ยกเว้นค่าผ่านทาง ฟรี 8 วัน ช่วงปีใหม่ 62

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ยกเว้นค่าผ่านทาง ฟรี 8 วัน ช่วงปีใหม่ 62

15/11/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ยกเว้นค่าผ่านทาง ฟรี 8 วัน ช่วงปีใหม่ 62 | TQM

ยกเว้นค่าผ่านทาง ฟรี 8
วัน
ช่วงปีใหม่ 62

 
    ทล.- กทพ. เล็งยกเว้นค่าผ่านทาง ฟรี 8 วัน เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ตั้งแต่ วันที่ 27 ธ.ค. 61 จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 62  พร้อมยังคงเน้นมาตรการ 777 เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่งประชาชนกลับบ้านช่วงเทศกาลอย่างปลอดภัย
 
    กรมทางหลวง (ทล.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์) 2 สาย และทางพิเศษ (ทางด่วน) อีก 1 สาย ดังนี้
 
- มอเตอร์เวย์สาย7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี
- มอเตอร์เวย์สาย9 บางนา-บางปะอิน
- สายบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)
 
    โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. 61 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 62 รวมทั้งหมด 8 วัน 
 
 
    ทั้งนี้ภายในช่วงปีใหม่ จะเรียกหน่วยงานในสังกัดประชุมเตรียมความพร้อม โดยยึดมาตรการ 7- 7-7  คือ ช่วง 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่ 7 วัน ระหว่างเทศกาลปีใหม่ 7 วัน และอีก 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ ตลอด 24 ชม. รวมทั้งหมด 21 วัน
 
    ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด ลดปัญหารถติดขัดสะสมหน้าด่านจากการชำระเงินสด และการทอนเงิน และที่สำคัญ มาตรการ 777 จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ แต่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ทางที่ดีมีประกันรถยนต์ไว้คุ้มครองรถยนต์ในช่วงเทศกาลอันตราย แล้วเดินทางอย่างอุ่นใจ ไม่ประมาทกันนะครับ

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ