ประกันโควิด-19 ตัวไหนขายดีที่สุด

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันโควิด-19 ตัวไหนขายดีที่สุด

10/05/2021 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ประกันโควิด-19 ตัวไหนขายดีที่สุด คุ้มที่สุด

    ตอนนี้คงไม่มีวิกฤตไหนน่ากลัวไปกว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 อีกแล้ว เนื่องจากเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ แพร่ไวและไม่แสดงอาการ ที่สำคัญยังพบยอดผู้ติดเชื้อต่อวันสูงถึง 2 พันคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สินค้าหลายอย่างจึงกลับมาขายดีแบบเทน้ำเทท่าอีกครั้ง เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือแม้แต่ประกันภัยโควิด-19 ก็กลับมาได้รับความนิยม
 
    เมื่อโควิด-19 ใกล้ตัวมากขึ้น ความเสี่ยงก็มากขึ้นเช่นกัน บริษัทประกันหลายเจ้าจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้อุ่นใจ นั้นก็คือ ประกันภัยโควิด-19 แต่แผนประกันก็มีมากมายให้เลือกเสียเหลือเกิน วันนี้พี่หมี TQM จึงคัดสรรมาเฉพาะสินค้าขายดี โดยจะแบ่งเป็น 3 หมวด คือ หมวดเจอจ่ายจบ หมวดค่ารักษา และ หมวดเจอจ่ายจบ + ค่ารักษา ต้องการคุ้มครองแบบไหน ทำประกันแบบนั้นเลยคร้าบบบ
 

สินค้าขายดี หมวดเจอจ่ายจบ

1. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 399.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองเชื้อโควิด-19 : ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000 บาท เงินชดเชยรายวัน 500 บาท/วัน สูงสุด 14 วัน
ความคุ้มครองการแพ้วัคซีน : เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 200,000 บาท
ความคุ้มครองอื่นๆ : เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : วิริยะประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/3uDxHdR (ปิดการขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น.)
 
ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 399.-/ปี
 

2. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 499.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองโควิด-19 : ตรวจเจอเชื้อจ่าย 100,000 บาท 
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 150,000 บาท
ความคุ้มครองอื่นๆ : เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 9,000 บาท *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 8,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : เดอะ วัน ประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/3oaUjA8 (ปิดการขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป)
 
 

3. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 519.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองโควิด-19 : ตรวจเจอเชื้อจ่าย 100,000 บาท 
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองอื่นๆ : เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1) 100,000 บาท *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : อาคเนย์ประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/33w7oKE (ปิดการขายแล้ว)
 
 
 

หมวดค่ารักษาพยาบาล

1. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 899.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองโควิด-19 : ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 60,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 600,000 บาท ค่าตรวจโควิดคนในครอบครัวจ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท ค่าทำความสะอาดสถานที่จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท 
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองอื่นๆ : เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 60,000 บาท *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : กรุงเทพประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/3evPmi3 (ปิดการขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป)
 
 
 
2. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 1,250.-/ปี
ความคุ้มครองโควิด-19 : ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 1,000,000 บาท เงินชดเชยรายวัน 1,000 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 1,000,000 บาท เงินชดเชยรายวัน 1,000 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน
ความคุ้มครองอื่นๆ : ไม่มี
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : ทิพยประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/33uMzPR
 
ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 1,250.-/ปี
 

3. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 1,825.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองโควิด-19 : ค่ารักษาพยาบาล 250,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 2,500,000 บาท เงินชดเชยรายวัน 2,500 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 2,500,000 บาท เงินชดเชยรายวัน 2,500 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน
ความคุ้มครองอื่นๆ : ไม่มี
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : เอเชียประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/3o3MlIR (ปิดขายแล้ว)
 
ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 1,825.-/ปี
 

หมวดเจอจ่ายจบ + ค่ารักษา

1. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 699.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองโควิด-19 : ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 500,000 บาท
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองอื่นๆ : เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 50,000 บาท *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : กรุงเทพประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/33rDgjI (ปิดการขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป)
 
ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 699.-/ปี
 

2. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 799.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองโควิด-19 : ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 500,000 บาท ค่าตรวจโควิดคนในครอบครัวจ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท ค่าทำความสะอาดสถานที่จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท 
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 200,000 บาท
ความคุ้มครองอื่นๆ : เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 12,000 บาท *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : เดอะ วัน ประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/3tyaVmp (ปิดการขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป)
 
 

3. ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 799.-/ปี (ปิดขายแล้ว)

ความคุ้มครองโควิด-19 : ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 500,000 บาท เงินชดเชยรายวัน 500 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน
ความคุ้มครองแพ้วัคซีน : เงินปลอบขวัญ 50,000 บาท
ความคุ้มครองอื่นๆ : เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000 บาท *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
รับประกันภัยโดย : อาคเนย์ประกันภัย
สนใจซื้อได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/3tyaVmp (ปิดขายแล้ว)
 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ