ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันสุขภาพปี 61 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันสุขภาพปี 61 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

20/09/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ทำประกันสุขภาพปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ทำประกันสุขภาพไว้
ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

 
    ใครที่กำลังทำ ประกันสุขภาพ อยู่ หรือมีแผนที่จะทำเร็วๆ นี้ พี่หมีแนะนำให้ศึกษาเรื่องการลดหย่อนภาษีปี 2561 ไว้ เพราะ ประกันสุขภาพ สามารถนำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้!! ว่าแต่จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มีเงื่อนไขและรายละเอียดเอกสารอะไรบ้าง วันนี้พี่หมีจะมาแชร์ความรู้ให้อ่านกันครับ ^^
 
    ก่อนจะเข้าเรื่องขออธิบายวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคำนวณจาก เงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายหักตามประเภทของเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
 
(รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี
 
ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ
 

เบี้ยประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ


1. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง 

- ผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้ตัวเอง สามารถนำเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  
- แต่กรณีทำประกันสุขภาพ ร่วมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี หรือทำร่วมกับประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำเบี้ยรวมไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 215,000 บาท/ปี 
ยกตัวอย่างเช่น 
- ถ้าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป 90,000 บาท ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท เพราะ 2 ตัวรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
- ถ้าเบี้ยประกันชีวิต 60,000 บาท ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพราะเพดานการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ อยู่ที่ 15,000 บาท และ 2 ตัวรวมกันเท่ากับ 75,000 บาท (ไม่เกิน 100,000 บาท)


2. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่

    นอกจากประกันสุขภาพตนเองแล้ว ยังมีเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ซึ่งจะหักตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินคนละ 15,000 บาท หมายถึง ลดหย่อนพ่อได้ไม่เกิน 15,000 บาท และลดหย่อนแม่ได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า รายได้ของพ่อแม่ต้องไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ถึงจะนำมาลดหย่อนภาษีได้
    รวมถึงเบี้ยประกันสุขภาพของคู่สมรส ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ เราสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท
 
ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่
 

เงื่อนไขเบี้ยประกันสุขภาพที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 

1. ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล การชดเชยทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
2. ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
3. ประกันภัยโรคที่ร้ายแรง (Critical Illnesses)
4. ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
 

เอกสารยื่นหักภาษี

    หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ จากบริษัทประกัน โดยมีข้อความต่อไปนี้
1. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกันจากเงินได้นั้น
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน
3. จำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ
4. จำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
 
    เห็นไหมครับว่า การทำประกันสุขภาพ นอกจากจะได้รับสิทธิเคลมค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ จากบริษัทประกัน ยังช่วยคืนสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีให้กับผู้เอาประกันได้ไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามพี่หมีแนะนำให้ดูสิ่งที่จะได้รับ เมื่อเกิดเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นอันดับแรกก่อน และประเมินความคุ้มค่า หรือทางที่ดีให้ พี่หมี TQM ช่วยแนะนำประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณ โทร Hotline 1737 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน