอายุ เพศ อาชีพหรือประวัติสุขภาพ และแผนความคุ้มครองที่เลือก ค่าเบี้ยประกันสำหรับประกันอุบัติเหตุจะถูกกว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพราะเป็นการจำกัดเหตุการที่จะคุ้มครอง ซค่งอุบัติเหตุ มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าสุขภาพ ราคาจะขึ้นกับ ความเสี่ยงคล้ายประกันสุขภาพ แต่จะเบี้ยประกันจะถูกกว่ามาก ซึ่งขึ้นอยู่กับทุนประกันและแผนความคุ้มครอง

     สรุปคือ ประกันทั้ง 3 รูปแบบนี้ ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันโดยชัดเจน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เลือกทำประกันนั้นจะมีความต้องการในความคุ้มครองรูปแบบใด และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ของตัวบุคคล ส่วนของประกันชีวิตและประกันสุขภาพในปัจจุบันนั้น มีให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่รวมกับประกันสุขภาพ หรือ ซื้อประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพในหนึ่งเล่มเช่นนี้ก็อาจคุ้มค่าในการเลือกทำประกันของคุณ อย่างไรก็ตามพี่หมีว่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยที่ต้องการ หากมีข้อสงสัย ต้องการปรึกษาการทำประกัน สามารถโทรมาสอบถามพี่หมีได้เลยครับที่ Call Center 1737 หรือ Live Chat ที่ tqm.co.th นะครับ
 
 READ MORE : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ