ฝนตกถนนลื่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า เคลมได้ไหม?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ฝนตกถนนลื่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า เคลมได้ไหม?

05/08/2016 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองไหม? ฝนตกถนนลื่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า

Q: ฝนตกถนนลื่น รถชนเสาไฟฟ้า เคลมได้ไหม


A: ต้องแยกประเภทของการทำประกันภัยรถยนต์ดังนี้


1. ประเภท 1 กรณีรถยนต์ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ในกรณีที่ขับขี่รถยนต์ในขณะฝนตกถนนลื่นเป็นเหตุทำให้รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ เช่น เสียหลักตกบริเวณข้างทาง หรือพลิกคว่ำ หรือกรณีรถประกันไปเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้า ทำให้รถได้รับความเสียหาย กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง แต่ทั้งนี้ลูกค้าต้องปฎิบัติภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์  เช่น ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น


2. ประเภท 2 กรณีรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุเอง เช่น ขับรถตกบริเวณข้างทาง หรือ พลิกคว่ำ หรือชนเสาไฟฟ้า ตัวรถยนต์ได้รับความเสียหาย ลูกค้าต้องทำการจัดซ่อมรถประกันภัยเอง กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอกเท่านั้น
    

3. ประเภท 5 หรือ ประกันแบบ 3 พลัส หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย กรณีขับรถยนต์ไปพลิกคว่ำ หรือชนเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้ตัวรถประกัน ได้รับความเสียหาย ลูกค้าต้องทำการจัดซ่อมรถประกันภัยเอง กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอกเท่านั้น
 

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง ตัวรถประกันในกรณีที่มีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์แล้วเสียหลักพลิกคว่ำ หรือเสียหลักชนเสาไฟฟ้า กรณีตัวอย่างดังกล่าว กรมธรรม์ก็จะให้ความคุ้มครองตัวรถประกันที่ได้รับความเสียหายด้วย
    
หมายเหตุ : ยานพาหนะทางบกตามกรรมธรรม์นี้ หมายถึงเฉพาะ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง

 

อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ TQM Q&A ทั้งหมด

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//