ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองอะไร

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองอะไร

29/10/2015 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | รู้ไหม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองอะไรบ้าง?

ถ้าอยากซื้อประกันภัยรถยนต์แบบที่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเองได้ ต้องเลือก การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 
แล้วประกันภัยแบบนี้มีความคุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันภัยรถยนตร์ภาคสมัครใจ แบ่งความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน คือ
 
1. ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหลัก คือ
- การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
- การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
 
2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย คือ
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
- การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่
 
ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในการใช้รถยนต์
 
อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ ประกันภัย I get ทั้งหมด 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

ประเภท
ปีรถยนต์
รถยนต์
รุ่น
รุ่นย่อย
หมดประกันหรือต้องการให้คุ้มครอง