ประกันอะไรบ้างที่ขอคืนภาษีได้

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันอะไรบ้างที่ขอคืนภาษีได้

29/10/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | บอกต่อ! ประกันอะไรบ้างที่ขอคืนภาษีได้

บอกต่อ! ประกันอะไรบ้างที่ขอคืนภาษีได้

 
     ใกล้ปลายปีเข้ามาทีไร จะต้องนึกถึงเรื่องเตรียมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีถัดไป โดยรีบรวบรวมเอกสารใบเสร็จ และใบจ้างงานต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศ ก็ใช้สลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองการหักภาษี ทวิ 50 เป็นหลักฐานเพื่อยื่นภาษี
 
ประกันอะไรบ้างที่ขอคืนภาษีได้
 
การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีรายได้ทุกคน
แม้กระทั่งเด็กแรกเกิดที่ถ่ายแบบ และเป็นนักแสดง มีรายได้จ่ายอ้างอิงตามเลขบัตรประจำตัวประชนชน ก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี โดยคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นให้ ส่วนผู้ที่มีรายได้ประจำเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ยื่นภาษีเองได้ไม่ยาก ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยเตรียมตัวดังนี้
 
1. เตรียมเอกสารรับเงินต่าง ๆ ได้แก่
            - หนังสือรับรองการหักภาษี ทวิ 50 (กรณีมีการจ้างอย่างอื่นเพิ่มเติม ก็เตรียมเอกสารรับเงินด้วย)
            - สลิปเงินเดือน เดือนธันวาคม
            - ใบเสร็จเที่ยวเมืองรอง หรือ ช้อปช่วยชาติ
 
2. เข้าไปที่เว็บไซต์สรรพากรสำหรับยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ ยื่นผ่านประกันสังคมใกล้บ้าน
            - rdserver rd.go.th
 

ประกันแบบใดบ้าง? ที่ลดหย่อนภาษีได้

     เนื่องด้วยรัฐบาล สนับสนุนการทำประกันชีวิต ประกันภัย และประกันสุขภาพของประชาชน เพราะมีส่วนช่วยด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพของประชากร ในกรณี ทุพพลภาพ หรือ ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งรัฐมีค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อปีสูง จึงออกนโยบายให้ลดหย่อนภาษีได้ กรณีจ่ายเบี้ยประกันดังนี้
 
1. ประกันชีวิต ส่วนบุคคล
2. ประกันสุขภาพส่วนบุคคล
3. ประกันสุขภาพสำหรับบิดา มารดา
 
ข้อ 1 กับ ข้อ 2 รวมกัน เป็นเบี้ยที่คุณจ่ายต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และใช้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท เท่านั้น
 
ข้อ 3 ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท
 
โดยคิดจากเงินได้สุทธิ
 
ประกันขอคืนภาษีได้

ประกันที่ลดหย่อนภาษีได้ เหมาะกับใคร?

     โดยสรุปแล้ว ตัวเบี้ยลดหย่อนจากการทำประกันแบบต่าง ๆ นั้น ดูไม่เยอะสำหรับผู้ที่มีรายได้ฐานภาษีเกิน 20% ขึ้นไป ที่หันไปพึ่งพากองทุนที่จะให้ลดหย่อนได้มากกว่า แต่ก็มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่อยากทำกองทุน แตต้องการลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งถือว่าเป็นประกันอีกแบบ ที่ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
 
-ประกันแบบบำนาญ จ่ายถึงอายุ 55 ปี เป็นอย่างต่ำ ในกรมธรรม์ต้องระบุว่าเป็นประกันแบบบำนาญ
-มีเบี้ยบำนาญให้ทุกเดือนหลังจากผู้เอาประกันภัยอายุ 55 ปี ขึ้นไป
 
     เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ต่างจากเบี้ยประกันชีวิตในข้อ 1 (ประกันชีวิตทั่วไปที่ลดหย่อนภาษีได้ ต้องให้ความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ใช้ลดหย่อนภาษีในฐานภาษีไม่เกิน 15%) ทำเพิ่มเติมได้ แต่แนะนำสำหรับผู้ที่ฐานภาษีเกิน 20% ไปแล้วเท่านั้น
 
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เพียงแค่ใช้ “ใบเสร็จจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ” ก็นำมายื่นขอลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันเหมือนปีก่อน ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขอยื่นภาษี ดังนั้นหากคุณต้องใช้เอกสารยื่นขอเงินภาษีคืน ก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องเอกสาร และอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ให้ทันกับฐานรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก www.tqm.co.th

 

READ MORE : 

 

►  รีวิวสมัคร ประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน

►  ซื้อประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

►  ประกันสุขภาพ ที่ควรทำเพิ่มจากประกันสังคม

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ