แพทย์จุฬาฯ ถอดรหัสยารักษามะเร็ง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
แพทย์จุฬาฯ ถอดรหัสยารักษามะเร็ง

04/10/2019 | ชีวิตดีกับ TQM | ผลิตยาจาก 2 แสน เหลือ 2 หมื่น ได้เมื่อไหร่

แพทย์จุฬาฯ ถอดรหัสยารักษามะเร็ง เพื่อลดค่ายาในอนาคต

 
     “มะเร็ง” เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก และมีค่ารักษาพยาบาลที่สูง บริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ จึงออกความคุ้มครองโรคมะเร็งมาให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ เพราะเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงจากกรรมพันธุ์โดยมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน หรือคนที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่เป็นประจำ
 
ปัจจุบัน ยารักษาโรคมะเร็งนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ตกเข็มละ 200,000 บาท และมีการคำนวณมาว่ากว่าจะหายขาดก็ต้องหมดไปเกือบ 8,000,000 บาทกันเลยทีเดียว ดังนั้นคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ จึงร่วมกันคิดตัวยาที่ใช้ช่วยรักษามะเร็งได้ดี แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงวิจัยและพัฒนาเพื่อจดสิทธิบัตร แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จสูง
 
ยาแอนดี้บอดี้รักษามะเร็งคืออะไร?
คนไทยเรามีโอกาสได้ใช้ยารักษามะเร็งหลอดละ 20,000 บาท หรือไม่?
     จากแต่เดิมการรักษามะเร็ง ทำได้ด้วย 2 วิธี ได้แก่ การรักษาด้วยสารเคมีที่เรียกว่า “คีโมบำบัด” และการรักษาด้วยการฉายรังสี แต่ปัจจุบันได้มีวิธีที่ 3 ที่นำไปสู่การรักษาระดับยีน ที่เรียกว่า “แอนตี้บอดี้” ด้วยการรักษาได้ตรงจุดในระดับเซลล์มากขึ้น ซึ่งเป็นการคิดค้นโดยนักวิจัยและนายแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตที่ได้รับรางวัลโนเบลล์สาขาการแพทย์ ในปี 2018 ( ศ.ดร. เจมส์ อัลลิสัน (James Allison) และ ศ.นพ. ทาสุกุ ฮอนโจ (Tasuku Honjo)
 
โรคมะเร็งคร่าชีวิตคนทั่วโลก ปัจจุบันมียารักษาเฉพาะจุดได้แล้ว
 
การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดรักษามะเร็ง (Cancer Immunotherapy)
     การรักษาด้วยการใช้แอนติบอดี้ ก็คือการใช้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อรักษามะเร็ง ด้วยการวิจัยที่ยาวนานจากคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเกียวโต ที่ค้นพบวิธีรักษานี้ในปี ค.ศ. 1995 และได้จดสิทธิบัตรใช้จริงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมา และโรงพยาบาลทั่วโลกที่ใช้ยาตัวนี้ก็ต้องเตรียมงบประมาณที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 
     เนื่องจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายรังสี จะมีผลกระทบกับเซลล์อื่น ๆ ของร่างกาย การคิดค้นที่จะรักษาด้วยการใช้ยาที่เข้าไปหยุดการทำงานของเซลล์มะเร็ง โดยเป็นการรักษาที่ตรงจุดนี้ ได้ถูกพัฒนาคิดค้นในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทั่วโลก และในไทย มีหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งและกลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดี้เพื่อรักษามะเร็ง (Therapeutic Antibody Research and Development)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้นคือนายแพทย์ ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ที่ศึกษาผลิตยาแอนติบอดี้จากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อเอามาใช้กับการรักษาที่คาดว่าอนาคตอันใกล้นี้คนไทยจะได้มียารักษาในราคาเพียง 20,000 บาท เท่านั้น ซึ่งการศึกษามี 5 ขั้นตอนดังนี้
 
• ระยะที่ 1 ผลิตยาแอนติบอดี้จากหนู ซึ่งใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท แต่ปัจจุบันทางศูนย์สามารถสร้างแอนติบอดี้คุณภาพใกล้เคียงกับยาในต่างประเทศได้แล้ว
• ระยะที่ 2 ปรับปรุงยาแอนติบอดี้ต้นแบบจากหนูให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ใช้ระยะเวลา 12 เดือน
• ระยะที่ 3 ผลิตยาให้มากขึ้น ใช้งบประมาณ ราว 200 ล้านบาท
• ระยะที่ 4 ทดสอบยาในสัตว์ทดลอง ใช้งบประมาณ ราว 100 - 200 ล้านบาท
• ระยะที่ 5 ทดสอบยาในมนุษย์ คาดว่าใช้งบ 1,000 ล้านบาท
 
ภาพงานวิจัยจาก จุฬาลงกรณ์
 
(ภาพงานวิจัยจาก https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/antibodycancerdrug/)
 
มะเร็งคืออะไร?
มะเร็งก็คือภาวะที่ผิดปกติโดยที่เซลล์ไม่รู้จักตาย ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนัง หรือเซลล์ในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง จึงทำให้เซลล์นั้นเติบโต พัฒนาเป็นก้อนเนื้อ จนลามเป็นมะเร็งในที่สุด
 
10 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เร็วขึ้น ได้แก่
ไม่ใช่แค่คนที่เคยมีประวัติว่าคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนเท่านั้น ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูง คนที่ประพฤติตนอยู่ในความเสี่ยง ด้วยการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือได้รับตัวกระตุ้นจากรังสีต่าง ๆ ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดโรคมะเร็งได้ มีดังนี้
1) อายุที่เพิ่มขึ้น
2) ได้รับสารพิษจากบุหรี่ ทำให้มีโอกาสเป้นมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร
3) มีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้น
4) ได้รับรังสีต่าง ๆ ในปริมาณสูง
5) ได้รับสารเคมีที่เป็นสารไฮโดรคาร์บอน หรือสารก่อมะเร็ง
6) ติดเชื้อไวรัสบางชนิดเป็นเวลานาน
7) การเกิดมะเร็งเต้านมจากการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากผิดปกติ
8) มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง
9) ดื่มแอลกอฮอล์มาก กระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับ
10) อื่น ๆ เช่น การดำเนินชีวิตด้วยการกินอาหารที่มีไขมันสูง
 
 
ความคุ้มครองประกันมะเร็ง สำหรับผู้หญิง
     
     ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กังวลว่า “โรคมะเร็ง” นี้อาจจะมาถามหาเข้าในวันใดวันหนึ่ง ก็สามารถเลือกทำประกันที่คุ้มครองเฉพาะโรคมะเร็งนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น “ประกันมะเร็ง FOR LADY” เป็นประกันที่คุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกระทบกับเงินเก็บ โดยในแผนความคุ้มครองให้เงินช่วยเหลือเริ่มต้น 20,000 บาท ต่อเดือน หากสนในผลิตภัณฑ์นี้สามารถ คลิกดูข้อมูล “ประกันมะเร็ง FOR LADY” ได้ที่นี่ หรือ โทรสอบถามพี่หมีที่ 1737 และ Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
READ MORE :
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ