ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต แบบไหนคุ้ม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต แบบไหนคุ้ม

27/12/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต ซื้อแบบไหนคุ้มกว่ากัน

เลือกทำประกันแบบไหนดี แต่ละแบบแตกต่างอย่างไร

 

ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต แบบไหนคุ้ม

 
     ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญในการทำประกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต โดยประกันแต่ละชนิดจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์นั้นๆ โดยการเลือกทำประกันแต่ละชนิดต้องมองถึงความต้องการในความคุ้มครองแต่ละบุคคล
 
     เรื่องสุขภาพและเรื่องของชีวิตถือเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรคและเชื้อไวรัสต่างๆ ที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้น หรือ แม้กระทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งมีหลายคนมองว่า ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต ซื้อแบบไหนคุ้มกว่า พี่หมีมีคำแนะนำมาฝากครับ
 
ประกันสุขภาพ
 
     ประกันสุขภาพ คือ การประกันในเรื่องสุขภาพของผู้เอาประกัน โดยบริษัทประกันคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความคุ้มครองหลักๆสำหรับประกันสุขภาพคือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทั่วไป ค่าใช้จ่ายกรณีรักษาฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมไปถึงการชดเชยรายได้
 
     อัตราเบี้ยประกัน จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการเจ็บป่วย เพศ ที่แสดงถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกัน รวมถึงประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ว่ามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ อาชีพที่มีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพ โดยประกันสุขภาพจะดูแลหลักๆในเรื่องของการรักษาโรคภัยต่างๆ
 
ประกันชีวิต
 
     สำหรับประกันชีวิตเป็นในส่วนของความคุ้มครองชีวิตซึ่งผู้เอาประกันภัย ต้องจ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้รับประกัน และจะได้เงินประกันต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น ทางบริษัทประกันจะจ่ายในส่วนของเงินสินไหมที่ผู้ทำประกันภัยได้เลือกทำกรมธรรม์ไว้ โดยประกันชีวิตจะมีหลายรูปแบบ ดังนี้
 
ประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลา ถือเป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัด บริษัทจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แต่ไม่มีเงินคืนเมื่อครบอายุกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัดปีคุ้มครองและจ่ายเบี้ยประกัน โดยบริษัทจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต แต่หากมีชีวิตอยู่ครบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็จะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้เอาประกันเปรียบเสมือนเงินออม
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการรับประกันตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย
ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่มีลักษณะคล้ายประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตจะเก็บเบี้ยประกันจนถึงอายุระดับหนึ่ง แล้วทยอยจ่ายคืนเงินให้กับผู้เอาประกัน
 
ประกันชีวิต
 
     หากต้องการเลือกระหว่างประกันสุขภาพและประกันชีวิต ทำแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน ก่อนอื่นต้องดูความต้องการในความคุ้มครองที่จะได้รับก่อนนะครับ เพราะในส่วนของประกันสุขภาพ จะคุ้มครองในส่วนของการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บซึ่งจะเป็นประกันแบบปีต่อปีบางคนอาจจะมองว่าเป็นเบี้ยทิ้ง แต่หากเกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็สามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ แต่ในส่วนของประกันชีวิตจะจ่ายค่าสินไหมแค่ในกรณีเสียชีวิตเท่านั้น
 
     การเลือกทำประกันก็จะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยว่าต้องการความคุ้มครองแบบไหนมากกว่ากัน ถึงจะคุ้มค่าต่อคุณมากกว่า แต่หากไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหน แนะนำให้เลือกทำประกันชีวิตแบบมีประกันสุขภาพพ่วง อาจดูเป็นการถือกรมธรรม์หลายเล่มแต่เราจะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากกว่า เพราะได้รับควาคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิต และหากเจ็บป่วยหรือเกิดโรคก็จะได้รับการรักษาและดูแลในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่าย อีกทั้งหากมีประกันชีวิตเล่มหลักแล้วเราต้องการความคุ้มครองด้านอื่นๆ เพิ่มเติมหรือซื้อให้คนในครอบครัวก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุ ประกันชดเชยรายได้ ประกันสุขภาพครอบครัวเป็นต้น
 
 READ MORE : 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ