ประกันเดินทาง คุ้มครองอะไรบ้าง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันเดินทาง คุ้มครองอะไรบ้าง

06/03/2019 | เรื่องกิน เรื่องเที่ยว | ประกันเดินทาง จ่ายค่ารักษาพยาบาล ยังจ่ายอื่นๆด้วย

ประกันเดินทาง เคลมค่าอะไรได้บ้าง

ประกันเดินทาง สิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเรียน ไปท่องเที่ยว หรือ แม้แต่การเดินทางไปประชุมต่างๆ ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศนั้นล้วนมีความเสี่ยงมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งการเลือกทำประกันเดินทางยังมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้ที่สนใจในการเลือกทำประกันเดินทาง สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจไร้กังวล ทั้งประกันเดินทางรายปี และ ประกันเดินทางรายเที่ยว

ประกันเดินทาง คือ แผนประกันความคุ้มครองในการเดินทางไปต่างประเทศ มี 2 แบบให้เลือกเอาประกันภัย 2 แบ คือ ประกันเดินทางแบบรายเที่ยว และ ประกันเดินทางแบบรายปี โดยค่าเบี้ยประกันมีราคาที่ไม่สูง อีกทั้งมีการให้เลือกเปรียบเทียบและเช็คเบี้ยประกัน สรุปง่ายๆคือ ประกันการเดินทาง เป็นแผนประกันการเดินทางที่คุ้มครองผู้เอาประกันขณะที่เดินทางไปยังต่างประเทศ โดยไม่ได้ครอบคลุม หรือคุ้มครองเพียงเฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่บนเครื่องบินเท่านั้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล การชดเชยความเสียหายในกรณีที่ไม่สะดวกในการเดินทางอีกด้วย
 
ประกันเดินทาง เคลมค่าอะไรได้

นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันเดินทางโดยทั่วไปแล้วจะให้ความคุ้มครอง ชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เช่น การบาดเจ็บสาหัส เป็นต้น และอื่นๆ ดังนี้

การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง

หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าในโรงแรม สนามบิน การถูกชิงทรัพย์ ต้องมีการแจ้งความ และนำหลักฐานมายืนยัน กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนด
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
การที่กระเป๋าเดินทางมาล่าช้ามากและเราเดินทางมาถึงยังจุดหมายแล้ว อาจเกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน กรณีเช่นนี้ เราจะเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการหาซื้อเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น โดยให้เก็บใบเสร็จและขอหนังสือรับรองจากสายการบินไว้เพื่อเคลมประกันเดินทาง และระยะเวลาที่ล่าช้าแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
การบอกเลิกการเดินทางหรือลดจำนวนวันเดินทาง
เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารวมไปถึงเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจทำให้การเดินทางของเราไม่เป็นไปตามแพลนที่วางไว้ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้เราไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด หรือต้องบอกเลิกการเดินทาง
การล่าช้าของเที่ยวบิน
สายการบินออกเดินทางล่าช้าหรือเลื่อนเวลาเดินทางออกไปอย่างน้อย 12 ชั่วโมงจากเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินสามารถเคลมประกันได้
การถูกจี้เครื่องบิน
เครื่องบินที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารอยู่ถูกจี้ ก็สามารถเลือกเคลมประกันเดินทางได้เช่นเดียวกัน
 
เห็นไหมละครับว่าประกันเดินทางนั้นมีความจำเป็นและสำคัญมากแค่ไหนในการเดินทางต่างประเทศ อย่าคิดว่าอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น แต่ซื้อไว้เพื่อความอุ่นใจ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆ คุณก็สามารถเลือกเคลมประกันเดินทางที่คุณทำไว้ได้อย่างแน่นอนครับ
 
 READ MORE : 
 
 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน