ประกันสุขภาพตนเอง-พ่อแม่ลดหย่อนภาษี

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันสุขภาพตนเอง-พ่อแม่ลดหย่อนภาษี

03/11/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพแบบใด นำมายื่นลดหย่อนภาษีได้ (ประกันสุขภาพตนเอง-พ่อแม่)

 
     การลดหย่อนภาษี ถือเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน ในการเลือกจ่ายภาษีให้น้อยลง ซึ่งการลดหย่อนภาษีถือเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ค่อนข้างให้ความสนใจ และใส่ใจเป็นอย่างมาก โดยการเลือกลดหย่อนภาษีก็มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบริจาค คู่สมรส การเลี้ยงดูบุตร และการศึกษาบุตร ประกันสังคม ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ทั้งของตนเองและของพ่อแม่
 
ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี พ่อแม่
 
 
     อย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลต่างๆ น้นมีแนวโน้มที่จะมีค่ารักษาที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ไม่ว่าจะจากตัวยาที่รักษา หรือ ความทันสมัยในการรักษา หรือ ยารักษาบางตัวต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงการเกิดโรค หรือ เกิดอุบัติเหตุต่างๆ นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นการเลือกทำประกันนั้นถือเป็นตัวช่วยในการบรรเทาค่าใช้จ่าย ซึ่งความคุ้มครองเราจะได้รับตามกรมธรรม์ที่เราเลือกทำ อีกทั้งการลดภาระในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษา เนื่องจากการเลือกทำประกันจะมีทั้ง ความคุ้มครองตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไป ไปจนถึงการป่วยรุนแรงก็มีวงเงินประกันในการรับความคุ้มครอง โดยสามารถทำได้ทั้งของตัวเอง หรือ ซื้อให้คุณพ่อ คุณแม่ก็สามารถเลือกทำประกันสุขภาพ และใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน
 
     ซึ่งการทำเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่พ่อแม่นั้นมีหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ต่างจากการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง โดยสำหรับการลดหย่อนภาษีการจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้พ่อแม่ นั้นจะจ่ายตามจริง รวมสูงสุดปีละ 15,000 บาท สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องไม่ลืมแจ้งบริษัทประกันภัย หรือ ทางตัวแทนประกันว่าต้องการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ
 
 
 
เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี
• ต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของบิดามารดา (เพราะฉะนั้นก็รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย และเราสามารถขอลดหย่อนภาษีจากการขอทำประกันสุขภาพให้กับบิดามารดาคู่สมรสได้) 
• พ่อแม่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท
• เรา หรือ พ่อแม่ อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วันในปีการขอลดหย่อนภาษีนั้น
 
เลือกทำประกันสุขภาพแบบไหน ลดหย่อนภาษีได้?
 
     ประกันที่คุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วย และ การบาดเจ็บ หรือการชดเชยในส่วนของการทุพพลภาพ หรือ การสูญเสียอวัยวะ จากอาการป่วย ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง การประกันภัยดูแลระยะยาว ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งประกันสุขภาพแบบประกันวินาศภัย (แบบเล่มเดี่ยว) หรือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ (ที่พ่วงจากประกันชีวิต) ซึ่งทำให้กับบิดามารดาของคุณ หรือ คู่สมรสของคุณได้
 
เรื่องน่ารู้สำหรับการทำประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีให้พ่อแม่
     เราจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้น สำหรับเบี้ยประกันชีวิตที่คุณทำให้พ่อกับแม่นั้นก็ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้   และคนส่วนมากมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีให้พ่อและแม่ว่า จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท โดยแบ่งเป็นพ่อกับแม่คนละ 15,000 บาท แต่ความเป็นจริงแล้ว ได้มีการกำหนดการลดหย่อนภาษีให้ผู้ที่เสียภาษี 1 คนสามารถลดหย่อนภาษี สำหรับประกันสุขภาพพ่อและแม่ ตามที่จ่ายจริง รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทเท่านั้น
 
 
 
     การจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ผู้ที่ทำประกันสุขภาพ ก็สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพตนเองไปลดหย่อนภาษีได้ โดยลดหย่อนตามที่จ่ายจริงได้อีกไม่เกิน 15,000 บาทด้วย สำหรับในปี 2562 – 2563 นี้ อาจจะให้ยื่นเรื่องขอลดหย่อนภาษีในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพสักเล่มที่นอกจากจะให้ความคุ้มครองในส่วนของสุขภาพทั้งของเราเอง และเลือกทำให้พ่อกับแม่ พี่หมีแนะนำ ประกันสุขภาพ Health On Top ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง พร้อมทั้งยังใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับ
 
ที่มาจาก : https://www.rd.go.th/publish/61549.0.html
 
READ MORE  : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ