ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม

05/10/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม ใช้ร่วมกันได้ไหม

ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม สำคัญไหม ใช้ร่วมกันได้หรือเปล่า?

     “ทำไมต้องทำประกัน”  คำถามที่หลายคนเกิดความสงสัย และกำลังหาเหตุผลที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกทำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มอบความคุ้มครอง ในกรณีการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต  โดยบางแผนประกันมีการจ่ายเบี้ยประกันสูง แต่หากเทียบกับความคุ้มครองที่ได้ถือเป็นตัวเลือกที่ดี เปรียบเสมือนเบาะคอยรองรับยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และยังช่วยวางแผนการเงินของคุณให้ไม่กระทบเงินเก็บ ปัจจุบันผู้คนตระหนักถึงความสำคัญ และมองเห็นความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้น  เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว เพื่อคนข้างหลังจะได้หมดห่วง
 
     หลักประกันพื้นฐานสำหรับพนักออฟฟิศ หรือ มนุษย์เงินเดือน  คือ การเลือกทำประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม โดยแผนประกัน ความคุ้มครองจะมาในกรรมสิทธิ์ที่แตกต่างกัน อาจเกิดความสงสัยในกรณีเจ็บป่วย ซึ่งผู้ป่วยมีการเลือกทำแผนประกันที่กล่าวไปข้างต้น จะสามารถใช้ร่วมกันได้ไหม เนื่องจากหลักประกันทั้งสอง มีเงื่อนไขบางประการที่เหมือนกัน และ ต่างกัน วันนี้พี่หมีจึงมาพร้อมกับวิธีการดูความคุ้มครองว่า ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม ใช้ร่วมกันได้ไหม?   
 
ผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
 
ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม คืออะไร?
ประกันสังคม หรือ ประกันตัวเอง ถือเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่มีรายได้ และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทันประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างเช่น การเจ็บป่วย ตาย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และ ว่างงาน โดยการเลือกประกันให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล และ รับการทดแทนรายได้ เหมาะสำหรับพนังงานออฟฟิศ มนุษย์เงินเดือน โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือ ไม่เกิน 60  ปี ตามมาตราผู้ประกันตน 33 และ 39
 
ประกันภัยแบบกลุ่ม  ถือเป็นประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยนายเจ้าเป็นผู้ถือกรมธรรม์ และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย  โดยส่วนใหญ่เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเอกสาร ใบรับรองการเอาประกันภัย หรือบัตรประกันสุขภาพ เพื่อเป็นหลักฐานในการเอาประกันภัย
 
ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม ใช้ร่วมกันได้ไหม?
     ประกันสังคม กับ ประกันกลุ่ม สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่ผู้ป่วยจะต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาล ที่ตนได้ระบุในสิทธิประกันสังคมไว้ และไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพราะทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บที่ประกันสังคม
สำหรับผู้ป่วยใน
     ผู้ป่วยใน สามารถใช้สิทธิประกันกลุ่ม + ประกันสังคมได้เลย สำหรับค่าห้องอาจมีราคาที่สูงกว่าประกันสังคมออกให้ เพราะฉะนั้นต้องหันมาดูว่าประกันกลุ่มให้วงเงินเท่าไหร่ หากมากกว่าเราจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเล็กน้อย
 
ผู้ป่วยใน ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
 
สำหรับผู้ป่วยนอก
     ผู้ป่วยนอก สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไม่สละสิทธิประกันสังคม และมีความประสงค์ใช้ทั้งสองควบคู่กัน แต่จะต้องบอกก่อนที่ผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียน เนื่องจากวงเงินประกันกลุ่มไม่อาจพอต่อการรักษา ในยาบางตัว การใช้ประกันกลุ่ม + ประกันสังคมไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 
 
     เพราะฉะนั้นการเข้ารักษาพยาบาล โดยใช้สิทธิประกันกลุ่ม + ประกันสังคม ทางโรงพยาบาลจะมีการเรียกเก็บกับบริษัทประกันนั้นๆ แต่สำหรับส่วนต่างจะมีการโอนไปยังประกันสังคม ส่วนใหญ่แล้วทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งค่ารักษากับผู้ป่วย และพยายามไม่ให้ผู้ป่วยเสียเงินมากที่สุด เว้นแต่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเพิ่ม อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยใน หากเลือกห้องเดี่ยวจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถึงแม้ว่าจะมีการใช้  สิทธิประกันกลุ่ม + ประกันสังคมก็ตาม
 
 
     หากคุณคิดว่า เมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วอาจจะไม่มีแผนสำรองสำหรับค่ารักษาพยาบาลยามจำเป็นป่วย หรือมีเหตุให้ต้องออกจากงานประจำอย่างกะทันหัน ก็จะไม่มีเงินสดสำรองเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นจึงมีกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่หันไปทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต ซึ่งประกันสุขภาพแบบมนุษย์เงินเดือนจะช่วยตอบโจทย์ท่านที่มีประกันกลุ่มและประกันสังคมอยู่แล้วให้จ่ายน้อยที่สุด หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามพี่หมีได้ที่ 1737 หรือ Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้เลยครับ
 
 
READ MORE : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ